Powered by Smartsupp

Personalistika bez papírů aneb elektronizace pracovněprávních dokumentů • prezenčně i on-line

Určeno pro: zejména personalisty, ale také vedoucí zaměstnance, interní právníky a jiné osoby, které se zabývají vedením lidských zdrojů

Cíl: Je v dnešní době možné uzavírat pracovněprávní dokumenty v elektronické podobě a přiblížit se v oblasti lidských zdrojů k bezpapírové kanceláři? Změní se právní úprava v oblasti elektronického doručování? V rámci tohoto semináře při hledání odpovědi na tuto otázku probereme nejen obecnou právní úpravu elektronických dokumentů a elektronických podpisů, ale zejména specifika pracovněprávních předpisů, z nich vyplývajících rizik a omezení. Probereme, co je nutné při zavádění elektronizace vzít do úvahy a čeho se vyvarovat. Podíváme se také na novelu zákoníku práce, jaké změny do této oblasti přinesla.

Program semináře:

Obecná právní úprava elektronických dokumentů

  • co je elektronický dokument a zda a za jakých podmínek je rovnocenný s dokumentem v papírové podobě

Jak na elektronické podpisy

  • podepisování elektronických dokumentů
  • jaké jsou druhy elektronických podpisů a elektronických pečetí
  • možnosti jejich použití v rámci pracovněprávních vztahů.

Elektronizace pracovněprávních dokumentů

  • které dokumenty lze s přihlédnutím k praktické personální praxi již dnes mít v elektronické podobě, kde naopak ještě raději vyčkat
  • jaká rizika nám hrozí při zavádění elektronizace

Elektronizace v praxi

  • ukážeme si praktický příklad realizovaného projektu, probereme jak k takovému projektu přistoupit a jaké přínosy může mít

diskuze a odpovědi na dotazy

Pokyny pro semináře

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře provádějte až na základě faktury - daňového dokladu, který obdržíte na semináři nebo zaslaného po konání semináře na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Variabilním symbolem bude číslo zaslané faktury. V případě potřeby si vyžádejte zálohovou fakturu. Platbu v hotovosti uveďte do Poznámky.

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.


Pokyny pro videosemináře

Objednávka

Po objednání videosemináře běžným způsobem přes webové stránky v sekci VIDEOSEMINÁŘE Vám zašleme odkaz s pokyny, kde se k videosemináři zaregistrujete a spustíte jej, zároveň Vám také zašleme e-mailem a fakturu. Doručení objednávky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané videosemináře poukažte obratem - převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zaslané faktury. 

Faktura - daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den přijetí platby nebo poskytnutí služby. Fakturu - daňový doklad obdrží každý účastník semináře, u videoseminářů e-mailem na adresu uvedenou v objednávce

Informace

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci e-mailem informováni.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.Kontakt na technickou podporu k videoseminářům - bursa@anag.cz / tel. +420 585 757 440

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

  • Datum konání: 18. října 2023, 9.00 - 13.00
  • Variabilní symbol: 19844
  • Stav: Připravujeme
Cena: 2 590 Kč Objednat