Personální a mzdová agenda v kostce a benefity • prezenčně i on-line

Určeno pro: mzdové účetní a personalisty

Program semináře:

 • soubor právních předpisů pro práci personalisty a mzdové účetní
 • povinnosti zaměstnavatele při vzniku pracovněprávního vztahu
 • povinnosti zaměstnavatele při trvání pracovněprávního vztahu
 • povinnosti zaměstnavatele při ukončení kalendářního měsíce
 • povinnosti zaměstnavatele při ukončení kalendářního roku
 • povinnosti zaměstnavatele při ukončení pracovněprávního vztahu
 • splatnost mzdy a příplatkové mzdy u noční směny, která začíná poslední kalendářní den v měsíci a končí první den následujícího měsíce
 • zaměstnanecké benefity • přehled benefitů • osvobození některých benefitů od zdanění a podmínky pro osvobození • odvod pojistného na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení
 • povinnosti při neplatném rozvázání pracovního poměru • jak řešit úrok z prodlení v souvislosti s neplatným rozvázáním PP
 • povinnosti zaměstnavatele od 1.4.2022 – „Přihláška/odhláška zaměstnance“ v nemocenském pojištění • vyplnění nové části formuláře – údaje pro úřad práce a problémy s tím spojené
 • parametry pro srážky ze mzdy od 1.4.2022 (zvýšení životního minima, normativní náklady na bydlení) • výklad k parametrům pro srážky ze mzdy v období leden až březen 2022
 • další aktuální otázky k datu konání semináře
 • diskuze a odpovědi na dotazy

Pokyny pro semináře

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře provádějte až na základě faktury - daňového dokladu, který obdržíte na semináři nebo zaslaného po konání semináře na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Variabilním symbolem bude číslo zaslané faktury. V případě potřeby si vyžádejte zálohovou fakturu. Platbu v hotovosti uveďte do Poznámky.

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.


Pokyny pro videosemináře

Objednávka

Po objednání videosemináře běžným způsobem přes webové stránky v sekci VIDEOSEMINÁŘE Vám zašleme odkaz s pokyny, kde se k videosemináři zaregistrujete a spustíte jej, zároveň Vám také zašleme e-mailem a fakturu. Doručení objednávky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané videosemináře poukažte obratem - převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zaslané faktury. 

Faktura - daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den přijetí platby nebo poskytnutí služby. Fakturu - daňový doklad obdrží každý účastník semináře, u videoseminářů e-mailem na adresu uvedenou v objednávce

Informace

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci e-mailem informováni.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.Kontakt na technickou podporu k videoseminářům - bursa@anag.cz / tel. +420 585 757 440

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 13. června 2022, 9.00 - 14.00
 • Variabilní symbol: 19542
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 490 Kč Objednat