Personální akademie • dvoudenní seminář • 6. a 7. 10. 2021

Určeno pro: vedoucí pracovníky, personální manažery a všechny zájemce o personalistiku, kteří chtějí získat aktuální přehled o této problematice

Pracovní poměr, dohoda o pracovní činnosti a dohoda o provedení práce

 • vznik pracovního poměru • vstupní prohlídky • periodické prohlídky • mimořádné prohlídky a výstupní prohlídky • účinnost lékařského posudku • povinnosti na straně zaměstnance a zaměstnavatele v souvislosti s prohlídkami a další související informace
 • pracovní smlouva a její náležitosti • místo výkonu práce a pravidelné pracoviště • zkušební doba, kdy a jak sjednat, její délka a kdy se prodlužuje • a vůbec co v pracovní smlouvě je vhodné sjednat a co ne
 • posouzení potřeb zaměstnavatele na pracovní úvazek zaměstnance • základní povinnosti zaměstnance a oprávněné zájmy zaměstnavatele • způsob jakým měníme pracovní smlouvu nebo činíme dodatek – jakou formu v konkrétním případě použít
 • Dohoda o pracovní činnosti a jejich náležitosti

 • posouzení vhodnosti jejich použití z hlediska zaměstnance i zaměstnavatele • nač si dát pozor, aby nedošlo k porušení povinností zaměstnavatele ke státním institucím • ukončení • výpovědní doby
 • rozdíly mezi pracovním poměrem, dohodou o pracovní činnosti a dohodou o provedení práce • dohoda o provedení práce a její náležitosti • posouzení vhodnosti použití z hlediska zaměstnance i zaměstnavatele • jak ji správně sjednat • ukončení DPP
 • Odměňování

 • základy odměňování • stejná práce – stejná mzda • zaručená mzda, formy mzdy • prémie, odměny nárokové a nenárokové složky mzdy • příplatky
 • Úprava pracovní doby, překážky v práci a dovolená

 • pracovní smlouva a pracovní doba - varianty řešení přes vnitřní předpisy, kolektivní smlouvu a vliv uvedení směnnosti do pracovní smlouvy na flexibilitu zaměstnance při změně provozních potřeb zaměstnavatele • formulace úpravy pracovní doby do vnitřních předpisů včetně příkladů z praxe
 • evidence pracovní doby a povinnosti zaměstnavatele • rozvržení pracovní doby - rovnoměrně a nerovnoměrně rozvržená pracovní doba • co je to rovnoměrně rozvržená pracovní doba a jak ji poznáme • nerovnoměrné rozvržení pracovní doby • práce s nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobou
 • rozvržení stanovené týdenní pracovní doby na vyrovnávací období • délka vyrovnávacího období v souvislosti s provozní potřebou zaměstnavatele • nerovnoměrné rozvržení pracovní doby a hodinová nebo měsíční mzda • seznámení zaměstnanců s harmonogramem směn, změny harmonogramu a úpravy doby seznámení se změnou • pružná pracovní doba – čím se liší od pevné
 • co je to práce přesčas a kdy ji lze nařídit, jak je to s výkonem přesčasové práce ve svátek, rozdíl mezi přesčasovou prací nařízenou a dobrovolnou, kdy sjednávat výkon dobrovolné práce přesčas písemně, jakým způsobem práci přesčas nařizovat, práce přesčas ve dny pracovního klidu, a které dny to vlastně jsou
 • limity práce přesčas a vyrovnávací období, jak je to s příplatkem a náhradním volnem za práci přesčas • práce přesčas v případě mzdy sjednané s přihlédnutím k práci přesčas a jak takové smlouvy sjednávat.
 • Dovolená • nárok na dovolenou za kalendářní rok nebo její poměrnou část • čerpání • povinnosti zaměstnavatele a práva zaměstnance • poskytování delší dovolené u zaměstnavatele.
 • komplexní pohled na překážky v práci na straně zaměstnance i zaměstnavatele • principy a východiska, legislativně upravené překážky a legislativně neupravené překážky, příklady překážek a přístup k nim (lékař, doprovod, klidový režim po ošetření, dárcovství…) • co je prostoj a co jiná překážka a kdy může jít o částečnou nezaměstnanost, legislativně neupravené překážky na straně zaměstnavatele
 • Skončení pracovního poměru

 • možnosti rozvázání pracovního poměru a jeho vhodnost v konkrétních případech • dohoda o rozvázání pracovního poměru a její náležitosti • výpověď ze strany zaměstnavatele • výpovědní důvody • výpověď ze strany zaměstnance • výpovědní doby • zákaz výpovědi – ochranná doba • okamžité zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele • okamžité zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnance • zrušení pracovního poměru ve zkušební době • nárok zaměstnance na odstupné a jeho výše
 • diskuze • odpovědi na dotazy

Pokyny pro semináře

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Karlovy Vary; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - praha@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - seminare@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.


Pokyny pro videosemináře

Objednávka

Po objednání videosemináře běžným způsobem přes webové stránky v sekci VIDEOSEMINÁŘE Vám zašleme odkaz s pokyny, kde se k videosemináři zaregistrujete a spustíte jej, zároveň Vám také zašleme e-mailem a fakturu. Doručení objednávky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané videosemináře poukažte obratem - převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zaslané faktury. V případě, že provádíte platbu za více videoseminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem dle PSČ sídla organizace objednatele: pro PSČ 100 00 – 459 99 praha@anag.cz / tel. 222 519 092, pro PSČ 460 00 – 799 99 seminare@anag.cz / tel. 585 757 421).

Faktura - daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den přijetí platby nebo poskytnutí služby. Fakturu - daňový doklad obdrží každý účastník semináře, u videoseminářů e-mailem na adresu uvedenou v objednávce

Informace

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci e-mailem informováni.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.Kontakt na technickou podporu k videoseminářům - bursa@anag.cz / tel. +420 585 757 440

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 6. října 2021, 9.00 - 14.30
 • Variabilní symbol: 24446
 • Stav: Připravujeme
Cena: 4 090 Kč Objednat