Personální práce v malých a středních firmách (4. akt. a dop. vyd.)

Autor: Josef Koubek

  • Kód produktu: 88940
  • Nakladatelství: Grada Publishing
  • Počet stran: 288
  • Vazba: brož., 17x24 cm
  • ISBN: 978-80-247-3823-9
  • Datum vydání: září 2011
  • Vaše cena s DPH: 399 Kč
ks
    V prodeji

Praktická příručka uznávaného českého odborníka je určena vlastníkům a manažerům malých a středních firem, které nemají specializovaný útvar personalistiky nebo zkušeného personalistu. Nové vydání je obohaceno o další návodné materiály pro personální práci a nově se zabývá například řízením intelektuálního kapitálu podniku, koncepcí celkové/souhrnné odměny, řízením talentů, společenskou odpovědností podniků či participací a zapojováním pracovníků. Knížka výborně poradí a pomůže při běžné personální práci, při plánování pracovníků, jejich získávání a výběru, hodnocení a řízení pracovního výkonu, motivování, vzdělávání a odměňování. V příloze najdete vzory formulářů a dokumentů, jako třeba příklad popisu a specifikace pracovního místa, příklady dotazníků pro uchazeče o zaměstnání nebo příklad formuláře pro hodnocení pracovníků.


Obsah:


O autorovi 9

Předmluva ke 4. vydání 11

1. Personální práce a její specifika ve firmách, které nemají personální útvar

či funkci personalisty 13

1.1 Co je to personální práce? 14

1.2 Co je úkolem personální práce? 15

1.3 Personální činnosti 17

1.4 Je třeba v menší firmě všechny tyto personální činnosti provádět,

a k čemu to bude? 19

1.5 Personální politika v malé a střední firmě 23

1.6 Personální strategie v malé a střední firmě 24

1.7 Personální specifika malých a středních firem 27

1.8 Specifika v personálních činnostech malých a středních firem 28

1.9 Kdo vykonává personální práci v malé a střední firmě, a kdy zřídit

funkci personalisty? 33

2. Kolik a jaké pracovníky budeme potřebovat a kde je vezmeme? 37

2.1 Co musíme zvážit, když chceme zaměstnávat lidi? 38

2.2 Trocha teorie nikoho nezabije 39

2.3 Vytváření (design) pracovních míst 41

2.4 Analýza pracovních míst 44

2.5 Kdo je zdrojem informací potřebných pro analýzu pracovních míst, a jak tyto informace získáme? 45

2.6 Jak vypadá popis a specifikace pracovního místa? 47

2.7 K čemu slouží popis a specifikace pracovního místa? 48

2.8 Kdy a proč uvažovat o redesignu pracovního místa? 49

2.9 Pracovní role - nový přístup na obzoru 51

2.10 Plánování pracovníků 54

2.11 Odhad potřeby pracovníků 55

2.12 Odhad pokrytí potřeby pracovníků 57

2.13 Postup při plánování pracovníků 60

2.14 Na jak dlouho plánovat pracovníky? 62

2.15 Na co bychom při personálním plánování neměli zapomínat? 62

3. Obsazování volných pracovních míst 65

3.1 Máme volné pracovní místo: Co dělat? 66

3.2 O co jde při získávání pracovníků? 68

3.3 Není vlastně získávání pracovníků obyčejný nábor? 70

3.4 Faktory ovlivňující získávání pracovníků 71

3.5 Zdroje získávání pracovníků 72

3.6 Výhody a nevýhody získávání pracovníků z vnitřních, resp. vnějších zdrojů 74

3.7 Postup při získávání pracovníků 76

3.8 Metody získávání pracovníků, jejich výhody a nevýhody 81

3.9 Jak inzerovat zaměstnání? 87

3.10 Jaké dokumenty požadovat od uchazečů o zaměstnání? 91

3.11 Jak formulovat nabídku zaměstnání? 97

3.12 Co udělat, abychom si usnadnili získávání pracovníků? 99

3.13 A několik rad navíc... 103

3.14 Získali jsme soubor vhodných uchazečů o zaměstnání. A co dál? 104

3.15 Jak postupovat při výběru pracovníků? 106

3.16 Pohovor jako základní metoda výběru pracovníků 109

3.17 Vybrali jsme toho nejvhodnějšího z uchazečů. Co ještě zbývá udělat? 116

3.18 Přijímání nového pracovníka 117

3.19 Co by měla obsahovat pracovní smlouva? 120

4. Hodnocení pracovníků: nepříjemná nezbytnost 123

4.1 Co je hodnocení pracovníků a čemu slouží? 124

4.2 Na co se při hodnocení pracovníků soustředit, aneb pracovní výkon a jeho kritéria 127

4.3 Jak postupovat při hodnocení pracovníků? 130

4.4 Metody hodnocení pracovníků 131

4.5 Jak pracovníky o výsledcích hodnocení informovat? 133

4.6 Na co při hodnocení pracovníků nezapomenout? 135

5. Vzdělávání pracovníků v malé a střední firmě 137

5.1 Vzdělávání pracovníků jako nezbytná součást personální práce v každé firmě 138

5.2 Vzdělávací aktivity pro nové pracovníky 142

5.3 Doškolování pracovníků 145

5.4 Na co se zaměřit při rozvoji pracovníků malé a střední firmy? 149

5.5 Metody vzdělávání pracovníků 150

6. Odměňování pracovníků 155

6.1 Odměna nejsou jen peníze 156

6.2 Na co musíme myslet při vytváření systému odměňování pracovníků? 157

6.3 Mzdotvorné faktory, aneb co by se mělo odměňovat? 162

6.4 Hodnocení a oceňování práce 165

6.5 Mzdové formy: Ale kterou z nich zvolit? 169

6.5.1 Časová (nebo také základní) mzda nebo plat 170

6.5.2 Zásluhové mzdové formy 171

6.5.3 Dodatkové mzdové formy 183

6.6 Několik slov o zaměstnaneckých výhodách 185

7. Řízení pracovního výkonu - šance pro malé a střední firmy 189

7.1 Proč jsou nutné změny v řízení lidí? 190

7.2 Co je to řízení pracovního výkonu? 191

7.3 Proces řízení pracovního výkonu 193

7.4 Výhody uplatňování koncepce řízení pracovního výkonu 197

7.5 Možnosti uplatnění koncepce v malé a střední firmě 199

8. Některé nové koncepce personální práce a možnosti jejich aplikace v malých a středních firmách 201

8.1 Řízení talentů - aktuální téma personalistiky 202

8.2 Pojetí lidského kapitálu a jeho uplatnění 206

8.3 Flexibilní firma a flexibilní zaměstnávání lidí 211

9. Další problémy personální práce v malých a středních firmách 217

9.1 Zaměstnávání příbuzných a přátel 218

9.2 Několik slov o rozmísťování pracovníků a ukončování pracovního poměru 221

9.3 Péče o pracovníky 224

9.4 Pracovní vztahy 230

9.5 Informace v personální práci malé a střední firmy 234

9.6 Kdo může malé a střední firmě v personální práci pomoci a poradit? 235

Přílohy 237

Příloha 1 Příklad dotazníku použitelného k analýze pracovních míst 238

Příloha 2 Příklad popisu a specifikace pracovního místa 243

Příloha 3 Příklady vhodně formulovaných inzerátů 245

Příloha 4 Příklady dotazníků pro uchazeče o zaměstnání 246

Příloha 5 Příklad struktury strukturovaného životopisu 251

Příloha 6 Příklady otázek doporučovaných při výběrovém pohovoru 253

Příloha 7 Doporučení pro přípravu a vedení výběrového pohovoru 255

Příloha 8 Příklad formuláře pro hodnocení pracovníků pomocí stupnice a jeho použití k analýze výkonu pracovníka (vybraná kritéria) 257

Příloha 9 Příklad formuláře sloužícího k zaznamenání závěrů hodnocení pracovníka 260

Příloha 10 Příklad bodového hodnocení jednotlivých stupňů u vybraných subfaktorů a placených

faktorů práce 262

Příloha 11 Aktivity řízení pracovního výkonu v průběhu roku 263

Příloha 12 Příklad informací o pracovníkovi pro potřeby personální práce 264

Příloha 13 Příklady otázek pro šetření postojů a názorů pracovníků 270

Literatura 271

Rejstřík 275

Chcete se na něco zeptat?