Personální problematika v praxi roku 2023 • změny v zákoníku práce a v pracovnělékařských prohlídkách v roce 2023

Určeno pro: vedoucí pracovníky, personalisty, pracovníky PaM a všechny další zájemce o získání aktuálního přehledu v personální praxi

 • Změny v pracovnělékařských prohlídkách od 1. 1. 2023
 • Dohody a co o nich víme – dnes i po novele ZP s ohledem na předvítelnost potřeby práce a rozvržení pracovní doby
 • Závislá práce – co je a co není závislá práce • znaky závislé práce • kdy práce konaná pro firmu je a kdy není nebo nemusí být v rámci pracovního poměru • dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce
 • Zůstatek dovolené z roku 2022 – řešení , čerpání x určení dovolené a související povinnosti zaměstnavatele
 • Sleva na pojištění při kratším úvazku zaměstnance – podmínky nároku, termín a další
 • Doručování zaměstnavatelem zaměstnanci dle současných i budoucích pravidel, proč je pro nás doručení důležité, jaký text zvolit a kdy neuvádět data
 • Doručování osobně i odmítnutí převzetí a jaký text napsat na dokument při podpisu svědka • doručování elektronicky a jaké jsou (budou) podmínky • převzetí na poště / nevyzvednutí na poště • neposkytnutí součinnosti a obvyklé problémy s doručováním
 • Další změny v ZP pro 2023 – dle aktuální situace
 • Konto pracovní doby • čím se liší od obvyklého rozvržení • kdy má pro zaměstnavatele smysl a kdy je to zbytečná administrativní zátěž • rozvrh pracovní dob • překážky na straně zaměstnance • překážky na straně zaměstnavatele • pracovní neschopnost • dovolená. zavedení konta PD a podmínky • účet pracovní doby • přesčas při kontu pracovní doby • účet mzdy • stálá mzda a další
 • diskuze • odpovědi na dotazy

Pokyny pro semináře

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře provádějte až na základě faktury - daňového dokladu, který obdržíte na semináři nebo zaslaného po konání semináře na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Variabilním symbolem bude číslo zaslané faktury. V případě potřeby si vyžádejte zálohovou fakturu. Platbu v hotovosti uveďte do Poznámky.

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.


Pokyny pro videosemináře

Objednávka

Po objednání videosemináře běžným způsobem přes webové stránky v sekci VIDEOSEMINÁŘE Vám zašleme odkaz s pokyny, kde se k videosemináři zaregistrujete a spustíte jej, zároveň Vám také zašleme e-mailem a fakturu. Doručení objednávky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané videosemináře poukažte obratem - převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zaslané faktury. 

Faktura - daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den přijetí platby nebo poskytnutí služby. Fakturu - daňový doklad obdrží každý účastník semináře, u videoseminářů e-mailem na adresu uvedenou v objednávce

Informace

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci e-mailem informováni.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.Kontakt na technickou podporu k videoseminářům - bursa@anag.cz / tel. +420 585 757 440

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 28. února 2023, 9.00 - 13.30
 • Variabilní symbol: 24854
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 390 Kč Objednat