Personální řízení - východiska a vývoj

Autor: Renata Kocianová

  • Kód produktu: 89035
  • Nakladatelství: Grada Publishing
  • Počet stran: 152
  • Vazba: brož., 17x24 cm
  • ISBN: 978-80-247-3269-5
  • Datum vydání: leden 2012
  • Vaše cena s DPH: 249 Kč
ks
    V prodeji

Publikace postihuje multidisciplinární základ personálního řízení a jeho aspekty ve vývoji managementu 20. století včetně tradičního japonského přístupu a vývoje personalistiky v České republice. Zaměřuje se na proměny personální práce ve 20. století, zvláště na koncepci řízení lidských zdrojů. Autorka se zabývá vlivy na personální oblast v organizaci, personální strategií a politikou, sociální politikou organizace a odpovědností za personální řízení v organizaci. Pozornost je věnována rovněž trendům po roce 2000, jako je např. sociální odpovědnost organizace, work-life balance, alternativní pracovní úvazky, talent management, age management, diversity management či měření lidského kapitálu. Kniha je určena všem, kdo se zabývají řízením a vedením lidí, a to jak na odborné úrovni, tak v praxi.OBSAH:PŘEDMLUVA

1. ÚKOLY PERSONÁLNÍHO ŘÍZENÍ

2. MULTIDISCIPLINÁRNÍ ZÁKLAD PERSONÁLNÍHO ŘÍZENÍ – TEORETICKÁ VÝCHODISKA

2.1 Teorie řízení a management

2.2 Sociologické disciplíny

2.3 Psychologické disciplíny

2.4 Teorie organizace

2.4.1 Moc v organizaci a organizační politika

2.5 Organizační chování

2.5.1 Konflikty v organizaci

2.5.2 Vůdcovství

2.6 Právo, ekonomie, andragogika, etika

3. PERSONÁLNÍ ASPEKTY VE VÝVOJI MANAGEMENTU 20. STOLETÍ

3.1 Personální aspekty ve vývoji managementu od počátku 20. století do třicátých let 20. století

3.1.1 Vědecké řízení

3.1.2 Správní řízení

3.1.3 Byrokratická organizace řízení

3.1.4 Škola lidských vztahů

3.2 Personální aspekty ve vývoji managementu od čtyřicátých do sedmdesátých let 20. století

3.2.1 Sociálně-psychologické přístupy

3.2.2 Systémové přístupy

3.2.3 Procesní přístupy

3.2.4 Empirické přístupy

3.3 Personální aspekty ve vývoji managementu osmdesátých let 20. století

3.4 Personální aspekty ve vývoji managementu devadesátých let 20. století

3.5 Principy tradičního japonského řízení v personální oblasti

3.6 Vývoj personálního řízení v České republice

4. PROMĚNY PERSONÁLNÍ PRÁCE VE 20. STOLETÍ

4.1 Etapy ve vývoji personálního řízení

4.2 Koncepce řízení lidských zdrojů

4.2.1 Pojetí řízení lidských zdrojů

5. FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ V ORGANIZACI

6. PERSONÁLNÍ STRATEGIE, PERSONÁLNÍ POLITIKA A SOCIÁLNÍ POLITIKA ORGANIZACE

7. ODPOVĚDNOST ZA PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ V ORGANIZACI

7.1 Činnost personálních specialistů – personálního útvaru

7.2 Personální práce liniových vedoucích pracovníků

8. TRENDY V ŘÍZENÍ LIDÍ PO ROCE 2000

8.1 Sociální odpovědnost organizací

8.2 Holistický management

8.3 Work-Life Balance

8.4 Alternativní pracovní úvazky

8.5 Talent Management

8.6 Age Management

8.7 Diskriminace a rovné zacházení

8.8 Diversity Management

8.9 Měření lidského kapitálu

8.9.1 Personální controlling

8.9.2 Ukazatele výkonnosti a přístupy k měření lidského kapitálu

LITERATURA

RESUMÉ

JMENNÝ REJSTŘÍK

VĚCNÝ REJSTŘÍK

Chcete se na něco zeptat?