Powered by Smartsupp

Pilíře a limity ochrany osobnosti nejen ve dvacátém prvním století

Autor: Jakub Sivák

 • Kód produktu: 66540
 • Nakladatelství: Wolters Kluwer ČR, a. s.
 • Počet stran: 296
 • Vazba: brož,. 15,6 x 23,6 cm
 • ISBN: 978-80-7676-683-9
 • Datum vydání: květen 2023
 • Běžná cena s DPH: 765 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 10%
 • Ušetříte: -77 Kč
 • Vaše cena s DPH: 689 Kč
ks
  V prodeji

Kniha celistvě zpracovává téma ochrany osobnosti a osobnostních práv v různých sférách lidského života. Publikace je rozdělena na tři základní části. První část se věnuje zejména filozofickému ukotvení ochrany osobnosti, a to jak v moderní době, tak i v historickém kontextu. Zabývá se přirozenoprávním a pozitivistickým přístupem k tématu ochrany osobnosti, ukotvením ochrany osobnosti v politických hodnotových žebříčcích, tj. konzervativním, liberálním, socialistickým a dalšími pojetími ochrany osobnostních práv. Dále pracuje s nejvýznamnějšími filozofy práva a jejich doktrínou ve vztahu k ochraně osobnosti.

Druhá část je především praktická a zabývá se ochranou osobnostních práv hlavně ve světle občanského práva. Těžištěm této části je ochrana dobré pověsti, soukromí, života a zdraví, cti, příznivého životního prostředí, podoby člověka apod. Důraz je též kladen na různé životní situace, tj. samostatně se publikace věnuje ochraně osobnosti v kybernetickém prostředí, šikaně, diskriminaci, změně pohlaví, manželství pro všechny, nesouhlasnému pobytu ve zdravotnickém zařízení, interrupci, eutanázii apod. Publikace se dále zaměřuje na prostředky ochrany osobnosti, a to především ty soukromoprávní. V omezené míře se věnuje též trestněprávním aspektům ochrany osobnostních práv.

Třetí, akademická část propojuje první dvě části knihy a klade si za cíl vyhodnotit úroveň faktické míry ochrany osobnostních práv ve světle teoretických poznatků. Zároveň se věnuje limitám ochrany osobnostních práv a úvahám de lege ferenda.

Chcete se na něco zeptat?