Pocta Milaně Hrušákové (BEP 11)

Autor: Renáta Šínová

  • Kód produktu: 11435
  • Nakladatelství: C.H. Beck
  • Počet stran: 408
  • Vazba: váz., 14,5 x 22,5 cm
  • ISBN: 978-80-7400-859-7
  • Datum vydání: březen 2022
  • Vaše cena s DPH: 690 Kč
ks
    V prodeji

Profesorka Milana Hrušáková je jednou z nejvýznamnějších osobností na poli rodinného práva. O tom svědčí nejen početné publikace z její bibliografie, ale i působení na akademické půdě, kde své bohaté zkušenosti předala celé řadě studentů a kde svého času byla i děkankou. Autoři statí v této publikaci s láskou vzpomínají na břitký humor, s jehož pomocí jim Milana Hrušáková zprostředkovávala vhled do rodinného práva. A někteří ve svých příspěvcích zužitkovali onen humorný nádech, který je v mnohdy tristních situacích, do nichž se rodiny (a jejich právníci) dostávají, tolik potřebný. Statí i autorů, kteří je sepsali, je v Poctě mnoho. Všechny jsou vysoce kvalitní. Pohybují se od pohledů na ryze české rodinné právo ve všech jeho souvislostech, přes náhledy do cizích jurisdikcí, až po mezinárodněprávní přesahy a konotace. Je vidět, že autoři přistupovali ke svým příspěvkům s láskou i úctou a že zužitkovali naplno svou výjimečnou erudici, aby vzdali hold jubilantce. Milá paní profesorko, vděčíme Vám za mnohé. Ať je tato kniha alespoň malým poděkováním za vše, co jste pro české rodinné právo udělala a co ještě v budoucnosti uděláte.

Do monografie přispěli:

Mgr. Tamara Čipková, PhD.; doc. JUDr. Petr Dostalík, Ph.D.; doc. JUDr. Tomáš Dvořák, Ph.D.; doc. JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D.; prof. JUDr. Svetlana Ficová, CSc.; doc. JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D.; JUDr. Dita Frintová, Ph.D.; JUDr. Gabriela Halířová, Ph.D.; Mgr. Martin Hamřik, PhD.; JUDr. Klára Hamuľáková, Ph.D.; doc. PhDr. Lenka Holá, Ph.D.; doc. JUDr. et Mgr. Ondřej Horák, Ph.D.; prof. JUDr. Jan Hurdík, DrSc.; JUDr. Michal Janoušek, Ph.D.; Mgr. Martin Kornel, Ph.D.; JUDr. Daniela Kovářová; prof. JUDr. Zdeňka Králíčková, Ph.D.; doc. JUDr. Filip Melzer, Ph.D., LL.M.; JUDr. Lucie Melzerová, Ph.D.; Mgr. Petra Měšťánková, Ph.D.; JUDr. Ondřej Mocek; JUDr. Petr Osina, Ph.D.; JUDr. Jana Petrov Křiváčková, Ph.D.; JUDr. Jindřich Psutka, Ph.D.; JUDr. Ing. Romana Rogalewiczová, Ph.D.; prof. JUDr.; Kateřina Ronovská, Ph.D.; JUDr. Miroslav Sedláček, Ph.D., LL.M.; prof. JUDr. Vladimír Sládeček, DrSc.; doc. JUDr. Petr Smolík, Ph.D.; doc. JUDr. Filip Ščerba, Ph.D.; JUDr. Renáta Šínová, Ph.D.; doc. JUDr. Petr Tégl, Ph.D.; prof. JUDr. Ivo Telec, CSc.; JUDr. Tomáš Tintěra, Ph.D.; prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc.; JUDr. Lenka Westphalová, Ph.D.; Mgr. Anna Zemandlová, Ph.D.; JUDr. Michaela Zuklínová

Chcete se na něco zeptat?