Podmínky pro vstup na prezenční semináře

Výňatek z Mimořádného opatření MZ ČR ze dne 27. října 2021


I/1. Všem osobám se s účinností ode dne 1. listopadu 2021 od 00:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterými jsou respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu), které brání šíření kapének (dále jen „respirátor“), a to (zkráceno):
e) při účasti na kongresech, vzdělávacích akcích a zkouškách v prezenční formě