Podnikání a koronavirus - Daňový řád, daň z příjmů, Zákoník práce, DPH, hypotéky, pojištění, ošetřovné, karanténa, náhrada mzdy, sankce, pokuty, zájezdy, maturity, akce

Autor: Mgr. Petr Taranda, Ing. Václav Benda, Ivan Macháček, Ladislav Jouza, Ing. Antonín Daněk, Eva Dandová, Jana Drexlerová

 • Kód produktu: 44397
 • Nakladatelství: Poradce
 • Počet stran: 176
 • Vazba: brož., A5
 • ISBN: 978-80-7365-442-9
 • Datum vydání: květen 2020
 • Běžná cena s DPH: 259 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 10%
 • Ušetříte: -26 Kč
 • Vaše cena s DPH: 233 Kč
ks
  V prodeji

Stát a banky uleví firmám a OSVČ v souvislosti s koronavirem. Přinášíme komplexní přehled opatření a jejich podrobný popis. Publikace obsahuje témata Daně, Mzdy a jejich náhrada, Odvody, Daňové přiznání - odklad, Bezúročné půjčky, Pokuty a jejich prominutí, EET - úlevy, Školství v roce 2020, Zájezdy, Veřejné akce, Plnění smluv.

V souvislosti se šířením viru SARS-CoV-2 se ministryně financí rozhodla využít své pravomoci a za účelem zmírnění zvýšených dopadů této mimořádné události na podnikatele i další daňové subjekty přistoupit ve stanoveném rozsahu k hromadnému prominutí příslušenství daně a správního poplatku.
Tímto rozhodnutím daňovému subjektu na základě individuální žádosti alespoň částečně prominut úrok z prodlení, automaticky dojde i k prominutí pokuty za opožděné tvrzení daně, u níž zákon individuální prominutí nepřipouští.
Stejně tak dojde k automatickému prominutí pokuty za opožděné tvrzení daně
daňovému subjektu na základě individuální žádosti povoleno posečkání úhrady daně nebo rozložení její úhrady na splátky.
Dále se ministryně financí rozhodla prominout daňovým subjektům příslušenství daně spojené s pozdním podáním daňového tvrzení k dani z příjmů za zdaňovací období roku 2019, vyjma daně z příjmů ze závislé činnosti odváděné plátcem, a s pozdní úhradou této daně, dojde-li ke splnění uvedených povinností nejpozději dne 1. 7. 2020.
Plátcům DPH bude z důvodu předmětné mimořádné události prominuta též pokuta za nepodání kontrolního hlášení podle zákona o dani z přidané hodnoty, u níž vznikne povinnost k úhradě v období od 1. 3. 2020 do 31. 7. 2020 (první pokuta za nepodání kontrolního hlášení v daném roce dle § 101j zákona o dani z přidané hodnoty nevzniká).
Dojde k prominutí správního poplatku spojeného s přijetím žádosti o prominutí úroku z prodlení nebo úroku z posečkané částky a žádosti o prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení a k prominutí správního poplatku spojeného s přijetím žádosti o povolení posečkání.

Titul obsahuje:

1. Daně
1.1 Daňová opatření a úlevy přijaté v souvislosti s koronavirem
1.2 Sankce za neplnění povinností v oblasti DPH a možnosti jejich prominutí z důvodu mimořádné události na základě opatření Ministerstva financí
1.3 Daňové úlevy poplatníků daně z příjmů a daňové řešení práce z domova
2. Pracovní právo, mzdy Pracovněprávní nároky v období koronaviru
3. Vzory smluv k ZP
4. Zdravotní pojištění Zaměstnavatelé a zdravotní pojištění
5. Školství
Zákon o maturitách ve školním roce 2019/ 2020
6. Zájezdy, veřejné akce, plnění smluv
6.1 Dopady pandemie koronaviru na zájezdy, veřejné akce a plnění smluv
6.2 Vzory smluv
7. Finanční zpravodaj č. 4/2020
8. Finanční zpravodaj č. 5/2020
9. Zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2
10. Zákon č. 177/2020 Sb., o některých opatřeních v oblasti splácení úvěrů v souvislosti s pandemií COVID-19
11. Zákon č. 160/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti dávek státní sociální podpory a příspěvku na péči v souvislosti s nouzovým stavem při epidemii v roce 2020

 

Chcete se na něco zeptat?