Podnikání malé a střední firmy (3., akt. a dop. vyd.)

Autor: Jaromír Veber, Jitka Srpová a kolektiv

  • Kód produktu: 89247
  • Nakladatelství: Grada Publishing
  • Počet stran: 336
  • Vazba: váz., 17x24 cm
  • ISBN: 978-80-247-4520-6
  • Datum vydání: září 2012
  • Vaše cena s DPH: 439 Kč
ks
    Na dotaz

Již třetí, aktualizované a doplněné vydání základní publikace o řízení malé a střední firmy je určeno majitelům a manažerům vznikajících i již zavedených firem a studentům vysokých škol. Nové vydání knihy je aktualizováno v souvislosti se změnami právních norem, které zasahují zejména oblast pracovních a smluvních vztahů, dále jsou v knize aktualizovány programy podpory malého a středního podnikání, nově připravena je problematika marketingových a obchodních činností, informačního a komunikačního zabezpečení v malých a středních firmách a řada dalších témat. Kniha se řízení malé a střední firmy věnuje komplexně: od hodnocení předpokladů k podnikání přes založení firmy, její růst a stabilizaci až po krizové situace a možnosti jejich řešení. Autoři věnují pozornost specifikům ekonomiky a finančního řízení, řízení lidských zdrojů, marketingových a obchodních činností či informačního a komunikačního zabezpečení v malých a středních firmách.OBSAH:O hlavních autorech 9

Předmluva 11

1 Co by měl podnikatel vědět 13

1.1 Pojetí a význam malých a středních firem 14

1.1.1 Vymezení základních pojmů 14

1.1.2 Význam malých a středních firem 19

1.1.3 Omezení malých a středních firem 22

1.2 Podpora malého a středního podnikání 23

1.2.1 Podpory podnikání z veřejných prostředků 23

1.2.2 Podnikatelské inkubátory, vědeckotechnické parky34

1.2.3 Nevládní organizace 36

1.2.4 Podpory podnikání na komerčním základě 39

1.2.5 Programy podpory pro začínající podnikatele 42

1.2.6 Užitečné adresy 44

2 Podnikání a jeho rizika 45

2.1 Důvody podnikání 46

2.1.1 Podnikání versus zaměstnanecký poměr 46

2.1.2 Důvody zahájení podnikání 48

2.1.3 Typy podnikání 50

2.1.4 Společensky odpovědné podnikání51

2.2 Profil podnikatele 54

2.2.1 Obecné rysy podnikatele 54

2.2.2 Desatero úspěšného podnikatele 56

2.3 Úvahy o podnikání 58

2.3.1 Předpoklady úspěchu začínající firmy 59

2.3.2 Výběr společníka 62

2.3.3 Úvahy o podnikání v zahraničí 63

3 Zahájení podnikatelské činnosti 67

3.1 Právní formy z pohledu malých a středních firem 68

3.1.1 Přehled právních forem podnikatelské činnosti 68

3.1.2 Porovnání jednotlivých právních forem 71

3.1.3 Získání živnostenského oprávnění 76

3.1.4 Založení právnické osoby 80

3.1.5 Další povinnosti podnikatelů 83

3.2 Pozemky, podnikatelské prostory 84

3.2.1 Vymezení pojmů 84

3.2.2 Oprávnění k využívání podnikatelských prostorů 86

3.2.3 Charakteristické rysy typických podnikatelských prostor 88

3.3 Zakladatelský rozpočet a podnikatelský plán 92

3.3.1 Zakladatelský rozpočet 92

3.3.2 Podnikatelský plán 95

3.3.3 Zdroje financování podnikatelské činnosti 105

4 Život a aktivity malých a středních firem 113

4.1 Management malých a středních firem 114

4.1.1 Pojetí managementu 114

4.1.2 Doporučení managementu pro praxi 116

4.1.3 Od tradičních k moderním názorům na podnikání 120

4.1.4 Management produktů 128

4.1.5 Management služeb 131

4.1.6 Management výroby (procesů) 133

4.1.7 Projektový management 137

4.2 Finanční řízení malých a středních firem 140

4.2.1 Obsah a zásady finančního řízení 140

4.2.2 Řízení majetkové a kapitálové struktury firmy142

4.2.3 Řízení výsledku hospodaření a peněžního toku 145

4.2.4 Finanční plánování a rozpočtování 153

4.2.5 Účetnictví a výkaznictví 154

4.2.6 Daně v podnikání 156

4.2.7 Sociální pojištění 160

4.2.8 Zákonné a komerční pojištění pro podnikatele 162

4.3 Řízení lidských zdrojů 165

4.3.1 Organizace personální práce 167

4.3.2 Personální činnosti 167

4.3.3 Zaměstnavatelská praxe v podmínkách EU 179

4.3.4 Zaměstnávání specifických skupin pracovníků 182

4.3.5 Vztah podnikatele k odborové organizaci 184

4.4 Marketingové a obchodní činnosti 184

4.4.1 Specifika marketingu malých firem 185

4.4.2 Historický vývoj marketingových koncepcí 186

4.4.3 Marketingové plánování malých a středních firem 191

4.4.4 Obchodní činnosti 201

4.4.5 Mezinárodní obchodní vztahy 212

4.5 Informační a komunikační zabezpečení 222

4.5.1 Komponenty informačního a komunikačního systému 223

4.5.2 Projektování podnikového informačního a komunikačního systému 229

4.5.3 Moderní komunikační prostředky 234

4.6 Nejdůležitější legislativní požadavky pro podnikání 236

4.6.1 Smluvní vztahy 237

4.6.2 Platební operace 243

4.6.3 Právní požadavky na kvalitu produkce a její zabezpečování 243

4.6.4 Ekologické požadavky 255

4.6.5 Stavební činnosti 263

4.6.6 Právní úprava bezpečnosti aochrany zdraví při práci 264

4.6.7 Ostatní právní předpisy 268

5 Perspektivy a ohrožení malých a středních firem 273

5.1 Růst malých a středních firem 274

5.1.1 Greinerův model růstu 275

5.1.2 Model Churchilla a Lewisové 277

5.2 Spolupráce firem 280

5.2.1 Partnerství firem 281

5.2.2 Podnikatelské sítě 281

5.2.3 Spojenectví firem 284

5.3 Podnikání v nových technologiích a službách 286

5.3.1 Technologie a služby budoucnosti 287

5.3.2 Mikrotrendy budoucnosti 289

5.3.3 Podpora nových technologií v EU a ČR 291

5.4 Krizové situace v podnikání malých a středních firem 295

5.4.1 Prevence 295

5.4.2 Rizikové situace v podnikání malých a?středních firem 300

5.4.3 Krizové řízení 306

5.5 Zánik podnikatelských subjektů 310

5.5.1 Zánik živnostenského oprávnění 310

5.5.2 Zánik obchodních společností 311

5.5.3 Právní úprava likvidace 313

5.5.4 Právní úprava insolvenčního řízení 316

Shrnutí/Summary 321

Literatura 323

Rejstřík 327

Chcete se na něco zeptat?