Podnikatelský plán a strategie

Autor: Jitka Srpová, Ivana Svobodová, Pavel Skopal, Tomáš Orlík

  • Kód produktu: 88942
  • Nakladatelství: Grada Publishing
  • Počet stran: 200
  • Vazba: brož., B5
  • ISBN: 978-80-247-4103-1
  • Datum vydání: říjen 2011
  • Vaše cena s DPH: 259 Kč
ks
    V prodeji

Zkušení autoři v knížce radí, jak postupovat při tvorbě podnikatelského plánu, s nímž uspějete u investora či banky. Naleznete zde příklady podnikatelských plánů i jejich hodnocení z pohledu investora. Získáte představu, jaké požadavky na vás může mít banka, pokud budete uvažovat o financování svého podnikatelského plánu formou úvěru, a seznámíte se i s dalšími možnostmi jeho financování. Dozvíte se, jak postupovat při tvorbě firemní strategie, prostřednictvím které dokážete prezentovat svoji připravenost na budoucnost. Kniha je určena podnikatelům, manažerům i studentům vysokých škol s ekonomickým zaměřením.Z obsahu
O autorech 9

Úvod 11

1. Sestavení a hodnocení podnikatelského plánu 13

1.1 Postup při sestavování podnikatelského plánu 14

1.1.1 Titulní list 15

1.1.2 Obsah 15

1.1.3 Úvod, účel a pozice dokumentu 15

1.1.4 Shrnutí 16

1.1.5 Popis podnikatelské příležitosti 16

1.1.6 Cíle firmy a vlastníků 17

1.1.7 Potenciální trhy 19

1.1.8 Analýza konkurence 21

1.1.9 Marketingová a obchodní strategie 22

1.1.10 Realizační projektový plán 27

1.1.11 Finanční plán 28

1.1.12 Hlavní předpoklady úspěšnosti projektu, rizika projektu 31

1.1.13 Přílohy 33

1.2 Kritéria hodnocení podnikatelských plánů 33

1.2.1 Všeobecná kritéria hodnocení 34

1.2.2 Specifická kritéria hodnocení 39

2. Příklady podnikatelských plánů a jejich hodnocení

z pohledu investora 41

2.1 Podnikatelský plán společnosti FORFitness 42

2.2 Hodnocení podnikatelského plánu FORFitness 63

2.3 Podnikatelský plán Tapas bar La Cana 64

2.4 Hodnocení podnikatelského plánu Tapas bar La Cana 85

3. Podnikatelský plán z pohledu banky 87

3.1 Než začneme jednat s bankou 88

3.1.1 Skupiny klientů z pohledu banky 88

3.1.2 Kritéria klientů při výběru banky 89

3.1.3 Kritéria hodnocení podnikatelského plánu z pohledu banky 91

3.1.4 Banky a financování firem 95

3.1.5 Omezující podmínky financování 97

3.1.6 Konzistence a relevantnost údajů 99

3.2 Hodnocení vybraných aspektů podnikatelského plánu bankou 102

3.2.1 Rozsah dokumentace 103

3.2.2 Základní informace o klientovi 104

3.2.3 Požadavky klienta 106

3.2.4 Popis aktivit klienta 111

3.2.5 Vlastnická struktura 114

3.2.6 Reference a kreditabilita firmy 117

3.2.7 Cizí zdroje 120

3.2.8 Závazky a pohledávky 123

3.2.9 Odběratelsko-dodavatelské vztahy 125

3.2.10 Marketingová analýza 125

3.2.11 Řízení firmy 127

3.2.12 Majetek firmy 129

3.2.13 Finanční analýza 131

3.3 Ostatní důležité aspekty podnikatelského plánu 132

3.3.1 Časový rámec 132

3.3.2 Kontrola dokumentace a klienta 133

3.3.3 Řízení rizik 138

4. Další možnosti financování podnikatelského plánu 143

4.1 Zdroje financování při zahájení podnikání 144

4.2 Dluhové financování 147

4.2.1 Úvěry 147

4.2.2 Dluhopisy 148

4.2.3 Mezaninové financování 149

4.2.4 Leasing 149

4.2.5 Faktoring a forfaiting 150

4.3 Financování se vstupem do základního kapitálu firmy 151

4.3.1 Vlastní zdroje financování 151

4.3.2 Venture kapitál 153

4.3.3 Business angel 154

4.3.4 Primární emise akcií 155

4.3.5 Tiché společenství 155

4.3.6 Manažerský odkup 155

4.4 Různé formy podpory podnikání 156

4.4.1 Vládní organizace pro podporu podnikání 156

4.4.2 Informační podpora podnikání 157

4.4.3 Finanční instituce pro podporu podnikání 157

5. Firemní strategie 159

5.1 Strategie a strategické řízení 160

5.1.1 Definice strategie 160

5.1.2 Strategické řízení 161

5.2 Přesvědčení podnikatele o nutnosti strategie 162

5.3 Stanovení mise a vize firmy 162

5.3.1 Mise 162

5.3.2 Vize 163

5.4 Strategická situační analýza 163

5.4.1 Externí analýza 163

5.4.2 Interní analýza 167

5.4.3 SWOT analýza 174

5.5 Určení strategie 177

5.5.1 Konkurenční strategie 178

5.5.2 Investiční strategie 183

5.5.3 Strategie růstu a rozvoje 184

5.5.4 Kritéria hodnocení strategie 185

5.6 Implementace strategie a hodnocení její úspěšnosti 187

Shrnutí 189

Literatura 191

Rejstřík 193


Chcete se na něco zeptat?