Powered by Smartsupp

Pohledávky a závazky z účetního a daňového hlediska

Určeno pro: pro všechny, kdo řeší účtování a zdanění pohledávek a závazků

Cíl: seznámit se s optimalizací zacházení s problémovými a nedobytnými pohledávkami z hlediska daně z příjmu a s ohledem na současné novely. Budeme se zabývat opravnými položkami, odpisem a prodejem pohledávek z daňového i účetního hlediska, pohledávkami mezi spřízněnými osobami, zápočty pohledávek v různých měnách popř. nepeněžních pohledávek.

Program semináře:

 • vymezení pohledávek a závazků z hlediska účetnictví a daní
 • druhy pohledávek z právního a účetního hlediska
 • účtování o vzniku pohledávky a závazku
 • zápočet pohledávek a závazků
 • opravné položky k pohledávkám
 • odpisy pohledávek
 • daňová uznatelnost odpisů
 • vyřazení závazků z účetnictví
 • dodanění promlčených závazků
 • postoupení pohledávek
 • pohledávky a závazky v cizích měnách
 • diskont pohledávek
 • pohledávky a závazky ke správci daně
 • diskuze a odpovědi na dotazy

Pokyny pro semináře

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře provádějte až na základě faktury - daňového dokladu, který obdržíte na semináři nebo zaslaného po konání semináře na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Variabilním symbolem bude číslo zaslané faktury. V případě potřeby si vyžádejte zálohovou fakturu. Platbu v hotovosti uveďte do Poznámky.

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.


Pokyny pro videosemináře

Objednávka

Po objednání videosemináře běžným způsobem přes webové stránky v sekci VIDEOSEMINÁŘE Vám zašleme odkaz s pokyny, kde se k videosemináři zaregistrujete a spustíte jej, zároveň Vám také zašleme e-mailem a fakturu. Doručení objednávky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané videosemináře poukažte obratem - převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zaslané faktury. 

Faktura - daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den přijetí platby nebo poskytnutí služby. Fakturu - daňový doklad obdrží každý účastník semináře, u videoseminářů e-mailem na adresu uvedenou v objednávce

Informace

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci e-mailem informováni.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.Kontakt na technickou podporu k videoseminářům - bursa@anag.cz / tel. +420 585 757 440

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 3. listopadu 2023, 9.00 - 14.00
 • Variabilní symbol: 19861
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 690 Kč Objednat