Pojmové znaky duševního vlastnictví

Autor: Ivo Telec

  • Kód produktu: 10959
  • Nakladatelství: C.H. Beck
  • Počet stran: 160
  • Vazba: brož., 14 x 22,5 cm
  • ISBN: 978-80-7400-425-4
  • Datum vydání: červen 2012
  • Vaše cena s DPH: 490 Kč
ks
    V prodeji
Ojedinělá publikace, která je klíčem k porozumění právům duševního vlastnictví. Výklad je uvozen obecným právním posuzováním poměrnosti cíle a prostředku. Publikace dále obsahuje podrobný právní rozbor jednotlivých prvků, které vytvářejí takové právní pojmy, jako je umělecké nebo vědecké dílo či oprávněnost změny autorského díla. Kniha obsahuje i známý Tříkrokový test používaný v právu autorském, právech souvisejících s právem autorským a v právu databázovém. Vedle toho se čtenář může seznámit s pojetím know-how nebo obchodního tajemství, stejně tak i s právním hodnocením průmyslového vzoru. Pomůckou může být také právně-technický list výrobků, který sleduje ochranu nejen výrobku, ale i jeho zadání, a to i v rámci právního auditu. Kniha je zaměřena i na zjišťování obvyklé odměny za licenci. Podstatná pozornost je věnována posuzování přiměřenosti zadostiučinění za nemajetkovou újmu.

Chcete se na něco zeptat?