Powered by Smartsupp

Pokladna • její vedení a další souvislosti s pokladní činností • aktuálně • prezenčně i on-line

Určeno pro: pracovníky zodpovědné za vedení a účtování pokladen, přijímající tržby v hotovosti, pracující s ceninami, pro vedoucí pracovníky a účetní jak v podnikatelské tak i nepodnikatelské sféře, pro plátce i neplátce DPH

Cíl semináře: obnovit a rozšířit znalosti o správném vedení a organizaci pokladny, seznámit s povinnostmi v souladu s platnými zákony v účetnictví, daňové i pracovněprávní oblasti. Budou vysvětleny otázky spojené s hmotnou odpovědností, obsahem a nastavením vnitřních směrnic pro vedení pokladny. Získané informace pomohou minimalizovat sankce za zjištění nedostatky.

 • pracovní postupy • pokladních, účetních, asistentek, sekretářek a všech, kteří pracují s penězi a ceninami • pravidla pro činnost pokladny • přehled platné legislativy • vybraná ustanovení zákona o účetnictví, DPH a dalších právních předpisů, které je nutno znát
 • vedení pokladny a pokladní knihy • pokladní operace • práva a povinnosti pokladních pracovníků • hmotná odpovědnost • účetní operace • provozní zálohy • stálé zálohy • vyúčtování záloh • inventarizace pokladny, manka a schodek pokladny
 • vazba pokladny na mzdovou a finanční účtárnu na vyúčtování pracovních cest • ceniny
 • zákoník práce v oblasti pokladní činnosti - smlouva o hmotné odpovědnosti
 • obsah vnitripodnikové směrnice pro činnost pokladny
 • operace s platebními kartami a šeky • cizí měny • kursy a přepočty • kursové rozdíly
 • smlouva o hmotné odpovědnosti
 • EET v současnosti
 • zabezpečení a vybavení pracoviště pro činnost pokladních pracovníků
 • nejčastější chyby a problémy v pokladních činnostech
 • praktické činnosti • vymezení základních pravidel vedení pokladní hotovosti a cenin • vedení pokladních knih a evidencí cenin • přijímání úhrad prostřednictvím platebních karet a šeků
 • nutné náležitosti pokladních dokladů příjímaných i vydávaných • co musíme kontrolovat a co musí doklad obsahovat, aby byl platným
 • pokladní doklady a jejich promítnutí do Kontrolního hlášení DPH
 • zákon o omezení výše hotovostních plateb
 • valutová pokladna • správné vedení pokladny v cizích měnách • evidence měn • použití kurzů • výpočet kursových rozdílů • oceňování a účtování operací ve valutové a šekové pokladně
 • chybějící hotovost a ceniny • právní řešení, účtování
 • inventarizacepokladny a cenin • správný postup dle platné legislativy • novelizované postupy a změny v inventarizaci
 • platební karty • vazba na pokladnu, na účtárnu • příklady, správné postupy • platby platebními kartami • účtování přijatých úhrad formou platebních karet - správný postup
 • stravenky, poukázky • doklady v běžné činnosti pokladní nebo hospodářky
 • archivace • správné postupy a jak dlouho musíme doklady uchovávat
 • ochrana a zabezpečení průkaznosti dokladů • potvrzení a prohlášení
 • pracovní činnosti na pokladně v souvislosti s ochranou osobních údajů - GDPR
 • zákon č. 370/2017 Sb., o platebním styku • využití jedné aplikace (internetové, nebo mobilní) pro více účtů • snížení limitů pro neautorizované transakce při ztrátě platební karty • nové podmínky blokace prostředků na účtu
 • praktické příklady z praxe na celou problematiku
 • DOTAZY na lektora můžete zasílat během přednášky přes tlačítko Q&A (otázky a odpovědi)
 • FAKTURY zasíláme e-mailem, v den konání webináře, na adresu uvedenou na přihlášce • u prezenčních ji obdržíte v den konání

Pokyny pro semináře

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře provádějte až na základě faktury - daňového dokladu, který obdržíte na semináři nebo zaslaného po konání semináře na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Variabilním symbolem bude číslo zaslané faktury. V případě potřeby si vyžádejte zálohovou fakturu. Platbu v hotovosti uveďte do Poznámky.

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.


Pokyny pro videosemináře

Objednávka

Po objednání videosemináře běžným způsobem přes webové stránky v sekci VIDEOSEMINÁŘE Vám zašleme odkaz s pokyny, kde se k videosemináři zaregistrujete a spustíte jej, zároveň Vám také zašleme e-mailem a fakturu. Doručení objednávky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané videosemináře poukažte obratem - převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zaslané faktury. 

Faktura - daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den přijetí platby nebo poskytnutí služby. Fakturu - daňový doklad obdrží každý účastník semináře, u videoseminářů e-mailem na adresu uvedenou v objednávce

Informace

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci e-mailem informováni.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 12. června 2024, 9.00 - 13.30
 • Variabilní symbol: 26227
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 490 Kč Objednat