Politika volebních reforem v ČR po roce 1989

Autor: Jakub Charvát

 • Kód produktu: 89446
 • Nakladatelství: Grada Publishing
 • Počet stran: 232
 • Vazba: brož., 17x24 cm
 • ISBN: 978-80-247-4700-2
 • Datum vydání: září 2013
 • Běžná cena s DPH: 149 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 10%
 • Ušetříte: -15 Kč
 • Vaše cena s DPH: 134 Kč
ks
  Na dotaz

Volby a volební systémy představují jednu ze základních a nejpodstatnějších institucí moderních demokratických politických systémů a jsou jedním ze základních pilířů moderních demokracií jako takových. Studium volebních systémů a jejich mechanismů je proto předmětem poměrně velkého množství odborné politologické literatury, ba dokonce patří k nejvýznamnějším tématům soudobé politologické analýzy. Ústředním tématem a hlavním cílem této publikace je detailní diachronní srovnávací analýza politiky volebních reforem v Československu a v České republice po roce 1989 a jejích proměn v průběhu času. Autor primárně sleduje reformní procesy vztahující se k volebním pravidlům pro Federální shromáždění a Českou národní radu v době existence ČSFR, respektive k nastavení základních parametrů volebního systému do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR od roku 1993.OBSAH:ÚVOD

Cíle, metody a východiska práce

Poděkování

1. POLITIKA VOLEBNÍCH REFOREM V TEORETICKÉ PERSPEKTIVĚ

1.1 Vývoj volebních reforem v proměnách času

1.1.1 První vlna volebních reforem

1.1.2 Druhá vlna volebních reforem

1.1.3 Třetí vlna volebních reforem

1.1.4 Čtvrtá vlna volebních reforem

1.2 Typologie volebních reforem

1.3 Politika volebních „nereforem“ a tzv. bariérový přístup

1.4 Analytický rámec pro českou politiku volebních reforem po roce 1989

2. POLITIKA SNĚMOVNÍCH VOLEBNÍCH REFOREM V ČR PO ROCE 1989 A JEJÍ ÚSTAVNÍ LIMITY

2.1 Tři fáze politiky volebních reforem v ČR

2.2 Ústavní limity politiky (sněmovních) volebních reforem v ČR

3. JAKÝ VOLEBNÍ SYSTÉM PRO NOVOU DEMOKRACII (1990–1992)

3.1 Československý volební systém v re/konstrukci

3.2 Revize volebních pravidel na podzim roku 1991

3.3 Zhodnocení první fáze politiky volebních reforem

3.4 Přijímání volebního zákona v roce 1995

4. POLITIKA VOLEBNÍCH REFOREM V OBDOBÍ TZV. OPOZIČNÍ SMLOUVY (1998–2002)

4.1 Akademická diskuse o nutnosti volební reformy (1996–2000)

4.2 Tzv. opozičně -smluvní volební reforma (1998–2000)

4.3 Nález Ústavního soudu ČR č. 64/2001 Sb. a „vynucená“ volební reforma z roku 2002

4.4 Zhodnocení druhé fáze politiky volebních reforem

5. VOLEBNÍ REFORMA DRUHÉ TOPOLÁNKOVY VLÁDY (2006–2009)

5.1 Návrhy variant volební reformy zamítnutých Vládou ČR v srpnu 2008

5.2 Holandská, řecká a skotská varianta sněmovní volební reformy

5.3 Zhodnocení třetí fáze politiky sněmovních volebních reforem v ČR

6. ZÁVĚR

SEZNAM ZKRATEK

SUMMARY

The Politics of Electoral Reform in the Czech Republic after 1989

SEZNAM LITERATURY A PRAMENŮ

Literatura

Příslušné zákony

Dokumenty

Články v periodicích

Elektronické zdroje

VĚCNÝ REJSTŘÍK

Chcete se na něco zeptat?