Poradce č. 1/2021 - Veřejné zdravotní pojištění

Autor:

 • Kód produktu: 44415
 • Nakladatelství: Poradce
 • Počet stran: 240
 • Vazba: brož., A5
 • ISBN:
 • Datum vydání: červenec 2020
 • Běžná cena s DPH: 159 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 10%
 • Ušetříte: -16 Kč
 • Vaše cena s DPH: 143 Kč
ks
  V prodeji

Titul obsahuje:

Měsíčník přináší 12x ročně novelizované zákony s komentářem. Přináší také rady z oblasti účetnictví, daní, personalistiky, pracovního práva, ekonomiky a řízení.

- Zákon o pojistném na veřejné zdravotní pojištění s komentářem
- Novela zákona o obchodních korporacích z pohledu účetnictví
- Rodinné podnikání – z pohledu daní a účetnictví
- Liberační balíček III – krátké shrnutí dosavadních daňových úlev
- Opravy chyb minulých období
- Daňové řešení OOPP a opotřebení vlastních nástrojů a předmětů zaměstnance
- Změny účetních metod
- Uplatnění daně z přidané hodnoty v době nouzového stavu, mimořádná opatření
- Zajišťování BOZP
- Zdravotní pojištění – zaměstnavatelé a OSVČ bez minima
- Skončení pracovního poměru


Zákon o pojistném na veřejné zdravotní pojištění s komentářem
Zdravotní pojištění slouží pro případ nemoci, kdy se pojištěnci hradí potřebná zdravotní péče a hradí se z něj zdravotní péče poskytnutá pojištěnci. Hrazená zdravotní péče zahrnuje: pohotovostní a záchrannou službu, preventivní péči, dispenzární péči; léčebnou, ústavní a ambulantní péči; některé léky, prostředky a techniky a stomatologické výrobky pouze do rozsahu stanoveném vládou ČR, lázeňskou a zotavovací péči pro dospělé i děti, závodní preventivní péči, dopravu nemocných, prohlídku a pitvu zemřelého pojištěnce. Zákon o pojistném na veřejné zdravotní pojištění upravuje výši pojistného na veřejné zdravotní pojištění, penále, způsob jejich placení, kontrolu, vedení centrálního registru pojištěnců, přerozdělování pojistného a zřízení zvláštního účtu veřejného zdravotního pojištění. Komentář zahrnuje jak rozbor aktuálně platné právní úpravy, tj. i po dosud známých změnách v důsledku koronavirové krize, tak změny, ke kterým došlo v oblasti placení pojistného na zdravotní pojištění a při plnění dalších zákonných povinností v uplynulých letech.

Novela zákona o obchodních korporacích z pohledu účetnictví
Společníci obchodní korporace mají možnost získat peníze z výkonů korporace formou výplaty podílu na zisku. Relevantním podkladem pro rozhodování o rozdělení zisku jsou informace, které poskytuje účetní závěrka. Jaké podmínky a jaké změny nás v této oblasti čekají od roku 2021?

Chcete se na něco zeptat?