Poradce č. 1/2022 - Školský zákon

Autor:

 • Kód produktu: 44485
 • Nakladatelství: Poradce
 • Počet stran: 248
 • Vazba: 248
 • ISBN: 9771211243241
 • Datum vydání: červen 2021
 • Běžná cena s DPH: 159 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 10%
 • Ušetříte: -16 Kč
 • Vaše cena s DPH: 143 Kč
ks
  V prodeji

Přinášíme novelizované zákony s komentářem a také rady z oblasti účetnictví, daní, personalistiky, pracovního práva, ekonomiky a řízení. Školský zákon upravuje předškolní, základní, střední, vyšší odborné a některé jiné vzdělávání ve školách a školských zařízeních. Dále stanoví podmínky, za nichž se vzdělávání a výchova uskutečňuje, vymezuje práva a povinnosti fyzických a právnických osob při vzdělávání a stanoví působnost orgánů vykonávajících státní správu a samosprávu ve školství.

Titul obsahuje:

• Legislativa
Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon (JUDr. Eva Dandová)
 Téma
Mzda a plat v pracovněprávních předpisech I. (JUDr. Ladislav Jouza)
 Právo a podnikatel
Nova koncepce stavebního práva (Jiří Plos)

Školský zákon určuje výchovně vzdělávací soustavy, které tvoří základní školy, základní umělecké školy, učiliště, střední školy, speciální školy a vyšší odborné školy, pokud jsou zařazeny do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení. Tyto zařízení v právních vztazích vystupují svým jménem a mají odpovědnost vyplývající z těchto vztahů. Pro každý obor vzdělání v základním a středním vzdělávání a pro předškolní, základní umělecké a jazykové vzdělávání se vydávají rámcové vzdělávací programy. Rámcové vzdělávací programy vymezují povinný obsah, rozsah a podmínky vzdělávání; jsou závazné pro tvorbu školních vzdělávacích programů, hodnocení výsledků vzdělávání dětí a žáků, tvorbu a posuzování učebnic a učebních textů a dále závazným základem pro stanovení výše finančních přidělovaných prostředků. Co musí obsahovat rámcové vzdělávací programy? Jak se uskutečňuje hodnocení škol?
Poslední novela školského zákona upravuje mimo jiné ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou, výdejnu lesní mateřské školy a jiné legislativní změny.

Chcete se na něco zeptat?