Powered by Smartsupp

Poradce č. 10/2022 - Účetnictví pro podnikatele po novelách s komentářem

Autor:

 • Kód produktu: 44552
 • Nakladatelství: Poradce
 • Počet stran: 230
 • Vazba: brož., A5
 • ISBN: 977121243302
 • Datum vydání: únor 2022
 • Běžná cena s DPH: 159 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 10%
 • Ušetříte: -16 Kč
 • Vaše cena s DPH: 143 Kč
ks
  V prodeji

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví s komentářem

Daň z příjmů

změny od 1. 1. 2022

Uplatnění DPH při použití hmotného majetku

Konto pracovní doby a práce z domova

Dluhy ve zdravotním pojištění a jejich řešení

Srážky ze mzdy a exekuce v roce 2022

 

Základem účetnictví je, aby účetní závěrka byla sestavena na jeho základě srozumitelně a podávala věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky. Zákon o účetnictví upravuje rozsah a způsob vedení účetnictví, požadavky na jeho průkaznost, rozsah a způsob zveřejňování informací. Určuje kategorie účetních jednotek a kategorie skupin účetních jednotek – mikro, malou a velkou účetní jednotkou

Titul obsahuje:

Legislativa
Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví s komentářem (Ing. Zdenka Cardová)
Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb,, o účetnictví s komentářem (Ing. Zdenka Cardová)
Daně a účetnictví
Daň z příjmů – změny od 1. 1. 2022 (Ing. Eva Sedláková)
Uplatnění DPH při použití hmotného majetku nebo poskytnutí služby pro účely nesouvisející s ekonomickou činností plátce (Ing. Zdeněk Kuneš)

Personalistika a mzdy l
Konto pracovní doby a práce z domova (JUDr Eva Dandová)
Dluhy ve zdravotním pojištění a jejich řešení (Ing. Antonín Daněk)
Srážky ze mzdy a exekuce v roce 2022 (JUDr. Ladislav Jouza)

Účetní jednotky, které vedou účetnictví v plném rozsahu, nebo ve zjednodušeném rozsahu, účtují podvojnými zápisy o stavu a pohybu majetku a jiných aktiv, závazků včetně dluhů a jiných pasiv, dále o nákladech a výnosech a o výsledku hospodaření. Tyto jednotky účtují podvojnými zápisy o skutečnostech, které jsou předmětem účetnictví, do období, s nímž tyto skutečnosti časově a věcně souvisí. Není-li možno tuto zásadu dodržet, mohou účtovat i v účetním období, v němž zjistily uvedené skutečnosti. U jednoduchého účetnictví jsou předmětem účetnictví výdaje a příjmy, majetek a závazky.
Skutečnosti, které jsou předmětem účetnictví se musí zachycovat účetními doklady. Dále účetní případy se zaznamenávají v účetních knihách. Na konci roka jste povinni inventarizovat majetek a zpracovat účetní závěrku.
Účetní jednotky mohou pověřit vedením svého účetnictví i jinou právnickou nebo fyzickou osobu. No pozor tímto pověřením podle nezbavujete odpovědnosti za vedení účetnictví.

Od 1. ledna se opět mění zákon o daních z příjmů. Nově se zvyšuje základní sleva na poplatníka z částky 27 840 Kč, na částku 30 840 Kč. Novelou exekučního řádu se zavádí sleva na zastavenou exekuci. Co to přinese do praxe? Dále se taky zvyšuje daňové zvýhodnění na druhé a třetí dítě. V jaké výši? Přehled všech změn, co nás čeká v roce 2022, se dočtete v příspěvku Daň z příjmů – změny od 1. 1. 2022

Chcete se na něco zeptat?