Poradce č. 11-12/2022 - Zákoník práce s komentářem

Autor:

 • Kód produktu: 44567
 • Nakladatelství: Poradce
 • Počet stran: 530
 • Vazba: brož., A5
 • ISBN: 9771211243319
 • Datum vydání: březen 2022
 • Běžná cena s DPH: 329 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 10%
 • Ušetříte: -33 Kč
 • Vaše cena s DPH: 296 Kč
ks
  V prodeji

Základní vymezení pracovního práva nalezneme v zákoníku práce, který upravuje právní vztahy vznikající při výkonu závislé činnosti mezi zaměstnanci a zaměstnavateli. V poslední době se mnoho čtenářů dotazuje ohledně překážek v práci, kurzarbeit, homeoffice, proto jsou v komentáři doplněné i tato témata. Dále mnohé mzdové účetní nemají jasno v otázkách dovolené, proto ji věnujeme zvýšenou pozornost, spolu s dalšími oblastmi – flexibilita pracovních vztahů, důraz na dohody mimo pracovní poměr, změny v náhradě mzdy při překážkách v práci (karanténa, izolace, příspěvky apod.).

Titul obsahuje:

Legislativa
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce s komentářem

Pracovněprávní vztahy se řídí zákoníkem práce; nelze-li použít tento zákon, řídí se občanským zákoníkem, a to vždy v souladu se základními zásadami pracovněprávních vztahů. Na začátku zákoníku práce jsou rozebrány všeobecná ustanovení, základní pojmy a zásady. Je rozčleněn celkově do čtrnáct částí a jeho druhá část se věnuje pracovnímu poměru. Řeší, jak postupovat před jeho vznikem, co musí obsahovat pracovní smlouva – tzv. podstatné náležitosti a jak je možné pracovní poměr změnit či ukončit. Třetí část je věnovaná úpravě dohod o pracích konaných mimo pracovní. Další část upravuje pracovní dobu. Velmi důležité jsou zásady zaměstnavatele, které určují povinnosti pro dodržení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Odměna za práci je pro zaměstnance nejdůležitějším aspektem jejich zaměstnání a rozebírá ji šestá část zákoníku práce. Obsahově pak navazuje část sedmá s úpravou náhrady výdajů v souvislosti s výkonem práce. Někdy nastanou na straně zaměstnance či zaměstnavatele překážky v práci a těm se věnuje část osmá a devátá upravuje otázky dovolené. Část desátá rozebírá ustanovení, která se týkají péče o zaměstnance. V jedenácté části najdeme postup při náhradě majetkové a nemajetkové újmy. Část dvanáctá upravuje činnost odborové organizace a rady zaměstnanců. Část třináctá obsahuje společná ustanovení a poslední, čtrnáctá část pak ustanovení přechodná a závěrečná. Zákoník práce je nejdůležitější právní úpravou při zaměstnávaní, a proto vám ho přinášíme i s komentářem.

Chcete se na něco zeptat?