Poradce č. 11/2019 - Zákon o dani z přidané hodnoty (zákon č. 235/2004 Sb., s komentářem)

Autor:

 • Kód produktu: 44344
 • Nakladatelství: Poradce
 • Počet stran: 312
 • Vazba: brož., A5
 • ISBN:
 • Datum vydání: duben 2019
 • Běžná cena s DPH: 152 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 5%
 • Ušetříte: -8 Kč
 • Vaše cena s DPH: 144 Kč
ks
  V prodeji

Zákon o dani z přidané hodnoty s komentářem

Zdaňování právnických osob: změny po novele zákona o daních z příjmů

Daňové podvody a odmítnutí nároku na odpočet daně nejen ve světle judikatury

Regulace práv cestujících v letecké dopravě

 

Poslední novela zákona o dani z přidané hodnoty je provedena zákonem číslo č. 80/2019 Sb. Tím-to zákon se mění některé zákony v oblasti daní i některé další zákony. V komentáři vám vysvětlíme všechny změny, které přinesla novela zákona o DPH účinná od 1. 4. 2019. Mění se úprava od-počtu u oprav nemovitostí - v praxi se úprava odpočtu z tohoto titulu bude vztahovat například na situace, kdy plátce na nemovitosti, kterou používal pro uskutečňování zdanitelných plnění, provedl opravu, u vstupů pro opravu si uplatnil nárok na odpočet daně, a poté nemovitost prodal, přičemž dodání nemovitosti bylo osvobozené od daně bez nároku na odpočet daně." Dále se mění přizná-vání DPH z poukázek (voucherů) tj. obecně z plateb přijatých před uskutečněním zdanitelného plnění - zavádí se nový systém přiznávání DPH v případě dodání zboží či poskytnutí služeb, kdy zákazník provede úhradu třetí osobě a plnění je mu poskytnuto na základě voucheru - např. když penzion poskytne službu zákazníkovi na základě voucheru, který zákazník zaplatil provozovateli webového portálu a penzionu je poskytnutá služba uhrazena provozovatelem webového portálu, který voucher vystavil svým jménem. Upozorníme vás i na změny u souhrnných daňových dokladů a změnu právní úpravy u služeb souvisejících s dovozem a vývozem. Mění se i vykazování data uskutečnění zdanitelného plnění u služeb souvisejících s nájmem - zavádí se speciální stanovení data uskutečnění zdanitelného plnění u služeb, které pronajímatel nakupuje a dále poskytuje (přefakturovává) v souvislosti s nájmem. U těchto služeb bude DUZP stanoveno na okamžik, kdy pro-najímatel zjistí skutečnou výši "přefakturované" částky. Jedná se o věcnou změnu, která reaguje na praxi, kdy v mnoha případech je nereálné splnit DUZP požadované zákonem

Chcete se na něco zeptat?