Poradce č. 13/2021 - Zákon o dani z nemovitých věcí, Inspekce práce

Autor:

 • Kód produktu: 44483
 • Nakladatelství: Poradce
 • Počet stran: 224
 • Vazba: brož., A5
 • ISBN: 977-1211-243-23-4
 • Datum vydání: květen 2021
 • Běžná cena s DPH: 159 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 10%
 • Ušetříte: -16 Kč
 • Vaše cena s DPH: 143 Kč
ks
  V prodeji

Zákon o dani z nemovitých věcí - Daní z nemovitých věcí je každoročně zdaňováno vlastnictví nemovité věci. Zákon upravuje daň z nemovitých věcí, kterou tvoří daň z pozemků a daň ze staveb a jednotek. Zákon o inspekci práce - Kontrola dodržování pracovněprávních předpisů a předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je nedílnou součástí pracovního práva. Mezi nejvýznamnější kontrolní subjekty patří orgány inspekce práce.

Titul obsahuje:
Měsíčník přináší 12x ročně novelizované zákony s komentářem. Přináší také rady z oblasti účetnictví, daní, personalistiky, pracovního práva, ekonomiky a řízení.

- 
Zákon o dani z nemovitých věcí s komentářem
- Zákon o inspekci práce s komentářem
- Pracovní právo po novele – aktuality a výklad sporných problémů

Zákon o dani z nemovitých věcí s komentářem
Zákon upravuje daň z nemovitých věcí, kterou tvoří daň z pozemků a daň ze staveb a jednotek. Zákon stanoví předmět daně, poplatníky daně, základ daně, sazby daně a za jakých podmínek jsou nemovité věci od daně osvobozeny. Od doby svého přijetí byl již vícekrát novelizován, přičemž poměrně významnější novela jej stihla v souvislosti s rekodifikací soukromého práva. Další novely byly provedeny v nedávné době a jde o novely spíše technického rázu. Touto daní je každoročně zdaňováno vlastnictví nemovité věci. Už i z toho důvodu, že výnos z této daně je dlouhodobě stabilní a možnosti pro vznik jakéhokoli daňového úniku na této dani jsou silně omezené, bude tato daň i v budoucnu jedním ze základních pilířů příjmů obecních rozpočtů.

Zákon o inspekci práce s komentářem
Kontrola dodržování pracovněprávních předpisů a předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je nedílnou součástí pracovního práva. Mezi nejvýznamnější kontrolní subjekty patří orgány inspekce práce, které jsou oprávněny ukládat zaměstnavatelům vysoké pokuty za přestupky a správní delikty (až do výše 10 000 000 Kč). Zákon o inspekci práce upravuje zřízení a postavení orgánů inspekce práce jako kontrolních orgánů na úseku ochrany pracovních vztahů a pracovních podmínek, působnost a příslušnost orgánů inspekce práce, práva a povinnosti při kontrole a sankce za porušení stanovených povinností. Novela zákoníku práce s účinností od 30. července 2020 a 1. ledna 2021 přinesla rozšířený předmět kontroly.

Chcete se na něco zeptat?