Poradce č. 3-4/2020 - OBČANSKÝ ZÁKONÍK S KOMENTÁŘEM (1. část)

Autor: Jiří Nesnídal

 • Kód produktu: 44352
 • Nakladatelství: Poradce
 • Počet stran: 318
 • Vazba: brož., A5
 • ISBN: 9771211243067
 • Datum vydání: říjen 2019
 • Běžná cena s DPH: 269 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 5%
 • Ušetříte: -13 Kč
 • Vaše cena s DPH: 256 Kč
ks
  V prodeji

Nový občanský zákoník vychází kromě jiného z jednoty soukromého práva a z co možná největší univerzálnosti občanského zákoníku. Základním východiskem nového soukromoprávního kodexu je fakt, uznaný i českým ústavním pořádkem, že přirozená svoboda člověka má přednost před státem v tom smyslu, že stát není tvůrcem svobody člověka, nýbrž jejím ochráncem. Důraz je proto položen na hledisko autonomie vůle

Účelem občanského zákoníku je shrnout hlavní masu právních pravidel vztahujících se k soukromým právním záležitostem, jež jsou společná všem osobám. Z pohledu základní systematiky je občanský zákoník rozvržen do pěti hlavních částí, kterými jsou: 1. obecná část, 2. rodinné právo, 3. absolutní majetková práva, 4. relativní majetková práva, 5. ustanovení společná, přechodná a závěrečná.
Obecná část je věnována problematice právního postavení člověka jako jednotlivce, včetně úpravy práv, která jsou výlučně a přirozeně spjata s jeho osobou. Část druhá občanského zákoníku je věnována otázkám spojeným s rodinou a rodinnými vztahy. Zahrnuje právní pravidla upravující manželství (jeho vznik, povinnosti a práva manželů, zánik), příbuzenství (jeho pojem a druhy, vztahy mezi rodiči a dětmi, včetně určování rodičovství a osvojení), poručenství a jiné formy péče o dítě (zejména opatrovnictví, svěření dítěte do péče a pěstounství). Předmětem úpravy třetí části je majetek člověka a osud tohoto majetku po jeho smrti.
Pokračování občanského zákoníku bylo uveřejněno v Poradce 5-6/2020 a zahrnuje část čtvrtou a část pátou. Komentář k ní zpracoval JUDr. Zbyněk Pražák.

Chcete se na něco zeptat?