Poradce č. 5-7/2019 - Trestní zákoník, trestní řád, judikáty

Autor:

 • Kód produktu: 44324
 • Nakladatelství: Poradce
 • Počet stran: 768
 • Vazba: brož., B5
 • ISBN: 9771211243760
 • Datum vydání: leden 2019
 • Běžná cena s DPH: 396 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 10%
 • Ušetříte: -40 Kč
 • Vaše cena s DPH: 356 Kč
ks
  Na dotaz
 • Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník s komentářem
 • Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád)

Trestní zákoník zakotvuje, které chování je trestné i to jak za něj může být pachatel potrestán. Trestní zákoník je členěn na obecnou a zvláštní část. Obecná část stanoví působnost trestního zákoníku a obsahuje ustanovení, která jsou společná všem či více trestným činům: vymezuje trestní odpovědnost i její zánik, okolnosti vylučující protiprávnost, ukládání trestů a ochranných opatření, zahlazení odsouzení a výklad používaných pojmů. Zvláštní část obsahu je katalog trestných činů, resp. ty jejich znaky, kterými se trestné činy od sebe navzájem odlišují.

Účelem trestního řádu je upravit postup orgánů činných v trestním řízení tak, aby trestné činy byly náležitě zjištěny a jejich pachatelé podle zákona spravedlivě potrestáni. Řízení přitom musí působit k upevňování zákonnosti, předcházení a zamezování trestné činnosti, k výchově občanů v duchu důsledného zachovávání zákonů a pravidel občanského soužití i čestného plnění povinností ke státu a společnosti. Pomáhat k dosažení účelu trestního řízení je právem a podle ustanovení tohoto zákona i povinností občanů.

Chcete se na něco zeptat?