Poradce č. 6/2021 ( Zákon o rezervách )

Autor:

  • Kód produktu: 44444
  • Nakladatelství: Poradce
  • Počet stran: 255
  • Vazba: brož., 14,5 x 21 cm
  • ISBN:
  • Datum vydání: leden 2021
  • Vaše cena s DPH: 143 Kč
ks
    V prodeji

Titul obsahuje:

Měsíčník přináší 12x ročně novelizované zákony s komentářem. Přináší také rady z oblasti účetnictví, daní, personalistiky, pracovního práva, ekonomiky a řízení.

- Zákon o rezervách s komentářem
- Novela školského zákona
- Souhrn k poskytování kompenzačního bonusu
- Novela zákona o daních z příjmů – daňová ztráta
- DPH u služeb cestovního ruchu po novelách
- Oddlužení dle insolvenčního zákona
- Novela trestního zákoníku a trestního řádu – častější peněžité tresty
- Možnosti ukončení nájmu v době koronavirové krize

Zákon o rezervách s komentářem
Zákon o rezervách upravuje pro účely zjištění základu daně z příjmů způsob tvorby a výši rezerv a opravných položek, které jsou výdajem (nákladem) vynaloženým na dosažení, zajištění a udržení příjmů), nebo položkou snižující základ daně z příjmů u poplatníků daní z příjmů. Účelem zákona o rezervách je kromě jiného nastavit podmínky, které je nutno splnit k tomu, aby rezerva byla daňově účinná. Dále zákon vymezuje subjekty, které jsou oprávněny rezervu tvořit, účel tvorby této rezervy a pravidla pro její tvorbu, čerpání, popř. zrušení rezervy. Kromě toho zákon určuje časový způsob tvorby rezerv, což znamená, že tvorba rezervy je vázána na zákonem vymezený časový úsek, období a výkonový způsob tvorby rezerv. Zákon o rezervách souvisí s celou řadou dalších právních norem, které na něj mohou odkazovat.

Novela školského zákona
Novela školského zákona nabývá účinnosti 1. října 2020 s výjimkou tří bodů, které nabyly účinnosti 10. srpna 2020. Hlavním cílem novely školského zákona je komplexní úprava modelu a hodnocení maturitní zkoušky. Dále dochází k legislativnímu ukotvení ročního odkladu účinnosti 3 povinných zkoušek společné části maturitní zkoušky (1. český jazyk a literatura, 2. cizí jazyk, 3. matematika), tj. až od školního roku 2021/2022 (jarního zkušebního období 2022), ve většině oborů vzdělání. Dále dochází k legislativnímu ukotvení ročního odkladu účinnosti 3 povinných zkoušek společné části maturitní zkoušky (1. český jazyk a literatura, 2. cizí jazyk, 3. matematika), tj. až od školního roku 2021/2022 (jarního zkušebního období 2022), ve většině oborů vzdělání (tj. těch stanovených nařízením vlády vydaným k provedení § 78 odst. 4 ŠZ). Smyslem je realizovat tuto změnu pro všechny obory vzdělání od zkušebního období, tedy gymnázia a lycea už nebudou o rok „předsunuta“. Tyto zkoušky budou konány pouze formou didaktického testu. Od školního roku 2020/2021 (tj. od jarního zkušebního období 2021) se zavádí nová nepovinná zkouška společné části maturitní zkoušky s názvem „Matematika rozšiřující“.

Chcete se na něco zeptat?