Poradce č. 7/2023 - DPH po novele

Autor:

 • Kód produktu: 44626
 • Nakladatelství: Poradce
 • Počet stran: 328
 • Vazba: brož,. 14,7 x 21 cm
 • ISBN: 9771211243371
 • Datum vydání: leden 2023
 • Běžná cena s DPH: 259 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 10%
 • Ušetříte: -26 Kč
 • Vaše cena s DPH: 233 Kč
ks
  V prodeji

Od 1. 1. 2023 nabývá účinnosti novela zákona o DPH, která byla provedena zákonem č. 366/2022 b., který byl v listopadu 2022 schválen Poslaneckou sněmovnou i Senátem PČR. Touto novelou byl zvýšen limit obratu pro povinnou registraci plátce daně, upřesněna pravidla pro určení místa plnění při prodeji zboží na dálku a provedeny dílčí změny v ustanoveních, která upravují podávání kontrolních hlášení. Přechodná ustanovení upravující pravidla pro registraci plátce a pro zrušení registrace plátce v souvislosti se zvýšením limitu obratu nabyla účinnosti ke dni následujícími po zveřejnění tohoto zákona ve Sbírce zákonu, tj. od 3. 12. 2022 V návaznosti na nový stavební zákon byl v roce 2021 schválen navazující zákon č. 284/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního zákona (dále jen změnový zákon). V části třicáté šesté tohoto změnového zákona je uvedena i změna zákona o DPH, která by měla nabýt účinnosti od 1. 7. 2023, ale je možné, že ve vazbě na novelizaci stavebního zákona dojde k posunu účinnosti této novely.

Chcete se na něco zeptat?