Poradce č. 9/2021 - Účetnictví

Autor:

 • Kód produktu: 44462
 • Nakladatelství: Poradce
 • Počet stran: 272
 • Vazba: brož., 15, x 21 cm
 • ISBN:
 • Datum vydání: leden 2021
 • Běžná cena s DPH: 159 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 10%
 • Ušetříte: -16 Kč
 • Vaše cena s DPH: 143 Kč
ks
  V prodeji

Na konci prosince byl ve sbírce zákonů publikován daňový balíček po číslem zákona 609/2020 Sb. Jaké změny přinesl do zákona o účetnictví? Zásadní změna je, že bude možné splnit si povinnost zveřejnění účetní závěrky prostřednictvím správce daně z příjmů. Jakmile dojde k po dání daňového přiznání k dani z příjmů v elektronické podobě, jehož přílohou je účetní závěrka, správce daně předá účetní závěrku v požadovaném rozsahu rejstříkovému soudu. Dochází k zefektivnění komunikace mezi systémy veřejné správy a dosavadní dva úkony (podání přiznání k dani z příjmů správci daně a zaslání účetní závěrky rejstříkovému soudu) budou nahrazeny jedním podáním.

Zákon o účetnictví upravuje rozsah a způsob vedení účetnictví, požadavky na jeho průkaznost, rozsah a způsob zveřejňování informací z účetnictví a podmínky předávání účetních záznamů pro potřeby státu. Účetní jednotky, které vedou účetnictví v plném rozsahu, nebo ve zjednodušeném rozsahu, účtují podvojnými zápisy o stavu a pohybu majetku a jiných aktiv, závazků včetně dluhů a jiných pasiv, dále o nákladech a výnosech a o výsledku hospodaření. Předmětem jednoduchého účetnictví jsou výdaje a příjmy, majetek a závazky. Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví ode dne svého vzniku až do dne svého zániku. Dále jsou povinny dodržovat při vedení účetnictví zejména směrnou účtovou osnovu, uspořádání a označování položek účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky, obsahové vymezení těchto závěrek, účetní metody, podmínky předávání a přebírání účetních záznamů a ostatní podmínky vedení účetnictví stanovené prováděcími právními předpisy. Musí taky zachycovat skutečnosti, které jsou předmětem účetnictví účetními doklady. Každý podnikatel vedoucí účetnictví musí inventarizovat majetek a závazky. Jaké další povinnosti musíte dodržet, se dočtete v úplném znění zákona s komentářem, který byl od 1.?1. 2021 novelizován a taky ve vyhlášce č. 500/2002 Sb., ke které je zpracován i komentář.

Chcete se na něco zeptat?