Poradce č. 9/2022 - Zákon o obcích s komentářem, Katalog odpadů

Autor:

 • Kód produktu: 44551
 • Nakladatelství: Poradce
 • Počet stran: 240
 • Vazba: brož., A5
 • ISBN: 9771211243296
 • Datum vydání: únor 2022
 • Běžná cena s DPH: 179 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 10%
 • Ušetříte: -18 Kč
 • Vaše cena s DPH: 161 Kč
ks
  V prodeji

Zákon o obcích s komentářem

Vyhláška o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů - úplné znění vyhlášky

 

Přinášíme novelizovaný Zákony o obcích s komentářem v úplném znění. Zákonem o obcích se řídí všechny obce v ČR. Zákon obsahuje úpravu základních pojmů týkajících se obce, práv a povinností obce v samostatné i přenesené působnosti, vymezuje orgány, které v obci působí. V zákoně je také zakotvena možnost zastupitelstva obce vydávat obecně závazné vyhlášky a možnost rady obce vydávat nařízení.


Tutul obsahuje:


Zákon o obcích s komentářem
Obec je veřejnoprávní korporace, má statut právnické osoby, která má vlastní majetek, vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost vyplývající z těchto právních vztahů. Obec je tvořena třemi základními pilíři, a to: územím, na kterém je samospráva vykonávána; občany podřazenými územnímu samosprávnému celku, samosprávou – existencí územního samosprávného celku jako právnické osoby veřejného práva se soustavou samosprávných orgánů. Zákon o obcích je základním předpisem, kterým se řídí veškeré procesy v obci.

Vyhláška o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů
Vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie a upravuje: Katalog odpadů, postup pro zařazování odpadu podle Katalogu odpadů, obsah školení pro hodnocení nebezpečných vlastností odpadu, obsahové náležitosti zadání hodnocení nebezpečných vlastností odpadu, metody a postup hodnocení nebezpečných vlastností odpadu, doplňující limitní hodnoty a kritéria pro nebezpečné vlastnosti odpadu HP 9, HP 14 a HP 15, podrobnosti provádění vzorkování odpadů; způsob provádění laboratorních zkoušek, analýz a ekotoxikologických a mikrobiologických testů odpadů a dalších zkoušek odpadů, obsahové náležitosti osvědčení, sdělení a dokumentační zprávy.

Chcete se na něco zeptat?