Poskytování cestovních náhrad • aktuální výklad problematiky s upozorněním na nejčastější chyby

Určeno pro: pro ekonomy a účetní, ale i pro manažery, vedoucí pracovníky a personalisty v podnikatelské i nepodnikatelské sféře

Cíl: Náplň semináře budou mimo výklad problematiky související s cestovními náhradami z velké části tvořit příklady, upozornění na nejčastější chyby zjišťované kontrolními orgány a také problémy z praxe (včetně souvisejících řešení). Posluchačům budou sděleny i novinky v oblasti cestovních náhrad, které přinesl nový zákoník práce. Popsána bude problematika při vysílání zaměstnanců na běžnou zahraniční pracovní cestu a vysílání zaměstnanců v rámci mezinárodního poskytování služeb ve vazbě na Směrnici Evropského Parlamentu a Rady 96/71/ES, která byla novelizovaná Směrnice Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2018/957.

Součástí výkladu bude také aktuální problematika elektromobility a cestovních náhrad zaměstnanců pracujícím v rámci home office.

Popsány budou také postupy při daňovém posouzení poskytnutých náhrad z hlediska zaměstnavatele i z hlediska zaměstnance. Zejména při vysílání zaměstnanců na dlouhodobé zahraniční pracovní cesty, kdy musí zaměstnavatelé řešit mimo poskytnutí cestovních náhrad také související daňové dopady. Např. jak ve vazbě na délku pracovní cesty a činnost zaměstnance určit stát, ve kterém je nutné odvést daň z příjmů ze závislé činnosti (v ČR nebo v zahraničí) nebo zda činnost zaměstnance v rámci pracovní cesty nezakládá zaměstnavateli v zahraničí vznik stálé provozovny apod.

Mnohé z poskytnutých informací budou podpořeny souvisejícími judikáty (soudních rozhodnutí) NSS nebo řešením konkrétního problému, které bylo publikováno v rámci Koordinačních výborů, kterých se účastní zástupci Komory daňových poradců, Komory auditorů, Svazů účetních a Generálního finančního ředitelství.

Program semináře:

 • postup při vysílání zaměstnance na pracovní cesty • příkaz k pracovní cestě, pokyny zaměstnavatele, příklady • souhlas zaměstnance s vysláním na pracovní cesty • případy, kdy může zaměstnanec odmítnout nastoupit na pracovní cestu • důsledky nenastoupení zaměstnance na pracovní cestu
 • výklad k problematice místa výkonu práce a pravidelného pracoviště ve vazbě na ujednání v pracovních smlouvách (nejčastější chyby, související příklady)
 • cestovní náhrady při tuzemských pracovních cestách • nároky na stravné • hodnota bezplatně poskytnutého jídla a související daňové dopady • snížení stravného • více krátkých pracovní cest uskutečněných v jednom dni • nadlimitní plnění • výdaje na ubytování a nutné vedlejší výdaje • jízdní výdaje, náhrady při použití vozidla na stlačený plyn (CNG) a také při využití elektromobilů • výdaje za ubytování a nutné vedlejší výdaje • souběh stravného a stravenky v jednom dni (daňové posouzení) • stravenkový paušál • cestovní náhrady při práci z domova • související příklady a nejčastější chyby z praxe
 • cestovní náhrady při zahraničních pracovních cestách • sazby zahraničního stravného, snižování stravného • kapesné • tuzemská a zahraniční část zahraniční pracovní cesty (souběh nároků na tuzemské a zahraniční stravné – příklady) • upřesnění, které přinesla novela zákoníku práce v r. 2020 • náhrady při návštěvě člena rodiny
 • mezinárodní vysílání zaměstnanců v rámci poskytování služeb
 • vyslání zaměstnance k výkonu práce do zahraničí (pracovní cesta, případně sjednání místa výkonu práce v zahraničí) • cestovní náhrady • související daňové dopady a povinnosti zaměstnavatele
 • náhrady zaměstnance při použití jiného než služebního vozidla v zahraničí • způsob výpočtu náhrady • nejčastější chyby
 • výpočet a účtování stravného poskytnutého zaměstnanci v jiné (dohodnuté) měně než stanoví vyhláška MF (kurzy využívané při přepočtu měn)
 • vyčíslení a zaúčtování nároků zaměstnance vzniklých v cizí měně a související kurzové rozdíly
 • cestovní náhrady zaměstnanců, kteří konají práci na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (příklady)
 • teambuilding
 • rizika související s pracovní cestou a jejich řešení • nemoc zaměstnance v průběhu pracovní cesty • příklady • daňové posouzení
 • přerušení pracovní cesty z důvodů na straně zaměstnance • stanovení nároku zaměstnance na cestovní náhrady • příklady
 • vyúčtování pracovních cest • lhůty • příklady vyúčtování v různých cizích měnách • účtování u zaměstnavatele • kurzové rozdíly
 • rozdíly při poskytování cestovních náhrad zaměstnancům v podnikatelské a v nepodnikatelské sféře
 • cestovní náhrady členům orgánům právnických osob
 • judikatura NS v souvislosti s poskytováním cestovních náhrad
 • diskuze a opdovědi na dotazy

Pokyny pro semináře

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Karlovy Vary; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - praha@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - seminare@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.


Pokyny pro videosemináře

Objednávka

Po objednání videosemináře běžným způsobem přes webové stránky v sekci VIDEOSEMINÁŘE Vám zašleme odkaz s pokyny, kde se k videosemináři zaregistrujete a spustíte jej, zároveň Vám také zašleme e-mailem a fakturu. Doručení objednávky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané videosemináře poukažte obratem - převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zaslané faktury. V případě, že provádíte platbu za více videoseminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem dle PSČ sídla organizace objednatele: pro PSČ 100 00 – 459 99 praha@anag.cz / tel. 222 519 092, pro PSČ 460 00 – 799 99 seminare@anag.cz / tel. 585 757 421).

Faktura - daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den přijetí platby nebo poskytnutí služby. Fakturu - daňový doklad obdrží každý účastník semináře, u videoseminářů e-mailem na adresu uvedenou v objednávce

Informace

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci e-mailem informováni.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.Kontakt na technickou podporu k videoseminářům - bursa@anag.cz / tel. +420 585 757 440

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 11. října 2021, 9.00 - 14.00
 • Variabilní symbol: 24475
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 290 Kč Objednat