Povinná elektronická komunikace ve veřejných zakázkách • zákonný požadavek

Omlouváme se, tento seminář již není možné objednat

Určeno pro: účastníky v řízení o veřejných zakázkách, tedy pro zadavatele a zájemce o veřejnou zakázku - pověřené odborné pracovníky sestavující nabídku a akceptaci veřejné zakázky

Písemná komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem (a ÚOHS) musí mít elektronickou formu. Na semináři se dozvíte, jak přizpůsobit svou praxi v zadávání veřejných zakázek všech typů či účasti v procesu veřejných zakázek tomuto zákonnému požadavku.

Program semináře:

 • p&i acut e; • písemná komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem musí probíhat elektronicky - elektronická komunikace s ÚOHS (nabídky, žádosti, návrh + podání + vyjádření + rozklad)
 • výjimky z elektronické komunikace
 • povinnost zadavatele prokázat shodu použitého nástroje se zákonem
 • sankce neplatnosti
 • autenticita nabídky a další navazující témata
 • nespolehlivost a neúplnost dat a rozdílnost údajů v informačních databázích a systémech o veřejných zakázkách
 • chyby ve VZ za rok 2018 • zadání bez otevřené hospodářské soutěže, nízké konkurenční prostředí a závislost na dodavatelích ICT
 • zpětná přezkoumatelnoat postupu zadavatele
 • diskuze • odpovědi na dotazy

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Karlovy Vary; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - praha@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - seminare@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

Daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

Informace

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora, místa, data konání a eventuální zrušení semináře z organizačních důvodů. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci telefonicky, faxem, e-mailem nebo dopisem informováni.

Součástí ceny účastnického poplatku je i drobné občerstvení.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 21. října 2019, 9.00 - 14.00
 • Variabilní symbol: 22375
 • Stav: Zrušeno
Cena: 2 090 Kč