Povinná mlčenlivost zdravotnických pracovníků

Autor: Pavel Uherek

  • Kód produktu: 1903
  • Nakladatelství: Grada Publishing
  • Počet stran: 184
  • Vazba: brož. 14×21 cm
  • ISBN: ISBN 978-80-247-2658-8
  • Datum vydání: duben 2008
  • Vaše cena s DPH: 375 Kč
ks
    V prodeji
V publikaci naleznete komplexní rozbor aktuální právní úpravy problematiky, která v poslední době prochází poměrně bouřlivým obdobím. Autor se soustřeďuje nejen na pravidla přístupu ke zdravotním údajům, sdělování údajů o zdravotním stavu a na ně navazující rozhodování soudních instancí, ale snaží se reagovat na aktuální trend. Tímto trendem je vyšší důraz na právo pacienta znát údaje o svém zdravotním stavu a dle své vlastní vůle s těmito údaji nakládat. Zabývá se podrobně výjimkami z povinné mlčenlivosti zdravotnických pracovníků. Zákon obecně uvádí tři okruhy situací, v nichž povinná mlčenlivost může být prolomena: souhlas pacienta, výjimka je stanovena právním předpisem nebo je-li proti zdravotnickému pracovníkovi zahájeno řízení, v němž je přezkoumávána poskytnutá zdravotní péče. Rozebrána je i problematika právní odpovědnosti za porušení povinné mlčenlivosti, jsou popsány jednotlivé typy odpovědností – občanskoprávní, správněprávní, trestněprávní, smluvní, pracovněprávní a disciplinární. Praktickou součástí jsou zpracované vzorové formuláře, které mohou zdravotničtí pracovníci při nakládání s údaji o zdravotním stavu pacientů používat. Kniha v mnohém poradí nejen zdravotnickým pracovníkům, ale i pacientům, osobám blízkým či studentům středních i vysokých škol lékařského i právního zaměření.

Chcete se na něco zeptat?