Powered by Smartsupp

Pracovnělékařské prohlídky • skončení pracovního poměru • pracovní poměr na dobu určitou a řetězení • prezenčně i on-line

Určeno pro: vedoucí pracovníky, personalisty, mzdové účetní, pracovníky PaM, BOZP, lékaře a pro všechny zájemce o tuto problematiku

 • zákon o specifických zdravotních službách a vyhláška č. 79/2013 Sb. z pohledu personalisty
 • vstupní prohlídky • při vzniku pracovního poměru, kdy se musí dělat vstupní prohlídka v ostatních případech, kdo ji platí a jaké jsou možnosti posudku • vznik pracovního poměru v souvislosti se vstupní prohlídkou
 • periodické prohlídky, mimořádné prohlídky a výstupní prohlídky • účinnost lékařského posudku • povinnosti na straně zaměstnance a zaměstnavatele v souvislosti s prohlídkami a další související informace
 • výpis ze zdravotní dokumentace
 • odmítnutí absolvovat prohlídku a jak takovou situaci řešit
 • kategorizace prací, kdo rozhoduje o kategorii práce a jaké je známe
 • pracovní smlouva a druh práce v souvislosti se způsobilostí zaměstnance
 • řešení situace pozbytí zdravotní způsobilosti nebo její omezení u existujícího pracovního poměru + převedení na jinou práci nebo výpověď • náhrada mzdy v době výpovědi ano či ne
 • skončení pracovního poměru
 • možnosti rozvázání pracovního poměru a jeho vhodnost v konkrétních případech • dohoda o rozvázání pracovního poměru a její náležitosti
 • výpověď ze strany zaměstnavatele • výpovědní důvody • výpověď ze strany zaměstnance • výpovědní doby • zákaz výpovědi – ochranná doba
 • okamžité zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele • okamžité zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnance
 • zrušení pracovního poměru ve zkušební době
 • nárok zaměstnance na odstupné a jeho výše
 • řetězení pracovních poměrů • souběh pracovněprávních vztahů • pracovní poměr na dobu určitou a jeho skončení
 • diskuze • odpovědi na dotazy a řešení konkrétních případů
 • DOTAZY na lektora můžete zasílat během přednášky přes tlačítko Q&A (otázky a odpovědi)
 • FAKTURY zasíláme e-mailem, v den konání webináře, na adresu uvedenou na přihlášce • u prezenčních ji obdržíte v den konání u prezence

Pokyny pro semináře

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře provádějte až na základě faktury - daňového dokladu, který obdržíte na semináři nebo zaslaného po konání semináře na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Variabilním symbolem bude číslo zaslané faktury. V případě potřeby si vyžádejte zálohovou fakturu. Platbu v hotovosti uveďte do Poznámky.

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.


Pokyny pro videosemináře

Objednávka

Po objednání videosemináře běžným způsobem přes webové stránky v sekci VIDEOSEMINÁŘE Vám zašleme odkaz s pokyny, kde se k videosemináři zaregistrujete a spustíte jej, zároveň Vám také zašleme e-mailem a fakturu. Doručení objednávky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané videosemináře poukažte obratem - převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zaslané faktury. 

Faktura - daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den přijetí platby nebo poskytnutí služby. Fakturu - daňový doklad obdrží každý účastník semináře, u videoseminářů e-mailem na adresu uvedenou v objednávce

Informace

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci e-mailem informováni.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 17. září 2024, 9.00 - 13.30
 • Variabilní symbol: 26251
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 490 Kč Objednat