PRACOVNĚLÉKAŘSKÉ PROHLÍDKY PRAKTICKY A V SOUVISLOSTECH • včetně změn účinných ode dne 01.01.2023

Určeno pro: vedoucí pracovníky, personalisty a pracovníky PaM

Zaměstnavatelé jsou povinni zajistit zaměstnancům pracovnělékařské prohlídky a další péči. Povinnosti zaměstnavatelů v této oblasti jsou roztříštěny mezi několik zákonů a prováděcích vyhlášek, a proto je pro řadu zaměstnavatelů obtížné se v této problematice vyznat. Navíc ode dne 01.01.2023 došlo k podstatným změnám u těchto záležitostí:

 • periodické pracovnělékařské prohlídky
 • mimořádné pracovnělékařské prohlídky po mateřské/rodičovské dovolené
 • změny u řidičů referentů, školství a dalších profesních rizik
 • snížení/zrušení povinného dohledu poskytovatele pracovnělékařských služeb na pracovišti zaměstnavatele
 • povinné údaje v žádance o pracovnělékařskou prohlídku
 • přechod z dosavadních na nová pravidla

Cílem tohoto semináře je pojmout téma pracovnělékařských prohlídek přehledně, srozumitelně a výstižně.

Seminář bude veden prakticky nejen poskytnutím informací, ale i uvedením modelových případů a praktických doporučení. Dostatečný prostor bude věnován také pro vznášení otázek ohledně témat, která jsou s touto problematikou nerozlučně spjata.

Program školení:

PRACOVNĚLÉKAŘSKÉ PROHLÍDKY

 • zajištění a úhrada pracovnělékařských prohlídek v souvislostech
 • vstupní, periodické, výstupní a mimořádné pracovnělékařské prohlídky
 • pracovnělékařské prohlídky u praktického lékaře nebo u „závodního“ lékaře?
 • žádanka o pracovnělékařskou prohlídku a její správné vyplnění
 • specifika agenturních zaměstnanců, řidičů referentů a dalších
 • dodržování povinností zaměstnanců ve vztahu k pracovnělékařským prohlídkám
 • výpis ze zdravotnické dokumentace od praktického lékaře

JAK SE SPRÁVNĚ VYPOŘÁDAT S LÉKAŘSKÝM POSUDKEM

 • správný postup zaměstnavatele navazující na lékařský posudek
 • zaměstnanec bez platného posudku
 • odmítnutí lékařské prohlídky ze strany zaměstnance
 • nesplnitelné podmínky stanovené v lékařském posudku pro výkon práce
 • pozbytí zdravotní způsobilosti zaměstnance nadála konat dosavadní práci
 • přeřazování na jinou práci anebo propouštění zaměstnanců ze zdravotních důvodů
 • rozšíření náležitostí lékařského posudku pro výpověď z pracovního poměru
 • pozbytí zdravotní způsobilosti pro výkon jednoho z více druhů sjednané práce
 • nastavení soudního posuzování (ne)platnosti výpovědi ze zdravotních důvodů
 • dodržování povinností zaměstnavatele a předcházení přestupkům a sporům

ZÁVĚR • závěrečné shrnutí • diskuze a dotazy

Pokyny pro semináře

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře provádějte až na základě faktury - daňového dokladu, který obdržíte na semináři nebo zaslaného po konání semináře na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Variabilním symbolem bude číslo zaslané faktury. V případě potřeby si vyžádejte zálohovou fakturu. Platbu v hotovosti uveďte do Poznámky.

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.


Pokyny pro videosemináře

Objednávka

Po objednání videosemináře běžným způsobem přes webové stránky v sekci VIDEOSEMINÁŘE Vám zašleme odkaz s pokyny, kde se k videosemináři zaregistrujete a spustíte jej, zároveň Vám také zašleme e-mailem a fakturu. Doručení objednávky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané videosemináře poukažte obratem - převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zaslané faktury. 

Faktura - daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den přijetí platby nebo poskytnutí služby. Fakturu - daňový doklad obdrží každý účastník semináře, u videoseminářů e-mailem na adresu uvedenou v objednávce

Informace

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci e-mailem informováni.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.Kontakt na technickou podporu k videoseminářům - bursa@anag.cz / tel. +420 585 757 440

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 27. února 2023, 9.00 - 14.00
 • Variabilní symbol: 24900
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 490 Kč Objednat