Pracovnělékařské prohlídky prakticky a v souvislostech • z pohledu zaměstnavatele

Určeno pro: vedoucí pracovníky, mzdové účetní, personalisty a všechny zájemce, kteří se chtějí v této problematice dobře orientovat a získat aktuální přehled

Zaměstnavatelé jsou povinni zajistit zaměstnancům pracovnělékařské prohlídky a další péči. Povinnosti zaměstnavatelů v této oblasti jsou roztříštěny mezi několik zákonů a prováděcích vyhlášek, a proto je pro řadu zaměstnavatelů obtížné se v této problematice vyznat. Navíc ode dne 01.01.2023 došlo ke změnám u periodických a mimořádných prohlídek, řidičů referentů, dohledu lékaře na pracovišti a údajích vyplňovaných v žádance o pracovnělékařskou prohlídku. Cílem tohoto semináře je pojmout téma pracovnělékařských prohlídek přehledně, srozumitelně a výstižně.

Seminář bude veden prakticky nejen poskytnutím informací, ale i uvedením modelových případů a praktických doporučení. Dostatečný prostor bude věnován také pro vznášení otázek ohledně témat, která jsou s touto problematikou nerozlučně spjata.

Program semináře:

 • podstata a zajištění pracovnělékařských prohlídek z pohledu zaměstnavatele • poskytovatelé pracovnělékařských služeb, praktičtí lékaři, otázka, ke kterému lékaři vyslat?, specifika agenturních zaměstnanců
 • pracovnělékařské prohlídky • vstupní, periodické, obohacené periodické, mimořádné, výstupní a následné lékařské prohlídky, změny od 1.1.2023
 • vysílání zaměstnanců na pracovnělékařské prohlídky • správně vyplněné žádanky zaměstnavatele, výpisy ze zdravotnické dokumentace, povinnosti zaměstnanců
 • správné postupy zaměstnavatele navazující na pracovnělékařské posudky • posudkové závěry, přezkoumání nesplnitelných podmínek, účinnost a použitelnost lékařského posudku, zaměstnanci odmítající prohlídku, absence platného posudku, dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti, přeřazení na jinou vhodnou práci, propouštění ze zdravotních důvodů
 • diskuze a odpovědi na dotazy
 • závěrečné shrnutí, diskuze a dotazy
 • Pokyny pro semináře

  Přihláška

  Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

  Úhrada

  Platbu za objednané semináře provádějte až na základě faktury - daňového dokladu, který obdržíte na semináři nebo zaslaného po konání semináře na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Variabilním symbolem bude číslo zaslané faktury. V případě potřeby si vyžádejte zálohovou fakturu. Platbu v hotovosti uveďte do Poznámky.

  Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.


  Pokyny pro videosemináře

  Objednávka

  Po objednání videosemináře běžným způsobem přes webové stránky v sekci VIDEOSEMINÁŘE Vám zašleme odkaz s pokyny, kde se k videosemináři zaregistrujete a spustíte jej, zároveň Vám také zašleme e-mailem a fakturu. Doručení objednávky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

  Úhrada

  Platbu za objednané videosemináře poukažte obratem - převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zaslané faktury. 

  Faktura - daňový doklad

  Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den přijetí platby nebo poskytnutí služby. Fakturu - daňový doklad obdrží každý účastník semináře, u videoseminářů e-mailem na adresu uvedenou v objednávce

  Informace

  Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci e-mailem informováni.

  Dotazy

  S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.Kontakt na technickou podporu k videoseminářům - bursa@anag.cz / tel. +420 585 757 440

  Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

  • Datum konání: 23. června 2023, 9.00 - 14.00
  • Variabilní symbol: 19808
  • Stav: Připravujeme
  Cena: 2 390 Kč Objednat