Powered by Smartsupp

Pracovnělékařské služby • právní a lékařský pohled • prezenčně i on-line

Určeno pro: vedoucí pracovníky, personalisty, mzdové účetní, pracovníky PaM, BOZP, lékaře a pro všechny zájemce o tuto problematiku

Zaměstnavatelé a poskytovatelé pracovnělékařských služeb jsou povinni plnit celou řadu povinností, které jsou roztříštěny mezi několik zákonů a prováděcích vyhlášek, a proto je pro řadu zaměstnavatelů i poskytovatelů pracovnělékařských služeb obtížné se v této problematice vyznat. Cílem tohoto semináře je pojmout téma pracovnělékařských prohlídek komplexně, přehledně a výstižně.

Seminář bude veden prakticky nejen poskytnutím informací, ale i uvedením modelových případů a praktických doporučení. Dostatečný prostor bude věnován také pro vznášení otázek ohledně témat, která jsou s touto problematikou nerozlučně spjata. Oba lektoři budou přednášet společně.

Program semináře:

 • pracovnělékařské služby (PLS) jako součást ochrany zdraví při práci - mezinárodní kontext, historie a současnost, obsah a rozsah PLS
 • podstata a zajištění pracovnělékařských prohlídek z pohledu zaměstnavatele - poskytovatelé pracovnělékařských služeb, praktičtí lékaři, specifika agenturních zaměstnanců
 • hodnocení rizik jako základ pro poskytování PLS - základní pojmy, analýza, řízení, komunikace a vnímání rizik, kategorizace prací jako nutný základ komunikace podnik-lékař
 • pracovnělékařské prohlídky - vstupní, periodické, obohacené periodické, mimořádné, výstupní a následné lékařské prohlídky
 • vysílání zaměstnanců na pracovnělékařské prohlídky - správně vyplněné žádanky zaměstnavatele, výpisy ze zdravotnické dokumentace, povinnosti zaměstnanců
 • obsah a rozsah pracovnělékařských prohlídek - základní a odborná vyšetření, kontraindikace, příklady z praxe, hlavní problémy poskytování LS
 • správné postupy zaměstnavatele navazující na pracovnělékařské posudky - posudkové závěry, přezkoumání nesplnitelných podmínek, účinnost a použitelnost lékařského posudku, zaměstnanci odmítající prohlídku, absence platného posudku, dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti, přeřazení na jinou vhodnou práci, propouštění ze zdravotních důvodů
 • poškození zdraví z práce - pracovní úraz, nemoc z povolání, ohrožení nemocí z povolání, nemoc související s prací
 • diskuze a odpovědi na dotazy

Pokyny pro semináře

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře provádějte až na základě faktury - daňového dokladu, který obdržíte na semináři nebo zaslaného po konání semináře na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Variabilním symbolem bude číslo zaslané faktury. V případě potřeby si vyžádejte zálohovou fakturu. Platbu v hotovosti uveďte do Poznámky.

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.


Pokyny pro videosemináře

Objednávka

Po objednání videosemináře běžným způsobem přes webové stránky v sekci VIDEOSEMINÁŘE Vám zašleme odkaz s pokyny, kde se k videosemináři zaregistrujete a spustíte jej, zároveň Vám také zašleme e-mailem a fakturu. Doručení objednávky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané videosemináře poukažte obratem - převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zaslané faktury. 

Faktura - daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den přijetí platby nebo poskytnutí služby. Fakturu - daňový doklad obdrží každý účastník semináře, u videoseminářů e-mailem na adresu uvedenou v objednávce

Informace

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci e-mailem informováni.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.Kontakt na technickou podporu k videoseminářům - bursa@anag.cz / tel. +420 585 757 440

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 23. května 2024, 9.00 - 14.30
 • Variabilní symbol: 21109
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 990 Kč Objednat