Powered by Smartsupp

Pracovněprávní vztahy z pohledu nového občanského zákoníku (stav k 1. 7. 2014)

Autor: Jarmila Pavlátová

 • Kód produktu: 60696
 • Nakladatelství: Vydavatelství Aleš Čeněk, s.r.o.
 • Počet stran: 160
 • Vazba: brož., A5
 • ISBN: 978-80-7380-507-4
 • Datum vydání: červen 2015
 • Běžná cena s DPH: 190 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 10%
 • Ušetříte: -19 Kč
 • Vaše cena s DPH: 171 Kč
ks
  V prodeji
Kniha se zabývá velmi složitou a doposud velmi málo probádanou problematikou vzájemného vztahu pracovního práva, zejména zákoníku práce k novému občanskému právu, především k novému občanskému zákoníku. Zvláštní pozornost je věnována trvale složitým a v právní praxi, doktríně i judikatuře českých soudů řešeným otázkám, a to zejména vzájemnému vztahu nového občanského zákoníku a zákoníku práce a míře ingerence obecného občanského obligačního práva do pracovněprávních obligací. Zvýšená pozornost je věnována některým institutům pracovního práva na pomezí soukromoprávní a veřejnoprávní regulace a zejména problematice ochrany slabší strany pracovněprávních vztahů – zaměstnanců. V knize je zvláště akcentována problematika spravedlivého vyvážení práv a povinností obou hlavních stran pracovněprávních vztahů – zaměstnavatelů a zaměstnanců. Tato publikace je určena především odborníkům z oblasti pracovního práva.

Chcete se na něco zeptat?