Pracovní cesty a cestovní náhrady • řešení správných postupů na praktických příkladech

Určeno pro: pracovníky v podnikatelské i ve státní a příspěvkové sféře, fyzickým osobám -podnikatelům i pracovníkům kontrolních orgánů, kteří chtějí získat komplexní informace nebo si prohloubit znalosti týkající se pracovních cest, služebních cest a cestovních náhrad, vč. jejich daňového uplatnění.

Na konkrétních příkladech budou podrobně vysvětleny základní principy a postupy týkající se uvedené oblasti, a to od sjednání pracovní smlouvy, určení podmínek konání pracovní cesty, poskytnutí zálohy na cestovní náhrady, vyúčtování cestovních náhrad vč. prokazování a výpočtu výše jednotlivých druhů náhrad, a to i ve složitějších případech, které zákoník práce neřeší, až po vypořádání doplatku či přeplatku se zaměstnancem.

Obsah:

 • co je a co není pracovní cesta, služební cesta
 • komu a kdy cestovní náhrady přísluší a komu je lze poskytnout
 • financování cestovních náhrad z vnějších zdrojů (ESF, dotace, granty)
 • zahraniční experti • agenturní zaměstnanci • zaměstnanci cizinci
 • cestovní výdaje v jiných právních vztazích
 • podstatný vliv některých ustanovení pracovní smlouvy na cestovní náhrady
 • povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance
 • podmínky konání pracovní cesty • používání tiskopisů cestovní příkaz
 • cestovní náhrady při odborném vzdělávání zaměstnanců
 • náhrady při výkonu práce doma vs. práce z domu
 • přerušení pracovní cesty
 • prokazování a výpočet výše jednotlivých druhů cestovních náhrad (jízdní výdaje veřejnou hromadnou dopravou, MHD a při používání soukromých vozidel, výdaje za ubytování, nutné vedlejší výdaje, stravné, zahraniční stravné, kapesné, bezplatně poskytnuté jídlo)
 • stravné a menu stravenky (strava za sníženou úhradu)
 • postup v případech, které zákoník práce neřeší • zvláštnosti při cestách letadly
 • záloha na cestovní náhrady a jiné výdaje • termíny a postupy jejího vyúčtování
 • používání firemních a soukromých platebních karet k úhradě výdajů při pracovní cestě
 • vypořádání cestovních náhrad • doplatek • přeplatek • zaokrouhlování • archivace
 • kurzy pro přepočet měn při vyúčtování a účtování o cestovních náhradách
 • možné způsoby snížení administrativy
 • daňové souvislosti
 • změny pro rok 2020 (bude-li známa novela zákoníku práce)
 • diskuze • odpovědi na dotazy (vč. daně silniční) • řešení konkrétních problémů
 • účastníci obdrží rozsáhlé, písemné materiály k semináři vypracované lektorem

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Karlovy Vary; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - praha@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - seminare@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

Daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

Informace

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora, místa, data konání a eventuální zrušení semináře z organizačních důvodů. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci telefonicky, faxem, e-mailem nebo dopisem informováni.

Součástí ceny účastnického poplatku je i drobné občerstvení.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

Město a místo konání: Zlín - Hotel GARNI Odkaz na mapu
 • Datum konání: 15. října 2019, 9.00 - 14.00
 • Variabilní symbol: 22314
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 090 Kč Objednat