Powered by Smartsupp

Pracovní cesty a cestovní náhrady • změny a aktuality pro rok 2024

Určeno pro: všem, kteří chtějí získat komplexní informace pro poskytování cestovních náhrad při tuzemských a zahraničních pracovních cestách zaměstnanců v podnikatelské i státní a příspěvkové sféře po novele příslušných předpisů v roce 2023 a k 1.1.2024.

Program:

 • co je a co není pracovní cesta
 • co jsou cestovní náhrady • komu podle zákoníku práce přísluší
 • pravidelné pracoviště a jeho podstatný vliv na cestovní náhrady
 • podmínky konání pracovní cesty • používání tiskopisů cestovní příkaz
 • průjezd obcí, ve které má zaměstnanec pravidelné pracoviště
 • přerušení pracovní cesty ze soukromých důvodů zaměstnance
 • poskytování stravného při výkonu práce v bydlišti zaměstnance
 • prokazování a výpočet výše jednotlivých druhů cestovních náhrad • jízdní výdaje veřejnou hromadnou dopravou • MHD a při používání soukromých vozidel • výdaje za ubytování • nutné vedlejší výdaje • stravné • zahraniční stravné • kapesné
 • používání služebních a soukromých platebních karet k úhradě výdajů na zahraniční pracovní cestě
 • záloha na cestovní náhrady • termíny a postupy jejího vyúčtování
 • kurzy pro přepočet měn při vyúčtování cestovních náhrad
 • vypořádání cestovních náhrad se zaměstnancem • doplatek, přeplatek, zaokrouhlování
 • jiné výdaje než výdaje charakteru cestovních náhrad
 • praktické příklady • řešení složitějších případů, které zákoník práce neřeší
 • diskuze • odpovědi na dotazy

Účastníci obdrží k semináři písemné podklady vypracované lektorem

Pokyny pro semináře

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře provádějte až na základě faktury - daňového dokladu, který obdržíte na semináři nebo zaslaného po konání semináře na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Variabilním symbolem bude číslo zaslané faktury. V případě potřeby si vyžádejte zálohovou fakturu. Platbu v hotovosti uveďte do Poznámky.

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.


Pokyny pro videosemináře

Objednávka

Po objednání videosemináře běžným způsobem přes webové stránky v sekci VIDEOSEMINÁŘE Vám zašleme odkaz s pokyny, kde se k videosemináři zaregistrujete a spustíte jej, zároveň Vám také zašleme e-mailem a fakturu. Doručení objednávky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané videosemináře poukažte obratem - převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zaslané faktury. 

Faktura - daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den přijetí platby nebo poskytnutí služby. Fakturu - daňový doklad obdrží každý účastník semináře, u videoseminářů e-mailem na adresu uvedenou v objednávce

Informace

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci e-mailem informováni.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.Kontakt na technickou podporu k videoseminářům - bursa@anag.cz / tel. +420 585 757 440

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 18. dubna 2024, 9.00 -13.30
 • Variabilní symbol: 26191
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 490 Kč Objednat