Pracovní cesty a cestovní náhrady v aktuálních příkladech • prezenčně i on-line v Olomouci

Určeno pro: všem, kteří si chtějí prohloubit informace z oblasti poskytování cestovních náhrad při tuzemských a zahraničních pracovních cestách. Podrobně budou vysvětleny a na konkrétních příkladech z praxe uvedeny základní principy a postupy v podnikatelské i státní a příspěvkové sféře.

Program:

 • přehled změny v uvedené oblasti pro rok 2023
 • co je a co není pracovní cesta
 • komu cestovní náhrady podle zákoníku práce přísluší a komu je lze poskytnout
 • pravidelné pracoviště a jeho podstatný vliv na cestovní náhrady
 • podmínky konání pracovní cesty • používání tiskopisů cestovní příkaz
 • prokazování a výpočet výše jednotlivých druhů cestovních náhrad (jízdní výdaje veřejnou hromadnou dopravou, MHD a při používání soukromých vozidel vč. hybridů, výdaje za ubytování, nutné vedlejší výdaje, stravné, zahraniční stravné, kapesné, vliv bezplatně poskytnutého jídla)
 • používání firemních a soukromých platebních karet k úhradě výdajů na pracovní cestě
 • záloha na cestovní náhrady • termíny a postupy jejího vyúčtování
 • kurzy pro přepočet měn při vyúčtování cestovních náhrad
 • vypořádání cestovních náhrad se zaměstnancem, doplatek, přeplatek, zaokrouhlování
 • jiné výdaje než výdaje charakteru cestovních náhrad
 • příklady k jednotlivým oblastem
 • diskuze • odpovědi na dotazy
 • DOTAZY na lektora můžete poslílat během přednášky přes tlačítko Q&A (otázky a odpovědi).

  FAKTURY zasíláme e-mailem v den konání webináře, při prezenční formě je obdržíte v den konání u prezence

  Účastníci obdrží písemné materiály vypracované lektorem a se slevou 50% si mohou zakoupit publikaci "Cestovní náhrady v 321 příkladech 2023" (ANAG 01/2023, 589,- Kč)

Pokyny pro semináře

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře provádějte až na základě faktury - daňového dokladu, který obdržíte na semináři nebo zaslaného po konání semináře na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Variabilním symbolem bude číslo zaslané faktury. V případě potřeby si vyžádejte zálohovou fakturu. Platbu v hotovosti uveďte do Poznámky.

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.


Pokyny pro videosemináře

Objednávka

Po objednání videosemináře běžným způsobem přes webové stránky v sekci VIDEOSEMINÁŘE Vám zašleme odkaz s pokyny, kde se k videosemináři zaregistrujete a spustíte jej, zároveň Vám také zašleme e-mailem a fakturu. Doručení objednávky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané videosemináře poukažte obratem - převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zaslané faktury. 

Faktura - daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den přijetí platby nebo poskytnutí služby. Fakturu - daňový doklad obdrží každý účastník semináře, u videoseminářů e-mailem na adresu uvedenou v objednávce

Informace

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci e-mailem informováni.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.Kontakt na technickou podporu k videoseminářům - bursa@anag.cz / tel. +420 585 757 440

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 16. června 2023, 9.00 - 13.30
 • Variabilní symbol: 24978
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 390 Kč Objednat