Pracovní doba 2020 a 2021 také v souvislosti s vazbou na dovolenou „na hodiny“

Určeno pro: vedoucí pracovníky, mzdové účetní, personalisty a všechny zájemce o tuto problematiku

Provoz zaměstnavatele a režim zaměstnance a stanovená týdenní pracovní doba, směnnost

 • co je to směnnost • správné zařazení zaměstnance do pracovního režimu (jednosměnný, dvousměnný…) s ohledem na potřeby zaměstnavatele a stanovenou týdenní pracovní dobu
 • Kde a jak upravujeme pracovní dobu, pracovní smlouva a pracovní doba, kratší pracovní doba, zkrácená pracovní doba

 • pracovní smlouva a pracovní doba
 • varianty řešení přes vnitřní předpisy, kolektivní smlouvu a vliv uvedení směnnosti do pracovní smlouvy na flexibilitu zaměstnance při změně provozních potřeb zaměstnavatele
 • souvislost s místem výkonu práce a přesuny zaměstnance mezi provozovnami zaměstnavatele
 • Rozvržení pracovní doby • rovnoměrně a nerovnoměrně rozvržená pracovní doba

 • co je to rovnoměrně rozvržená pracovní doba a jak ji poznáme
 • nerovnoměrné rozvržení pracovní doby • práce s nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobou • rozvržení stanovené týdenní pracovní doby na vyrovnávací období • délka vyrovnávacího období v souvislosti s provozní potřebou zaměstnavatele
 • nerovnoměrné rozvržení pracovní doby a hodinová nebo měsíční mzda
 • Rozvrh pracovní doby (harmonogram směn)

 • harmonogram směn a práce s ním • plánování v souvislosti se svátky • seznámení zaměstnanců s harmonogramem směn • změny harmonogramu a úpravy doby seznámení se změnou
 • plánování směn s ohledem na nepřetržitý odpočinek mezi směnami a nepřetržitý odpočinek v týdnu a kdy je ho možné zkrátit a jak je to u zaměstnance pracujícího v nočních směnách
 • Práce přesčas

 • co je to práce přesčas a kdy ji lze nařídit
 • jak je to s výkonem přesčasové práce ve svátek
 • rozdíl mezi přesčasovou prací nařízenou a dobrovolnou • kdy sjednávat výkon dobrovolné práce přesčas písemně
 • jakým způsobem práci přesčas nařizovat • práce přesčas ve dny pracovního klidu, a které dny to vlastně jsou
 • limity práce přesčas a vyrovnávací období • jak je to s příplatkem a náhradním volnem za práci přesčas
 • práce přesčas v případě mzdy sjednané s přihlédnutím k práci přesčas a jak takové smlouvy sjednávat
 • Evidence pracovní doby • rozlišení mezi evidencí a rozvrhem směn

 • rozdíl mezi plánem a evidencí pracovní doby v praxi
 • docházkový systém a odpracovaná doba
 • zbytečné pokuty za přestupky (správní delikty) v oblasti pracovní doby
 • Pracovní doba a celodenní pracovní cesta

 • co se děje s pracovní dobou na celodenní nebo vícedenní pracovní cestě
 • kdy vzniká na pracovní cestě práce přesčas a kdy ne a jak je to při pružné pracovní době
 • Přestávky v práci na jídlo a oddech • právo a povinnost • délka • dělení

 • přestávky na jídlo a oddech • kdy je poskytovat a jak je to při dvanáctihodinové směně • kdy ji nelze poskytnout a jak se to řeší
 • dělení přestávky a souvislosti s bezpečnostní přestávkou
 • komplikace v případě závislosti dvou pracovníků, z nichž jeden bezpečnostní přestávku má jeden ne
 • úprava přestávek ve směrnicích zaměstnavatele a jak je to s evidencí
 • Pružná pracovní doba

 • pružná pracovní doba a délka směny • základní pracovní doba • volitelná pracovní doba
 • kam zařadit přestávku v práci • práce přesčas při pružné pracovní době • vyrovnávací období
 • rozsah náhrad za překážky v práci a co se stane s pružnou pracovní dobou při celodenní pracovní cestě
 • Dovolená v souvislosti s pracovní dobou po změně ZP od 1. 1. 2021 • nárok na dovolenou • čerpání dovolené • změny v dovolené

 • diskuze • odpovědi na dotazy

Pokyny pro semináře

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Karlovy Vary; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - praha@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - seminare@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.


Pokyny pro videosemináře

Objednávka

Po objednání videosemináře běžným způsobem přes webové stránky v sekci VIDEOSEMINÁŘE Vám zašleme odkaz s pokyny, kde se k videosemináři zaregistrujete a spustíte jej, zároveň Vám také zašleme e-mailem a fakturu. Doručení objednávky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané videosemináře poukažte obratem - převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zaslané faktury. V případě, že provádíte platbu za více videoseminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem dle PSČ sídla organizace objednatele: pro PSČ 100 00 – 459 99 praha@anag.cz / tel. 222 519 092, pro PSČ 460 00 – 799 99 seminare@anag.cz / tel. 585 757 421).

Faktura - daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den přijetí platby nebo poskytnutí služby. Fakturu - daňový doklad obdrží každý účastník semináře, u videoseminářů e-mailem na adresu uvedenou v objednávce

Informace

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci e-mailem informováni.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.Kontakt na technickou podporu k videoseminářům - bursa@anag.cz / tel. +420 585 757 440

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 25. listopadu 2020, 9.00 - 13.30
 • Variabilní symbol: 22836
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 190 Kč Objednat