Powered by Smartsupp

Pracovní doba 2024/2025 nejen při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby

Určeno pro: personalisty, mzdové účetní, vedoucí praconíky a další zájemce, kteří chtějí získat přehled v této oblasti

Okruhy:

Pracovní doba v pracovním poměru
 • Pracovní doba a dohody o práci mimo pracovní poměr
 • Pracovní doba v kontu pracovní doby
 • Pracovní doba a práce na dálku
 • Témata:

  Provoz zaměstnavatele a režim zaměstnance a stanovená týdenní pracovní doba, směnnost

  • Co je to směnnost, správné zařazení zaměstnance do pracovního režimu • jednosměnný, dvousměnný s ohledem na potřeby zaměstnavatele a stanovenou týdenní pracovní dobu

  Kde a jak upravujeme pracovní dobu • pracovní smlouva a pracovní doba • kratší pracovní doba • zkrácená pracovní doba

  Rozvržení pracovní doby • rovnoměrně a nerovnoměrně rozvržená pracovní doba

  • Co je to rovnoměrně rozvržená pracovní doba a jak ji poznáme • nerovnoměrné rozvržení pracovní doby • práce s nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobou • rozvržení stanovené týdenní pracovní doby na vyrovnávací období • délka vyrovnávacího období v souvislosti s provozní potřebou zaměstnavatele • nerovnoměrné rozvržení pracovní doby a hodinová nebo měsíční mzda

  Rozvrh pracovní doby • harmonogram směn

  Harmonogram směn a práce s ním • plánování v souvislosti se svátky • seznámení zaměstnanců s harmonogramem směn • změny harmonogramu a úpravy doby seznámení se změnou • plánování směn s ohledem na nepřetržitý odpočinek mezi směnami a nepřetržitý odpočinek v týdnu a kdy je ho možné zkrátit a jak je to u zaměstnance pracujícího v nočních směnách • pracovní neschopnost, čerpání dovolené a překážky v práci v souvislosti s harmonogramem směn • práce přesčas

  • co je to práce přesčas a kdy ji lze nařídit • jak je to s výkonem přesčasové práce ve svátek • rozdíl mezi přesčasovou prací nařízenou a dobrovolnou • kdy sjednávat výkon dobrovolné práce přesčas písemně • jakým způsobem práci přesčas nařizovat • práce přesčas ve dny pracovního klidu, a které dny to vlastně jsou • limity práce přesčas a vyrovnávací období, jak je to s příplatkem a náhradním volnem za práci přesčas • práce přesčas v případě mzdy sjednané s přihlédnutím k práci přesčas a jak takové smlouvy sjednávat

  Evidence pracovní doby – rozlišení mezi evidencí a rozvrhem směn

  • Rozdíl mezi plánem a evidencí pracovní doby v praxi • docházkový systém a odpracovaná doba • zbytečné pokuty za přestupky (správní delikty) v oblasti pracovní doby

  Pracovní doba a celodenní pracovní cesta

  • Co se děje s pracovní dobou na celodenní nebo vícedenní pracovní cestě, kdy vzniká na pracovní cestě práce přesčas a kdy ne a jak je to při pružné pracovní době

  Přestávky v práci na jídlo a oddech, právo a povinnost, délka, dělení

  • Přestávky na jídlo a oddech, kdy je poskytovat a jak je to při dvanáctihodinové směně, kdy ji nelze poskytnout a jak se to řeší • dělení přestávky a souvislosti s bezpečnostní přestávkou • komplikace v případě závislosti dvou pracovníků, z nichž jeden bezpečnostní přestávku má jeden ne • úprava přestávek ve směrnicích zaměstnavatele a jak je to s evidencí • přestávka na jídlo a oddech – kdy je nutné ji „zaplatit“

  Pružná pracovní doba

  • pružná pracovní doba a délka směny • základní pracovní doba • volitelná pracovní doba, kam zařadit přestávku v práci • práce přesčas při pružné pracovní době • vyrovnávací období • rozsah náhrad za překážky v práci a co se stane s pružnou pracovní dobou při celodenní pracovní cestě • zkušenosti se zaváděním pracovní doby v praxi

  diskuze • odpovědi na dotazy

  Pokyny pro semináře

  Přihláška

  Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

  Úhrada

  Platbu za objednané semináře provádějte až na základě faktury - daňového dokladu, který obdržíte na semináři nebo zaslaného po konání semináře na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Variabilním symbolem bude číslo zaslané faktury. V případě potřeby si vyžádejte zálohovou fakturu. Platbu v hotovosti uveďte do Poznámky.

  Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.


  Pokyny pro videosemináře

  Objednávka

  Po objednání videosemináře běžným způsobem přes webové stránky v sekci VIDEOSEMINÁŘE Vám zašleme odkaz s pokyny, kde se k videosemináři zaregistrujete a spustíte jej, zároveň Vám také zašleme e-mailem a fakturu. Doručení objednávky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

  Úhrada

  Platbu za objednané videosemináře poukažte obratem - převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zaslané faktury. 

  Faktura - daňový doklad

  Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den přijetí platby nebo poskytnutí služby. Fakturu - daňový doklad obdrží každý účastník semináře, u videoseminářů e-mailem na adresu uvedenou v objednávce

  Informace

  Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci e-mailem informováni.

  Dotazy

  S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty

  Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

  • Datum konání: 20. září 2024, 9.00 - 13.30
  • Variabilní symbol: 26260
  • Stav: Připravujeme
  Cena: 2 490 Kč Objednat