Powered by Smartsupp

Pracovní doba a dovolená v roce 2024 • prezenčně i on-line

Určeno pro: vedoucí pracovníky, personalisty, mzdové účetní

Cíl: seminář je zaměřen na oblast pracovní doby a dovolené, tedy na oblast, kterou ve své praxi používá každý personalista, vedoucí pracovník i mzdová účetní, neboť vůči zaměstnancům všichni musí pracovní dobu rozvrhovat, evidovat, určovat čerpání dovolené a na základě evidence pracovní doby a dalších podkladů zpracovávat pro zaměstnance mzdy nebo platy.

Nejde přitom o oblast jednoduchou a řada pojmů činí v praxi problémy, ať už jde o směnnost a z toho plynoucí rozsah týdenní pracovní doby, vyrovnávací období, ať už u nerovnoměrného nebo pružného rozvržení pracovní doby, přípustný rozsah práce přesčas a její kompenzace, rozdíly mezi zkrácenou a kratší pracovní dobou, délka a rozvrhování přestávek v práci a dob odpočinku, vznik práva na dovolenou a jeho krácení a další.

Do toho všeho pak novela zákoníku práce vztáhla řadu ustanovení o pracovní době a dovolené i na zaměstnance na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr.

Všem těmto oblastem je proto věnován komplexní výklad na tomto semináři, který se nesoustřeďuje jen na suchý text právního předpisu, ale je doprovázen řadou příkladů z advokátní i přednáškové praxe lektora a konečně z judikatury Nejvyššího soudu.

Účastníci si tak ze semináře odnesou praktické znalosti v oblasti pracovní doby a dovolené, které jim umožní snáze rozvrhovat a evidovat pracovní dobu a určovat dovolenou tak, aby předešli případným sporům se zaměstnanci i nedostatkům z kontrol inspektorátů práce.

Program semináře:

pracovní doba

 • pracovní doba a doba odpočinku – pojmy
 • směna a směnné pracovní režimy
 • délka a rozvržení pracovní doby
 • stanovená, zkrácená a kratší pracovní doba
 • rovnoměrné a nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
 • pružná pracovní doba
 • konto pracovní doby
 • práce přesčas
 • pracovní pohotovost
 • noční práce a zaměstnanec pracující v noci
 • evidence pracovní doby
 • kratší pracovní doba
 • práva pečujících osob
 • práce na dálku
 • pracovní doba u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr

doba odpočinku

 • přestávka v práci a bezpečnostní přestávka
 • nepřetržitý odpočinek mezi směnami
 • dny pracovního klidu a práce ve svátek
 • nepřetržitý odpočinek v týdnu
 • doba odpočinku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr

dovolená

 • druhy dovolené
 • výměra a výpočet dovolené
 • čerpání a převádění dovolené
 • náhrada za dovolenou
 • krácení dovolené
 • dovolená u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr

mateřská, otcovská rodičovská dovolená

 • mateřská dovolená
 • otcovská dovolená
 • rodičovská dovolená

praktické příklady a aktuální judikatura Nejvyššího soudu v oblasti pracovní doby a dovolené

diskuse a odpovědi na dotazy

Pokyny pro semináře

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře provádějte až na základě faktury - daňového dokladu, který obdržíte na semináři nebo zaslaného po konání semináře na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Variabilním symbolem bude číslo zaslané faktury. V případě potřeby si vyžádejte zálohovou fakturu. Platbu v hotovosti uveďte do Poznámky.

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.


Pokyny pro videosemináře

Objednávka

Po objednání videosemináře běžným způsobem přes webové stránky v sekci VIDEOSEMINÁŘE Vám zašleme odkaz s pokyny, kde se k videosemináři zaregistrujete a spustíte jej, zároveň Vám také zašleme e-mailem a fakturu. Doručení objednávky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané videosemináře poukažte obratem - převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zaslané faktury. 

Faktura - daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den přijetí platby nebo poskytnutí služby. Fakturu - daňový doklad obdrží každý účastník semináře, u videoseminářů e-mailem na adresu uvedenou v objednávce

Informace

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci e-mailem informováni.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.Kontakt na technickou podporu k videoseminářům - bursa@anag.cz / tel. +420 585 757 440

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 19. dubna 2024, 9.00 - 14.00
 • Variabilní symbol: 21086
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 790 Kč Objednat