Pracovní doba, doba odpočinku, překážky v práci a dovolená • aktuálně • podle právní úpravy platné v roce 2019

23. 05. 2019