Pracovní doba, její právní a mzdové souvislosti • prezenčně v Olomouci i ON-LINE

Určeno pro: vedoucí pracovníky, personalisty, mzdové účetní

 • Základní povinnosti zaměstnavatelů u pracovní doby, vymezení pojmů
 • Stanovená a kratší pracovní doba
 • Hlavní chyby zaměstnavatelů, vztah kalendářního měsíce a pracovní doby
 • Způsoby rozvržení pracovní doby – postup a chyby u nerovnoměrného rozvržení, pružné rozvržení a konto pracovní doby
 • Postup při zpracování rozvrhu a jeho změnách
 • Co (ne)sjednávat v pracovní smlouvě a informace zaměstnancům
 • Co vše naplňuje pracovní dobu (§ 348 ZP) • překážky v práci a pracovní doba
 • Nová právní úprava částečné práce (novela zákona o zaměstnanosti)
 • Práce přesčas • její správné a nesprávné posuzování • časové limity • její odměňování
 • Souvislost mezi pracovní dobou a dovolenou od roku 2021
 • Bližší podmínky práva na dovolenou • její výpočet v hodinách a při změně pracovní doby a při překážkách v práci
 • Nová pravidla pro čerpání dovolené ve směnách a v hodinách, čerpání ve svátek
 • Přestávky v práci, bezpečnostní přestávky
 • Nepřetržité odpočinky mezi směnami a v týdnu, práce v dny pracovního klidu
 • Práce mimo pracoviště (home office)
 • Pracovní doba na pracovní cestě
 • Evidence odpracované doby a obvyklé chyby, nepřípustnost zaokrouhlování a tzv. trestných minut
 • Práce ve svátek a tzv. placený svátek, práce v noci a mzda a plat za ni a za práci v sobotu a neděli
 • Sdílené pracovní místo (novela ZP
 • Pracovní doba u dohod (DPP, DPČ) a tzv. práce na zavolanou u nich
 • Pracovní doba pro průměrný výdělek
 • Hrozba sankcí od inspekce práce
 • DOTAZY na lektora můžete zasílat během přednášky přes tlačítko Q&A (otázky a odpovědi)
 • FAKTURY zasíláme e-mailem, v den konání webináře, na adresu uvedenou na přihlášce • u prezenčních ji obdžíte v den konání

Pokyny pro semináře

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře provádějte až na základě faktury - daňového dokladu, který obdržíte na semináři nebo zaslaného po konání semináře na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Variabilním symbolem bude číslo zaslané faktury. V případě potřeby si vyžádejte zálohovou fakturu. Platbu v hotovosti uveďte do Poznámky.

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.


Pokyny pro videosemináře

Objednávka

Po objednání videosemináře běžným způsobem přes webové stránky v sekci VIDEOSEMINÁŘE Vám zašleme odkaz s pokyny, kde se k videosemináři zaregistrujete a spustíte jej, zároveň Vám také zašleme e-mailem a fakturu. Doručení objednávky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané videosemináře poukažte obratem - převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zaslané faktury. 

Faktura - daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den přijetí platby nebo poskytnutí služby. Fakturu - daňový doklad obdrží každý účastník semináře, u videoseminářů e-mailem na adresu uvedenou v objednávce

Informace

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci e-mailem informováni.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.Kontakt na technickou podporu k videoseminářům - bursa@anag.cz / tel. +420 585 757 440

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 13. června 2022, 9.00 - 14.00
 • Variabilní symbol: 24661
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 390 Kč Objednat