Pracovní doba v souvislostech s dovolenou, mzdou či platem, překážkami v práci a s dalšími aspekty

Autor: JUDr. Bořivoj Šubrt

  • Kód produktu: 2968
  • Nakladatelství: ANAG
  • Počet stran: cca 176
  • Vazba: brožovaná
  • Datum vydání: vyjde ve II. čtvrtletí 2023
  • Vaše cena s DPH: cca 400 Kč
ks
    Připravujeme

Problematika pracovní doby, doby odpočinku a poskytování mzdy, platu a jejich náhrad je jednou z nejsložitějších agend, se kterými se zaměstnavatelé v oblasti pracovního práva a pracovních podmínek zaměstnanců setkávají.

Nechybujte! Vyznejte se konečně v problematice pracovní doby

V praxi zaměstnavatelé v této oblasti často chybují, což vede k poškozování, nebo naopak neoprávněnému zvýhodňování zaměstnanců, a sami zaměstnavatelé se tak vystavují riziku uložení pokut od orgánů inspekce práce. Největší problémy nastávají u nerovnoměrného rozvržení pracovní doby, kdy zaměstnavatelé např. chybně používají plánovací kalendář, dochází k zakázaným skrytým přesčasům a tím i k chybám v placení práce přesčas. Ve značné části firem panují nejasnosti v placení svátků.

Znáte novinky v pracovním právu?

S účinností od 1. ledna 2021 nabyla problematika pracovní doby ještě většího významu vzhledem k nové právní úpravě dovolené podle novely zákoníku práce provedené zákonem č. 285/2020 Sb. Chybné posouzení pracovní doby může vést ke špatnému výpočtu práva zaměstnance na dovolenou. Aktuální větší novela zákoníku práce, která nabude účinnosti v průběhu 1. pololetí 2023 významně mění pravidla pro pracovní dobu u DPP a DPČ, rozšiřuje právní úpravu práce mimo pracoviště (tzv. práce na dálku neboli home office) a v rámci sladění osobního a pracovního života stanoví nové povinnosti zaměstnavatelů vyhovět žádostem zaměstnanců pečujících o děti.

Na chyby a správný postup upozorňuje publikace, která uvádí i další souvislosti pracovní doby, včetně zmíněné nové právní úpravy dovolené. Autor problematiku dlouhodobě přednáší na seminářích společnosti ANAG.

Chcete se na něco zeptat?