Pracovní právo (AI 27)

Autor: doc. JUDr. Jan Pichrt Ph.D.

  • Kód produktu: 11431
  • Nakladatelství: C.H. Beck
  • Počet stran: 792
  • Vazba: váz., 16,5 x 24 cm
  • ISBN: 978-80-7400-853-5
  • Datum vydání: prosinec 2021
  • Vaše cena s DPH: 1 190 Kč
ks
    V prodeji

Učebnice přináší komplexní, přehledný a srozumitelný výklad pracovního práva a představuje teoretický základ oboru. Jedná se o učebnici zcela novou, která je svým pojetím srovnatelná s moderními zahraničními učebnicemi pracovního práva. Základní snahou autorského kolektivu bylo připravit text, který by odrážel soudobé evropské trendy ve výuce oboru a současně byl ke studentům a čtenářům uživatelsky vstřícný.

Každá kapitola obsahuje v úvodu stručný popis očekávaných přínosů jejího nastudování a v závěru základní shrnutí celé materie v bodech. Samotný text každé kapitoly je přehledně členěn a pasáže základního učebního textu jsou doplněny o vložené úryvky z právních předpisů i z relevantní tuzemské a zahraniční judikatury, dále o příklady, citace z literatury, podněty k zamyšlení i nejrůznější tipy, grafy, tabulky a doplňující poznámky autorů. Učebnice tak může být vhodnou pomůckou nejen pro studenty vysokých a odborných škol, ale také pro právní praxi.

Chcete se na něco zeptat?