Pracovní právo v roce 2019 – refresh klíčových oblastí

Omlouváme se, tento seminář již není možné objednat

Určeno pro: především personalisty, mzdové účetní a vedoucí pracovníky, kteří si chtějí osvěžit nebo načerpat znalosti v klíčových oblastech pracovního práva

Cílem semináře je poskytnout základní přehled platných pravidel při zaměstnávání v roce 2019. V rámci semináře budou postupně probrány klíčové oblasti zákoníku práce. Základy právní úpravy budou doplněny praktickými poznámkami a příklady jak ze soudní praxe, tak z advokátní praxe přednášejícího. Seminář tedy bude zaměřen na základní orientaci v zákoníku práce a na možnosti, které zaměstnavatelům aktuálně nabízí.

 • Konkrétní program je následující:
 • vznik pracovního poměru • pracovní smlouva, zkušební doba, doba určitá
 • změny pracovního poměru • převedení na jinou práci, pracovní cesta, dočasné přidělení
 • skončení pracovního poměru • dohoda, výpověď, okamžité zrušení, zrušení ve zkušební době, odstupné
 • dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr
 • pracovní doba a její rozvržení a evidence • doba odpočinku
 • mzda • plat a odměna z dohody • minimální a zaručená mzda • zákonné příplatky
 • nejdůležitější překážky v práci na straně zaměstnance i zaměstnavatele
 • dovolená, její druhy, výměra a čerpání
 • náhrada škody
 • diskuze • odpovědi na dotazy

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Karlovy Vary; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - praha@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - seminare@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

Daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

Informace

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora, místa, data konání a eventuální zrušení semináře z organizačních důvodů. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci telefonicky, faxem, e-mailem nebo dopisem informováni.

Součástí ceny účastnického poplatku je i drobné občerstvení.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

Město a místo konání: Brno - Hotel AVANTI Odkaz na mapu
 • Datum konání: 22. května 2019, 9.00 - 14.00
 • Variabilní symbol: 22235
 • Stav: Zrušeno
Cena: 2 090 Kč