Praktická personalistika 11–12/2017

Forma předplatného:
Rok předplatného: Počet:
  • Cena za jedno číslo: 139 Kč
  • Celoroční předplatné: 834 Kč

Začátek předplatného: do konce roku

Archivační desky pro časopisy
Co je to?

Ročník: Počet:  ks 239 Kč
Vážení zákazníci, omlouváme se, ale anotace k této publikaci zde zatím chybí. Děkujeme za pochopení.
Ročník:
Autor:
Kategorie:
Název článku Autor článku Ročník Číslo Strana
Některá úskalí aplikace dovolené v personální praxi Mgr. Zdeněk Schmied 2022 7-8 12
Informační a evidenční povinnosti zaměstnavatele při zaměstnávání cizinců Mgr. Matěj Daněk 2022 7-8 20
Použití kamerového záznamu jako důkazu v civilním soudním řízení Mgr. Michal Vrajík, Mgr. Tomáš Trojan 2022 7-8 25
Informace požadované zaměstnavatelem po zaměstnancích JUDr. Tereza Landwehrmann, Ph.D. 2022 7-8 31
Sdílená místa na pracovištích zaměstnavatele Mgr. Tomáš Liškutín 2022 7-8 42
Z aktuální judikatury: K okamžiku uzavření kvalifikační dohody na základě ujednání uvedeného v návrhu/ K doručování oznámení o trvání na dalším zaměstnávání zaměstnavateli/ Snížení mzdy jako podstatné zhoršení pracovních podmínek v souvislosti s přechodem práv a povinností Mgr. Michal Vrajík, JUDr. Radim Marada 2022 7-8 48
Lex Ukrajina a další pracovněprávní aspekty války na Ukrajině Mgr. Michal Vrajík, Mgr. Lukáš Gebouský 2022 5-6 10
Propouštění zaměstnanců z důvodu nadbytečnosti Mgr. Tomáš Liškutín 2022 5-6 18
Překážky v práci při pružné pracovní době JUDr. Tereza Landwehrmann, Ph.D. 2022 5-6 28
Druh práce versus pracovní pozice Mgr. Daniel Vejsada, JUDr. Jaroslav Škubal 2022 5-6 39
Práce bez písemné pracovní smlouvy versus tzv. faktický pracovní poměr a rizika s tím spojená JUDr. Dominik Brůha, Ph.D., Ing. Iva Rindová, Ing. Marta Ženíšková, Ing. Antonín Daněk 2022 5-6 43
Z aktuální judikatury: Šetření jiným orgánem jako důvod pro prodloužení lhůty k rozvázání pracovního poměru z kázeňských důvodů/ Nedostavení se k projednání převedení na jinou práci jako důvod pro okamžité zrušení pracovního poměru Mgr. Michal Vrajík, JUDr. Radim Marada 2022 5-6 51
Práce dětí a mladistvých Mgr. Martina Šumavská 2022 3-4 43
Z aktuální judikatury: Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti jako důkaz o zdravotní nezpůsobilosti k výkonu práce/ Podmínky působení odborové organizace u zaměstnavatele Mgr. Michal Vrajík, JUDr. Radim Marada 2022 3-4 46
Válka na Ukrajině a její dopady na české zaměstnavatele Mgr. Lukáš Gebouský, Mgr. Michal Vrajík, Ing. Marta Ženíšková, Ing. Antonín Daněk 2022 3-4 11
Ochrana soukromí a osobních údajů zaměstnanců při zjišťování a evidenci jejich bezinfekčnosti Mgr. Tomáš Liškutín 2022 3-4 18
Zaměstnanci a živelní události JUDr. Tereza Landwehrmann, Ph.D. 2022 3-4 25
Útok proti majetku zaměstnavatele – jak se zbavit škodícího zaměstnance? JUDr. Martin Horvát 2022 3-4 33
Cizinci a změny zaměstnavatele či pracovního zařazení Mgr. Matěj Daněk 2022 3-4 39
Vybrané legislativní změny pro rok 2022 Mgr. Bc. Jaroslav Dolejš, Ing. Marie Hajšmanová, Ing. Marta Ženíšková, Ing. Antonín Daněk 2022 1-2 15
Organizační změny u zaměstnavatele Mgr. Tomáš Liškutín 2022 1-2 29
Tzv. závadové výpovědní důvody a nesplňování předpokladů / požadavků pro výkon sjednané práce JUDr. Dominik Brůha, Ph.D. 2022 1-2 38
Hromadné propouštění zaměstnanců JUDr. Jaroslav Škubal, Mgr. Daniel Vejsada 2022 1-2 48
Přehled zveřejněných témat – ročník 2021 redakce 2022 1-2 52
Změny v poskytování osobních ochranných pracovních prostředků JUDr. Anna Janáková 2021 11-12 10
Avízo o nové ochraně zaměstnanců oznamujících podezření z možné protiprávní činnosti (whistleblowing) Mgr. Tomáš Liškutín 2021 11-12 12
Zaměstnanecké benefity za podstoupení očkování proti onemocnění Covid-19– legitimní motivace nebo protiprávní diskriminace? JUDr. Radim Marada 2021 11-12 18
Zaměstnanci a cizí jazyky JUDr. Tereza Landwehrmann, Ph.D. 2021 11-12 26
Novinky a změny minimálních standardů pracovních podmínek a dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr – II. díl Mgr. Tomáš Liškutín 2021 11-12 35
Rozvázání pracovního poměru s tzv. odborovým funkcionářem JUDr. Petr Bukovjan 2021 11-12 41
Z aktuální judikatury: Účel vytýkacího dopisu při výpovědi pro soustavné méně závažné porušování pracovních povinností/ Neplatnost zrušení pracovního poměru ve zkušební době z důvodu těhotenství zaměstnankyně Mgr. Michal Vrajík, JUDr. Radim Marada 2021 11-12 49
Přítomnost třetích osob v rámci kontrol prováděných inspektorátem práce Mgr. Michal Vrajík, JUDr. Radim Marada 2021 9-10 13
Novinky a změny informační povinnosti zaměstnavatelů o obsahu pracovněprávních vztahů – I. díl Mgr. Tomáš Liškutín 2021 9-10 19
Zastřené zprostředkování zaměstnání Mgr. Michal Vrajík, Mgr. Lukáš Gebouský 2021 9-10 27
Výpis ze zdravotnické dokumentace pro pracovnělékařské prohlídky JUDr. Bořivoj Šubrt 2021 9-10 33
Výhody a rizika home office Mgr. Michal Vrajík, JUDr. Radim Marada 2021 9-10 36
Staré a nové problémy v doručování pracovněprávních písemností zaměstnanci JUDr. Dominik Brůha, Ph.D. 2021 9-10 43
Z aktuální judikatury: Ke způsobu seznámení zaměstnance s písemným rozvrhem pracovní doby Mgr. Michal Vrajík, JUDr. Radim Marada 2021 9-10 50
Kurzarbeit aneb příspěvek v době částečné práce Mgr. Matěj Daněk 2021 7-8 11
Změny zaměstnávání rodičů a pečujících osob (směrnice EU work-life balance) Mgr. Tomáš Liškutín 2021 7-8 14
Nestandardní způsoby rozvázání pracovního poměru Mgr. Daniel Vejsada, JUDr. Jaroslav Škubal 2021 7-8 21
Porušení „pracovní kázně“ – vybrané problémy JUDr. Petr Bukovjan 2021 7-8 25
Důvody výpovědi ze strany zaměstnavatele pro neschopné anebo problematické zaměstnance Mgr. Tomáš Liškutín, JUDr. Kristýna Opletalová 2021 7-8 31
Zavedení kamerového systému na pracovišti (vzor směrnice) JUDr. Tereza Landwehrmann, Ph.D. 2021 7-8 35
Z aktuální judikatury: K diskriminaci pro skutečnosti, které zaměstnavateli objektivně nejsou známy/ K formě dohody o odvolatelnosti z vedoucího pracovního místa Mgr. Michal Vrajík, JUDr. Radim Marada 2021 7-8 42
Povinné adaptačně-integrační kurzy pro cizince Mgr. Matěj Daněk 2021 5-6 10
Pracovní volno související s akcí pro děti a mládež po novele JUDr. Petr Bukovjan 2021 5-6 12
Stravenkový paušál – informace pro personalisty Jaroslava Pfeilerová 2021 5-6 19
Zdravotní důvody výpovědi ze strany zaměstnavatele Mgr. Tomáš Liškutín, JUDr. Kristýna Opletalová 2021 5-6 27
Podpora v nezaměstnanosti Mgr. Daniel Vejsada, JUDr. Jaroslav Škubal 2021 5-6 31
Legislativně neupravené překážky v práci JUDr. Tereza Landwehrmann, Ph.D. 2021 5-6 34
Informování zaměstnance o přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů (vzor) Mgr. Zdeněk Schmied 2021 5-6 43
Z aktuální judikatury: Zapůjčení majetku zaměstnavatele třetí osobě bez jeho souhlasu jako důvod rozvázání pracovního poměru/ Rekvalifikace způsobu rozvázání pracovního poměru z okamžitého zrušení na výpověď Mgr. Michal Vrajík, JUDr. Radim Marada 2021 5-6 47
Zajímavý titul do vaší pracovní knihovny: Snězte tu žábu! (audiokniha) redakce 2021 5-6 56
Očkování v souvislosti s prací MUDr. Dana Kuklová, Mgr. Michal Barák 2021 3-4 10
Očkování proti onemocnění COVID-19 Mgr. Michal Barák, MUDr. Dana Kuklová 2021 3-4 13
Flexibilní formy výkonu práce v době koronavirové JUDr. Dominik Brůha, Ph.D. 2021 3-4 16
Organizační důvody výpovědi ze strany zaměstnavatele Mgr. Tomáš Liškutín, JUDr. Kristýna Opletalová 2021 3-4 23
Osobní odpovědnost za škodu způsobenou neplatným rozvázáním pracovního poměru Mgr. Michal Vrajík 2021 3-4 27
Jazykové mutace pracovněprávních dokumentů a související otázky JUDr. Tereza Landwehrmann, Ph.D. 2021 3-4 34
Společný rozvrh pracovní doby zaměstnanců na sdíleném pracovním místě (vzor) Mgr. Zdeněk Schmied 2021 3-4 40
Stanovisko CzELA k některým otázkám fungování tzv. anonymních odborových organizací členové spolku CzELA 2021 3-4 43
Z aktuální judikatury: Souběh funkcí/ Podpis výpovědi neoprávněnou osobou Mgr. Michal Vrajík 2021 3-4 47
Vybrané legislativní změny pro rok 2021 Ing. Alena Chládková, Ing. Marie Hajšmanová, Ing. Marta Ženíšková, Ing. Antonín Daněk 2021 1-2 15
Práce z domova a meze kontroly zaměstnance ze strany zaměstnavatele JUDr. Dominik Brůha, Ph.D. 2021 1-2 25
Přestávky v práci Mgr. Michal Vrajík, JUDr. Radim Marada 2021 1-2 30
Neomluvená nepřítomnost zaměstnance v práci JUDr. Petr Bukovjan 2021 1-2 39
Převedení nevyčerpané dovolené na žádost zaměstnance (vzor) Mgr. Zdeněk Schmied 2021 1-2 47
Koncepční změna dovolené účinná od 1. ledna 2021 JUDr. Michael Košnar 2020 11-12 10
Praktické problémy dodatkové dovolené ve světle novely zákoníku práce JUDr. Dominik Brůha, Ph.D. 2020 11-12 23
Informační povinnosti zaměstnavatele v roce 2021 Mgr. Tomáš Liškutín, JUDr. Kristýna Opletalová 2020 11-12 29
Sdílené pracovní místo podle novely zákoníku práce JUDr. Jaroslav Škubal, Mgr. Daniel Vejsada 2020 11-12 38
Propouštění zaměstnanců z důvodu nadbytečnosti a hromadné propouštění Mgr. Tomáš Liškutín, JUDr. Kristýna Opletalová 2020 11-12 42
Krizové opatření vlády k provádění pracovnělékařských prohlídek JUDr. Bořivoj Šubrt 2020 11-12 44
K provádění pracovnělékařských prohlídek v zahraničí JUDr. Bořivoj Šubrt, prof. MUDr. Milan Tuček, CSc. 2020 11-12 47
Rušení pracovních pozic a propouštění zaměstnanců na mateřské nebo rodičovské dovolené Mgr. Tomáš Liškutín 2020 11-12 48
Z aktuální judikatury: Neplatnost dohody o rozvázání pracovního poměru/ Nabídková povinnost/ Zákaz výpovědi v ochranné době Mgr. Michal Vrajík 2020 11-12 56
Dohoda o srážkách ze mzdy (vzor) Mgr. Zdeněk Schmied 2020 11-12 60
Doručování důležitých pracovněprávních písemností po novele zákoníku práce JUDr. Radim Marada 2020 9-10 10
Omezení odvolatelnosti vedoucích zaměstnanců po novele zákoníku práce Mgr. Tomáš Liškutín, JUDr. Kristýna Opletalová 2020 9-10 18
Pružná pracovní doba a novela zákoníku práce Mgr. Michal Vrajík 2020 9-10 20
Zpřesnění kritérií pro přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů po novele zákoníku práce Mgr. Tomáš Liškutín, JUDr. Kristýna Opletalová 2020 9-10 24
Virtuální odborové organizace JUDr. Bořivoj Šubrt 2020 9-10 28
Návraty rodičů do zaměstnání – II. část Mgr. Tomáš Liškutín 2020 9-10 30
Vybrané problémy kontrol inspekce práce Mgr. Aleš Kalvoda 2020 9-10 37
Nabídka jiné vhodné práce po odvolání zaměstnance z vedoucího pracovního místa (vzdání se tohoto místa) podle zákoníku práce (vzor) Mgr. Zdeněk Schmied 2020 9-10 42
Z aktuální judikatury:Výpověď odborovému funkcionáři a ochranná doba/ Práce na zkoušku Mgr. Michal Vrajík 2020 9-10 50
Přehled novinek, které přináší novela zákoníku práce Mgr. Michal Vrajík 2020 7-8 11
Návrat zaměstnanců do zaměstnání po „karanténě“ JUDr. Tereza Landwehrmann, Ph.D. 2020 7-8 18
Pracovnělékařské prohlídky v době a po ukončení nouzového stavu JUDr. Bořivoj Šubrt 2020 7-8 25
Návraty rodičů do zaměstnání – I. část Mgr. Tomáš Liškutín 2020 7-8 28
Možnosti využití e-learningu pro provádění školení zaměstnanců v oblasti BOZP doc. RNDr. Mgr. Petr A. Skřehot, Ph.D. 2020 7-8 32
Offer letter (vzor) JUDr. Tereza Landwehrmann, Ph.D. 2020 7-8 38
Internet, sociální sítě a meze on-line kritiky zaměstnanců na adresu zaměstnavatele JUDr. Dominik Brůha, Ph.D. 2020 7-8 43
Z aktuální judikatury: Souběžně daná výpověď a okamžité zrušení pracovního poměru Mgr. Michal Vrajík 2020 7-8 49
Druh práce, pracovní náplň a jejich změny JUDr. Petr Bukovjan 2020 5-6 13
Zástupy za rodiče na mateřské nebo rodičovské dovolené Mgr. Tomáš Liškutín 2020 5-6 19
Elektronický personální spis Mgr. Daniel Vejsada, JUDr. Tereza Erényi, LL.M. 2020 5-6 24
Pracovní úraz na akcích pořádaných zaměstnavatelem Mgr. Štěpán Ciprýn 2020 5-6 28
Dresscode zaměstnavatele a následky jeho nedodržování Mgr. Romana Náhlíková Kaletová 2020 5-6 31
Stravné pro personalisty Jaroslava Pfeilerová 2020 5-6 33
Sdělování osobních údajů zaměstnanců ze strany zaměstnavatele Mgr. Tomáš Liškutín, JUDr. Kristýna Opletalová 2020 5-6 39
Dohoda o zrušení pracovní smlouvy a rozvazovací podmínka v pracovní smlouvě (vzory) Mgr. Michal Vrajík, Mgr. Tomáš Trojan 2020 5-6 45
Z aktuální judikatury: Výpověď pro pozbytí zdravotní způsobilosti/ Neplatnost/zdánlivost dohody o rozvázání pracovního poměru/ Okamžité zrušení pracovního poměru pro stažení dat zaměstnavatele Mgr. Michal Vrajík 2020 5-6 48
Náhrada škody způsobené splněním protiprávního příkazu nadřízeného Mgr. Michal Vrajík 2020 3-4 10
Jak nechybovat při skončení pracovního poměru – II. část JUDr. Petr Bukovjan 2020 3-4 16
Staffing aneb když zaměstnanci šikanují nadřízeného Mgr. Michaela Horváthová 2020 3-4 19
Mateřská, otcovská a rodičovská dovolená Mgr. Tomáš Liškutín 2020 3-4 23
Praktické problémy rozvázání pracovního poměru z důvodu nadbytečnosti zaměstnance JUDr. Dominik Brůha, Ph.D. 2020 3-4 31
Pracovní úraz a nároky zaměstnance Mgr. Štěpán Ciprýn 2020 3-4 40
Žádost zaměstnavatele o provedení mimořádné pracovnělékařské prohlídky (vzor) Mgr. Zdeněk Schmied 2020 3-4 44
Z aktuální judikatury: Okamžité zrušení pracovního poměru před uplynutím výpovědní doby Mgr. Michal Vrajík 2020 3-4 49
Vybrané legislativní změny pro rok 2020 Ing. Alena Chládková, Mgr. Petr Pelech, Ing. Marta Ženíšková, Ing. Antonín Daněk 2020 1-2 10
Šikana na pracovišti Mgr. Michaela Horváthová 2020 1-2 18
Správný postup zaměstnavatele ve vztahu k těhotným zaměstnankyním Mgr. Tomáš Liškutín 2020 1-2 23
Jak nechybovat při skončení pracovního poměru – I. část JUDr. Petr Bukovjan 2020 1-2 33
Přechod na zkrácenou pracovní dobu Mgr. Michal Vrajík 2020 1-2 37
Určení hromadného čerpání dovolené (vzor) Mgr. Zdeněk Schmied 2020 1-2 42
Z aktuální judikatury: Hmotná odpovědnost za zboží volně vystavené v obchodě/ Sjednání hmotné odpovědnosti v pracovní smlouvě Mgr. Michal Vrajík 2020 1-2 46
Kontrola zaměstnanců a zamezení zneužívání majetku zaměstnavatele Mgr. Veronika Odrobinová, Mgr. Ing. Ondřej Šudoma 2019 11-12 11
Situace zabraňující nástupu do zaměstnání (a jejich řešení) Mgr. Michal Vrajík 2019 11-12 16
Pracovnělékařské prohlídky zaměstnanců při noční práci JUDr. Anna Janáková 2019 11-12 25
Práce na zkoušku Mgr. Tomáš Liškutín 2019 11-12 27
Jiné než právními předpisy upravené překážky v práci JUDr. Petr Bukovjan 2019 11-12 33
Potvrzení zaměstnavatele pro účely nároku na podporu v nezaměstnanosti Mgr. Eva Svěrčinová 2019 11-12 38
Potvrzení o zaměstnání (vzor) Mgr. Zdeněk Schmied 2019 11-12 43
Z aktuální judikatury: Doručování odvolání z vedoucího pracovního místa při vnějším jmenování/ Výkon práce manažera nákupu mimo pracovněprávní vztah v tzv. Švarcsystému Mgr. Michal Vrajík 2019 11-12 48
Zajímavý titul do vaší pracovní knihovny: Pracovnělékařské služby – povinnosti zaměstnavatelů a lékařů redakce 2019 11-12 54
Povinnost k náhradě škody na služebním automobilu Mgr. Michal Vrajík 2019 9-10 12
Pravidla rozvrhování a evidence pracovní doby Mgr. Tomáš Liškutín 2019 9-10 18
Ošetřování člena rodiny jako překážka v práci JUDr. Petr Bukovjan 2019 9-10 29
Zdravotní způsobilost zaměstnanců vykonávajících činnosti epidemiologicky závažné JUDr. Anna Janáková 2019 9-10 35
Odmítnutí pracovní cesty Jaroslava Pfeilerová 2019 9-10 40
Oznámení zaměstnavatele o výši škody a dohoda se zaměstnancem o její náhradě (vzor) Mgr. Zdeněk Schmied 2019 9-10 46
Z aktuální judikatury: Převedení na jinou práci kvůli trestnímu řízení/ Žaloba na úpravu pracovního posudku Mgr. Michal Vrajík 2019 9-10 50
Tábory pro děti a mládež – pracovněprávní souvislosti JUDr. Petr Bukovjan 2019 7-8 10
Náhrada škody při neoznámení přechodu práv a povinností Mgr. Michal Vrajík 2019 7-8 15
Adaptace německých pracovních smluv v českém právním prostředí JUDr. Tereza Landwehrmann, Ph.D. 2019 7-8 20
Používaní mobilních telefonů v pracovní době Mgr. Veronika Odrobinová, Veronika Rožnovská 2019 7-8 26
Praktické problémy zaměstnávaní osob blízkých JUDr. Dominik Brůha, Ph.D. 2019 7-8 30
Dovolená podle zákoníku práce – některé problémové okruhy (konzultace) Mgr. Zdeněk Schmied 2019 7-8 37
Přeložení zaměstnance a dohoda o dočasném přidělení zaměstnance k jinému zaměstnavateli (vzor) Mgr. Zdeněk Schmied 2019 7-8 43
Z aktuální judikatury: Možnost povolání zaměstnance do práce na zrušeném pracovním místě, Náhrada škody při skončení pracovního poměru v důsledku šikany Mgr. Michal Vrajík 2019 7-8 48
Lékařské prohlídky studentů vysokých škol JUDr. Anna Janáková 2019 5-6 33
Náhrada škody z neplatné konkurenční doložky Mgr. Michal Vrajík 2019 5-6 36
Z aktuální judikatury: Výpověď podepsaná podpisovým razítkem; odstupné při přemístění zaměstnavatele Mgr. Michal Vrajík 2019 5-6 40
Dohoda o podmínkách výkonu práce na jiném místě než pracovišti zaměstnavatele (vzor) Mgr. Zdeněk Schmied 2019 5-6 43
K zákonu o zpracování osobních údajů JUDr. Jiří Žůrek 2019 5-6 12
Jmenování a odvolání vedoucích zaměstnanců – díl II. Mgr. Michal Vrajík 2019 5-6 15
Odpovědnost zaměstnance za svěřené hodnoty Mgr. Tomáš Liškutín 2019 5-6 25
Přijímání „pozorností“ od spolupracujících firem Mgr. Veronika Odrobinová 2019 3-4 9
Jmenování a odvolání vedoucích zaměstnanců – díl I. Mgr. Michal Vrajík 2019 3-4 14
Výjimky při zaměstnávání cizinců na území České republiky Mgr. Matěj Daněk 2019 3-4 20
Vztahy a konflikty na pracovišti Mgr. Lenka Přívětivá 2019 3-4 27
Lékařské prohlídky žaků středních škol a studentů vyšších odborných škol JUDr. Anna Janáková 2019 3-4 31
Převedení zaměstnance na jinou práci (vzor) Mgr. Zdeněk Schmied 2019 3-4 36
Zajímavý titul do vaší pracovní knihovny: Psychofyzický kód – Jak změnit přesvědčení omezující naše zdraví, dlouhověkost a úspěch redakce 2019 3-4 41
Z aktuální judikatury: Výpověď pro neuspokojivé pracovní výsledky / Svévolné opuštění pracoviště / Částečná výpověď z pracovního poměru Mgr. Michal Vrajík 2019 3-4 42
Vybrané legislativní změny pro rok 2019 Ing. Alena Chládková, Mgr. Petr Pelech, Ing. Marta Ženíšková, Ing. Antonín Daněk 2019 1-2 12
Praktické problémy kontrol dočasně práce neschopných zaměstnanců JUDr. Dominik Brůha, Ph.D. 2019 1-2 20
Pracovnělékařské prohlídky řidičů JUDr. Anna Janáková 2019 1-2 26
K pracovní pohotovosti ve školství JUDr. PhDr. Jiří Valenta 2019 1-2 30
Sabbatical – pracovní volno s volným právním režimem JUDr. Tereza Landwehrmann, Ph.D. 2019 1-2 35
Odstoupení od pracovní smlouvy (vzor) Mgr. Zdeněk Schmied 2019 1-2 40
Z aktuální judikatury: Odvolatelnost vedoucích zaměstnanců/ Neplatnost dohody o převedení na jinou práci/ Posouzení vyhrožování jako zvlášť hrubé porušení povinností Mgr. Michal Vrajík 2019 1-2 43
Přehled zveřejněných témat – ročník 2018 redakce 2019 1-2 48
Převedení zaměstnance na jinou práci podle § 41 odst. 1 písm. b) zákoníku práce Mgr. Zdeněk Schmied 2018 11-12 9
Implementace nařízení GDPR u zaměstnavatelů – II. část Mgr. Tomáš Liškutín 2018 11-12 15
Vzájemná práva a povinnosti zaměstnavatelů a odborových organizací JUDr. Bořivoj Šubrt 2018 11-12 24
Pracovnělékařské prohlídky zaměstnanců činných na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr JUDr. Anna Janáková 2018 11-12 31
Náhrada škody zaměstnavatelem zaměstnanci Mgr. Michal Vrajík 2018 11-12 34
Z aktuální judikatury: Běh lhůty pro podání žaloby na urční neplatnosti rozvázání pracovního poměru/ Přestávka v práci a přiměřená doba na jídlo a oddech Mgr. Michal Vrajík 2018 11-12 42
Dohoda o výkonu přesčasové práce (vzor) Mgr. Zdeněk Schmied 2018 11-12 45
Zajímavý titul do vaší pracovní knihovny: Pod tlakem – Osm principů, jak zvládnout stres, plně využít svou energii a podat výkon tehdy, když na tom záleží redakce 2018 11-12 48
Odpovědnost vedoucích zaměstnanců Mgr. Michal Vrajík 2018 9-10 8
Přijetí zaměstnance z hlediska povinností zaměstnavatele ve zdravotním pojištění Ing. Antonín Daněk 2018 9-10 16
Kolektivní vyjednávání JUDr. Bořivoj Šubrt 2018 9-10 22
Implementace nařízení GDPR u zaměstnavatelů – I. část Mgr. Tomáš Liškutín 2018 9-10 28
Umělecká, kulturní, sportovní a reklamní činnost dětí Mgr. Tomáš Liškutín 2018 9-10 36
O práci přesčas JUDr. Petr Bukovjan 2018 9-10 40
Z aktuální judikatury: Běh lhůty pro určení neplatnosti dohody o rozvázání pracovního poměru/ Neplatnost pracovní smlouvy pro nemožnost plnění/ Náhrada škody a bezdůvodné obohacení Mgr. Michal Vrajík 2018 9-10 46
Pracovněprávní souvislosti zavedení nových dávek nemocenského pojištění v roce 2018 Mgr. Zdeněk Schmied 2018 7-8 9
Dovolená v různých situacích JUDr. Petr Bukovjan 2018 7-8 15
Ochrana soukromí a osobních údajů zaměstnanců (GDPR) – III. část Mgr. Tomáš Liškutín 2018 7-8 20
Novela vyhlášky č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče JUDr. Anna Janáková 2018 7-8 27
Kolektivní vyjednávání JUDr. Bořivoj Šubrt 2018 7-8 33
Žádost zaměstnance o souhlas k výdělečné činnosti (vzor) Mgr. Zdeněk Schmied 2018 7-8 37
Z aktuální judikatury: Šetření jiného orgánu/ Splnění nabídkové povinnosti po odvolání zaměstnance/ Pracovní smlouva člena statutárního orgánu obchodní korporace Mgr. Michal Vrajík 2018 7-8 42
Mimořádná pracovnělékařská prohlídka v souvislostech Mgr. Tomáš Liškutín 2018 7-8 47
Ochrana soukromí a osobních údajů zaměstnanců (GDPR) – II. část Mgr. Tomáš Liškutín 2018 5-6 8
Řidiči z povolání, řidiči referenti a ti ostatní Mgr. Michal Vrajík 2018 5-6 13
Nenároková složka mzdy v souvislostech JUDr. Petr Bukovjan 2018 5-6 19
Doba strávená zaměstnancem na pracovní cestě Jaroslava Pfeilerová 2018 5-6 24
Lhůty a doby v pracovněprávních vztazích Mgr. Michal Vrajík 2018 5-6 32
Hodnocení a motivace zaměstnanců v korporátní společnosti v praxi Dáša Václavíčková 2018 5-6 43
Z aktuální judikatury: Konkurenční výdělečná činnost po dobu rodičovské dovolené/ Pracovní posudek, nebo hodnocení zaměstnance?/ Narovnání okamžitého zrušení pracovního poměru Mgr. Michal Vrajík 2018 5-6 45
Ochrana soukromí a osobních údajů zaměstnanců (GDPR) – I. část Mgr. Tomáš Liškutín 2018 3-4 7
Alternativní postupy k zaměstnaneckým kartám při zaměstnávání cizinců Mgr. Matěj Daněk 2018 3-4 14
Monitorování zaměstnanců – II. část Mgr. Tomáš Liškutín 2018 3-4 23
Nejčastější benefity zaměstnavatele v oblasti péče o zdraví zaměstnanců JUDr. Tereza Landwehrmann, Ph.D. 2018 3-4 29
Písemná upozornění zaměstnavatele před výpovědí z pracovního poměru danou zaměstnanci (vzory) Mgr. Zdeněk Schmied 2018 3-4 36
Strategické dokumenty z oblasti řízení lidských zdrojů – hodnocení zaměstnanců PhDr. Vlasta Leštinská 2018 3-4 40
Z aktuální judikatury: Upozornění na závažné porušení povinností/ Vymezení důvodů odvolání ředitele školy Mgr. Michal Vrajík 2018 3-4 49
Ochrana soukromí a osobních údajů uchazečů o zaměstnání (GDPR) Mgr. Tomáš Liškutín 2018 1-2 13
Vybrané legislativní změny pro rok 2018 Ing. Alena Chládková, Mgr. Petr Pelech, Ing. Marta Ženíšková, Ing. Antonín Daněk 2018 1-2 20
Sick days – zajímavý i záludný zaměstnanecký benefit JUDr. Tereza Landwehrmann, Ph.D. 2018 1-2 29
Monitorování zaměstnanců – I. část Mgr. Tomáš Liškutín 2018 1-2 37
Pokuty a pokutové řády Mgr. Michal Vrajík 2018 1-2 44
Zmocnění jiné osoby k převzetí mzdy určené zaměstnanci (vzor) Mgr. Zdeněk Schmied 2018 1-2 51
Z aktuální judikatury: Porušování pracovních povinností nebo nesplňování požadavků pro řádný výkon práce/ Bezdůvodné obohacení z kvalifikační dohody uzavřené ve střetu zájmů Mgr. Michal Vrajík 2018 1-2 54
Přehled zveřejněných témat – ročník 2017 redakce 2018 1-2 61
Zajímavý titul do vaší pracovní knihovny: DRIVE / POHON – Překvapivá pravda o tom, co nás motivuje! redakce 2018 1-2 12
Novela zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách JUDr. Anna Janáková 2017 11-12 10
Významné novinky v zaměstnávání osob zdravotně postižených od 1. ledna 2018 Mgt. Tomáš Liškutín 2017 11-12 16
Konkurenční doložka v pracovním právu Mgr. Michal Vrajík 2017 11-12 22
Chybování zaměstnavatelů v odměňování JUDr. Tereza Landwehrmann, Ph.D. 2017 11-12 32
Hromadné propouštění zaměstnanců (vzor) Mgr. Zdeněk Schmied 2017 11-12 39
Pedagogičtí pracovníci – konzultace PhDr. Mgr. Jiří Valenta 2017 11-12 45
Z aktuální judikatury: Pracovní poměr na dobu určitou/ Pracovní posudek a průvodní dopis k němu Mgr. Michal Vrajík 2017 11-12 50
Významná novela pracovněprávních předpisů Mgr. Tomáš Liškutín 2017 9-10 10
Aktuální změny v zaměstnávání cizinců v České republice Mgr. Matěj Daněk 2017 9-10 18
Povinnost mlčenlivosti zaměstnanců z praktického pohledu JUDr. Jaroslav Škubal, Mgr. Daniel Vejsada 2017 9-10 23
Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr – IV. část JUDr. Petr Bukovjan 2017 9-10 27
Offer letter v personální praxi JUDr. Tereza Landwehrmann, Ph.D. 2017 9-10 31
Z aktuální judikatury: Zkrácení zkušební doby/ Nabídková povinnost po odvolání zaměstnance z vedoucího místa/ Nadbytečnost a zvýšená potřeba práce Mgr. Michal Vrajík 2017 9-10 36
Omezení jiné výdělečné činnosti zaměstnance Mgr. Michal Vrajík 2017 9-10 41
Odvolání zaměstnance z dovolené (vzor) Mgr. Zdeněk Schmied 2017 9-10 49
Trestní odpovědnost právnických osob po novelizacích 2016 a 2017 Doc. JUDr. Pavel Vantuch, CSc. 2017 7-8 9
Některé aspekty právní úpravy dovolené Mgr. Zdeněk Schmied 2017 7-8 14
Co by měl každý správce vědět o Obecném nařízení o ochraně osobních údajů JUDr. Jiří Žůrek 2017 7-8 20
Dočasné přidělení versus agenturní zaměstnávání Mgr. Michal Vrajík 2017 7-8 25
Možnosti zaměstnávání občanů Evropské unie a jejich rodinných příslušníků Mgr. Matěj Daněk 2017 7-8 32
Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr – III. část JUDr. Petr Bukovjan 2017 7-8 36
Žádost o úpravu pracovní doby (vzor) Mgr. Zdeněk Schmied 2017 7-8 42
Výpověď zaměstnanci ze zdravotního, nebo organizačního důvodu? JUDr. Martin Mikyska 2017 7-8 45
Z aktuální judikatury: Neuspokojivé pracovní výsledky nebo porušování povinností/ Doručování výzvy k nástupu do práce/ Odvolání ředitele školy jmenovaného na dobu neurčitou a následně na dobu určitou Mgr. Michal Vrajík 2017 7-8 48
Zaměstnávání cizinců ze třetích států se zaměřením na zaměstnanecké karty Mgr. Matěj Daněk 2017 5-6 9
Nový protikuřácký zákon a praktické problémy kouření na pracovišti JUDr. Dominik Brůha, Ph.D. 2017 5-6 18
Prevence zaměstnavatele před spácháním správních deliktů – IV. díl Mgr. Tomáš Liškutín 2017 5-6 26
Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr – II. část JUDr. Petr Bukovjan 2017 5-6 33
Ochrana osobních údajů při výběru zaměstnanců JUDr. Jaroslav Škubal, Mgr. Daniel Vejsada 2017 5-6 37
Realizace zaměstnaneckého benefitu v praxi Dáša Václavíčková 2017 5-6 44
Z aktuální judikatury: Diskriminace v přiznávání zvýšeného odstupného/ Regresní nárok zdravotní pojišťovny/ Alkohol na pracovišti a rozvázání pracovního poměru Mgr. Michal Vrajík 2017 5-6 46
Žádost o čerpání dovolené po mateřské dovolené (vzor) Mgr. Zdeněk Schmied 2017 5-6 51
Kratší pracovní úvazky Mgr. Tomáš Liškutín 2017 3-4 7
Přidělování práce zaměstnancům v rámci koncernu Mgr. Michal Vrajík 2017 3-4 14
Prevence zaměstnavatele před spácháním správních deliktů – III. díl Mgr. Tomáš Liškutín 2017 3-4 21
Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr – I. část JUDr. Petr Bukovjan 2017 3-4 28
Nemoc a poskytování podpory v nezaměstnanosti Mgr. Olga Bičáková 2017 3-4 31
Studenti na praxi JUDr. Tereza Landwehrmann, Ph.D. 2017 3-4 34
Z aktuální judikatury: Okamžité zrušení pracovního poměru pro déletrvající porušení povinností/ Zdravotní nezpůsobilost, převedení na jinou práci a odstupné Mgr. Michal Vrajík 2017 3-4 41
Odvolání zaměstnance z vedoucího pracovního místa podle zákoníku práce (vzor) Mgr. Zdeněk Schmied 2017 3-4 44
Významná novela zákoníku práce a některých dalších zákonů v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR Mgr. Zdeněk Schmied 2017 1-2 9
Přehled nejdůležitějších změn pro rok 2017, o nichž by měl personalista vědět Ing. Alena Chládková, Mgr. Petr Pelech, Ing. Marta Ženíšková, Ing. Antonín Daněk 2017 1-2 13
Prevence zaměstnavatele před spácháním správních deliktů – II. díl Mgr. Tomáš Liškutín 2017 1-2 21
Vybrané problémy související s nemocí zaměstnance JUDr. Petr Bukovjan 2017 1-2 27
Vysílání zaměstnanců na pracovní cesty Jaroslava Pfeilerová 2017 1-2 32
Tvorba vnitřních předpisů PhDr. Vlasta Leštinská, Mgr. Roman Lattenberg 2017 1-2 37
Konkurenční doložka podle zákoníku práce (vzor) Mgr. Zdeněk Schmied 2017 1-2 44
Z aktuální judikatury: Výpověď pro soustavné méně závažné porušování povinností/ Běh prekluzivní lhůty při pokračujícím porušení povinnosti/ Nesplňování předpokladů pro výkon jednoho z více druhů práce Mgr. Michal Vrajík 2017 1-2 48
Přehled zveřejněných témat – ročník 2016 redakce 2017 1-2 53
Zajímavý titul do vaší pracovní knihovny: Mistr – Manažer mezi dvěma mlýnskými kameny aneb co byl měl znát každý vedoucí redakce 2017 1-2 56
Prevence zaměstnavatele před spácháním správních deliktů – I. díl Mgr. Tomáš Liškutín 2016 11-12 10
Zajímavý titul do vaší pracovní knihovny: Najděte svůj bod rovnováhy redakce 2016 11-12 16
Snižování úrazovosti a závažnosti v praxi Jan Turčan 2016 11-12 17
Motivační příspěvek Mgr. Michal Vrajík 2016 11-12 20
Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti zaměstnance a jeho důsledky JUDr. Dominik Brůha, Ph.D. 2016 11-12 24
Skončení pracovního poměru – V. část JUDr. Petr Bukovjan 2016 11-12 30
Agenturní zaměstnávání JUDr. Radek Kapoun 2016 11-12 37
Z aktuální judikatury: Organizační změna pro neuspokojivé pracovní výsledky/ Souběh funkcí očima Ústavního soudu Mgr. Michal Vrajík 2016 11-12 42
Záznam o porušení režimu dočasně práce neschopného zaměstnance (vzor) Mgr. Zdeněk Schmied 2016 11-12 47
Krácení dovolené za neomluvené absence v příkladech Mgr. Michal Vrajík 2016 9-10 8
Správní delikty z pohledu zaměstnavatele Mgr. Tomáš Liškutín, Mgr. David Šupej 2016 9-10 14
Skončení pracovního poměru – IV. část JUDr. Petr Bukovjan 2016 9-10 22
Návraty z mateřské a rodičovské dovolené aneb patero problémů pracujících rodičů a jejich zaměstnavatelů JUDr. Tereza Landwehrmann, Ph.D. 2016 9-10 29
Zajímavý titul do vaší pracovní knihovny: 6minutový kouč redakce 2016 9-10 37
Hromadné propouštění vs. Massenentlassung – srovnání české a německé právní úpravy JUDr. Tereza Landwehrmann, Ph.D. 2016 9-10 38
Z aktuální judikatury: Náhrada psychické újmy způsobené zaměstnanci/ Promlčení námitky neplatnosti konkurenční doložky/ Dohoda o vrácení na původní místo po odvolání Mgr. Michal Vrajík 2016 9-10 46
Dělené pracovní místo v České republice a Slovenské republice Mgr. Michal Vrajík 2016 7-8 10
Asertivita v práci personalisty Mgr. Soňa Coufalová 2016 7-8 14
Kontrola vnášených a vynášených věcí na pracovišti JUDr. Tereza Landwehrmann, Ph.D. 2016 7-8 18
O vztahové patologii a psychickém nátlaku v práci Pavel Beňo 2016 7-8 24
Skončení pracovního poměru – III. část JUDr. Petr Bukovjan 2016 7-8 28
Z aktuální judikatury: Je milostný poměr se zákazníkem porušením povinností?/ Neplatnost konkurenční doložky/ Závaznost nabídky práce učiněné e-mailem Mgr. Michal Vrajík 2016 7-8 35
Zaměstnání při studiu a zdravotní pojištění Ing. Antonín Daněk 2016 7-8 40
Zajímavý titul do vaší pracovní knihovny: Nový začátek redakce 2016 7-8 43
Kvalifikační dohoda (vzor) Mgr. Zdeněk Schmied 2016 7-8 44
Některé otázky pracovní doby při pracovní cestě Mgr. Michal Vrajík 2016 5-6 10
Konkurenční doložka vs. Wettbewerbsverbot – srovnání úpravy zákazu konkurence po skončení pracovního poměru v kontextu českého a německého práva JUDr. Tereza Landwehrmann, Ph.D. 2016 5-6 18
Zajímavý titul do vaší pracovní knihovny: Jóga pro váš mozek redakce 2016 5-6 25
Etický kodex Mgr. Tomáš Procházka, Mgr. Zlata Kunešová, LL.M. 2016 5-6 26
Regionální mzdy, celorepublikový problém? JUDr. Dominik Brůha, Ph.D. 2016 5-6 29
Jak na age management ve firmě aneb zkusíme to jinak? Bc. Ilona Bartovská 2016 5-6 33
Skončení pracovního poměru – II. část JUDr. Petr Bukovjan 2016 5-6 38
Dohoda o odpovědnosti za svěřené hodnoty (vzor) a dohoda o odpovědnosti za ztrátu svěřených věcí (vzor) Mgr. Zdeněk Schmied 2016 5-6 44
Z aktuální judikatury: Překvalifikování závažnosti porušení povinnosti Mgr. Michal Vrajík 2016 5-6 49
Zákon o zaměstnanosti v číslech roku 2016 Mgr. Olga Bičáková 2016 3-4 7
Zdravotní pojištění – souběh zaměstnání s evidencí na Úřadu práce v roce 2016 Ing. Antonín Daněk 2016 3-4 12
Skončení pracovního poměru – I. část JUDr. Petr Bukovjan 2016 3-4 16
Školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci u cizích státních příslušníků Bc. Zdeněk Šenk 2016 3-4 21
Fluktuace z pohledu současné personalistiky Ing. PhDr. Jiří Stýblo, CSc. 2016 3-4 30
Rozvázání pracovního poměru zrušením ve zkušební době (vzor) Mgr. Zdeněk Schmied 2016 3-4 35
Z aktuální judikatury: Zneužití těhotenství pro účely zákazu výpovědi/ Doručování výpovědi z pracovního poměru/ Doručování písemností poštou Mgr. Michal Vrajík 2016 3-4 40
Strategické dokumenty z oblasti řízení lidských zdrojů PhDr. Vlasta Leštinská 2016 3-4 45
Zajímavý titul do vaší pracovní knihovny: Odpočinkem k úspěchu redakce 2016 3-4 56
Přehled nejdůležitějších změn pro rok 2016, o nichž by měl personalista vědět JUDr. Ladislav Trylč, Mgr. Petr Pelech, Ing. Marta Ženíšková, Ing. Antonín Daněk 2016 1-2 11
Zavedení programu „Kurzarbeit“ v České republice Mgr. Tomáš Procházka, JUDr. Kateřina Demová 2016 1-2 18
Rozvázání pracovního poměru okamžitým zrušením (vzor) Mgr. Zdeněk Schmied 2016 1-2 20
Osobní spis v každodenní praxi JUDr. Hana d´Ambrosová 2016 1-2 25
Výkon závislé práce tzv. na zavolanou Mgr. Zdeněk Schmied 2016 1-2 31
Změny obsahu pracovního poměru JUDr. Petr Bukovjan 2016 1-2 34
Odvolání z vedoucího místa a co dál…? JUDr. Dominik Brůha, Ph.D. 2016 1-2 39
Z aktuální judikatury: Přijímání organizačních změn za kraj/ Jednání vůči zaměstnancům za kolektivní statutární orgán/ Vztah odstupného a kompenzace poskytnuté Úřadem práce Mgr. Michal Vrajík 2016 1-2 45
Přehled zveřejněných témat – ročník 2015 redakce 2016 1-2 53
Časová posloupnost při výpovědi z důvodu nadbytečnosti aneb zaměstnávání na zrušené pracovní pozici Mgr. Romana Náhlíková Kaletová 2015 11-12 9
Na co pamatovat při zavádění práce z domova Mgr. Michal Vrajík 2015 11-12 10
Distanční práce a bezpečnost a ochrana zdraví při práci JUDr. Anna Janáková 2015 11-12 16
Zajímavý titul do vaší pracovní knihovny: Pekelně dobré plány redakce 2015 11-12 21
Monitoring zaměstnanců JUDr. Tereza Kadlecová, Ph.D. 2015 11-12 22
Zkušební doba JUDr. Petr Bukovjan 2015 11-12 29
Roční prověrka bezpečnosti a ochrany zdraví při práci z pohledu personalisty Bc. Zdeněk Šenk 2015 11-12 35
Prevence a obrana před problematickým zaměstnancem Mgr. Tomáš Liškutín 2015 11-12 42
Rozvázání pracovního poměru výpovědí ze strany zaměstnavatele (vzor) Mgr. Zdeněk Schmied 2015 11-12 47
Aktuální informace o poslední novele zákoníku práce Mgr. Zdeněk Schmied 2015 9-10 10
Dohoda o provedení práce po posledních legislativních změnách Ing. Alena Chládková 2015 9-10 12
Jak se bránit nařčení inspektorátu práce ze Švarcsystému Mgr. Tomáš Liškutín 2015 9-10 15
Práce a alkohol a jiné návykové látky JUDr. Anna Janáková 2015 9-10 18
Výpověď pro nadbytečnost ve světle nedávné judikatury Nejvyššího soudu ČR Mgr. Romana Náhlíková Kaletová 2015 9-10 24
Pracovní doba pedagogických pracovníků PhDr. Mgr. Jiří Valenta 2015 9-10 27
Lze se vyhnout přechodu práv a povinností? JUDr. Nataša Randlová, Mgr. Michal Vrajík 2015 9-10 38
Z aktuální judikatury: Nepřímý útok na majetek zaměstnavatele v podobě sjednání zakázky pro konkurenci/ Neplatnost pracovní smlouvy pro omyl ohledně bezúhonnosti Mgr. Michal Vrajík 2015 9-10 44
Jak zvládnout trému při veřejném vystoupení Mgr. Lenka Přívětivá 2015 9-10 48
Rozvázání pracovního poměru výpovědí (vzor) Mgr. Zdeněk Schmied 2015 9-10 51
Zajímavý titul do vaší pracovní knihovny: Nevyhnutelná ukončení redakce 2015 9-10 56
Posuzování zdravotní způsobilosti žáků a studentů k praktickému vyučování a přípravě JUDr. Anna Janáková 2015 7-8 10
Dočasné přidělování zaměstnanců – jak jej využívat efektivně JUDr. Nataša Randlová, Mgr. Barbora Kudrhalt Suchá 2015 7-8 12
Školení zaměstnanců o problematice BOZP Bc. Zdeněk Šenk 2015 7-8 17
Pracovní doba v souvislosti s pracovním režimem zaměstnance Ing. Gabriela Rathouzská 2015 7-8 24
Personalistika a týmy PhDr. Ing. Jiří Stýblo, CSc. 2015 7-8 28
Zpracování osobních údajů po ukončení pracovního poměru JUDr. Eva Janečková 2015 7-8 34
Dodržování nepřetržitého odpočinku mezi dvěma směnami a nepřetržitého odpočinku v týdnu Ing. Václav Sládek 2015 7-8 39
Smlouva o výkonu funkce člena orgánu obchodní korporace (vzor) JUDr. Jan Hejda, Ph.D., LL.M. 2015 7-8 42
Z aktuální judikatury: Konkurenční doložka bez vymezení území a konkurenční činnost Mgr. Michal Vrajík 2015 7-8 50
Jak se stát atraktivním zaměstnavatelem? Bc. Ilona Bartovská 2015 7-8 52
Zajímavý titul do vaší pracovní knihovny: Pohon redakce 2015 5-6 7
Zákon o státní službě Mgr. Stanislav Měšťan 2015 5-6 8
Pracujeme správně s motivací zaměstnanců? Ing. PhDr. Jiří Stýblo, CSc. 2015 5-6 14
Mezinárodní prvky v pracovněprávních vztazích JUDr. Tereza Kadlecová, Ph.D. 2015 5-6 19
Povinnosti zaměstnavatele v souvislosti se vznikem pracovního poměru JUDr. Petr Bukovjan 2015 5-6 24
Lhůty povinností zaměstnavatele v souvislosti s pracovním úrazem JUDr. Anna Janáková 2015 5-6 30
6 + 1 tip, jak na dohodu o hmotné odpovědnosti Mgr. Michal Vrajík 2015 5-6 32
Výpověď z pracovního poměru v ochranné době Ing. Gabriela Rathouzská 2015 5-6 38
Z aktuální judikatury: Poskytnutí odstupného při rozvázání pracovního poměru dohodou/ Využívání druhu práce a šikanózní výkon práva Mgr. Michal Vrajík 2015 5-6 44
Rozvázání pracovního poměru dohodou (vzor) Mgr. Zdeněk Schmied 2015 5-6 47
Pozitivní přístup aneb jak budovat pozitivní vztahy Mgr. Lenka Přívětivá 2015 5-6 51
Zajímavý titul do vaší pracovní knihovny: Zbavte se trémy redakce 2015 3-4 3
GPS ve služebních vozidlech aneb malý čip = velká komplikace? JUDr. Tereza Kadlecová, Ph.D. 2015 3-4 9
Povinnosti zaměstnavatele před vznikem pracovního poměru JUDr. Petr Bukovjan 2015 3-4 12
Uvedení nového zaměstnance do organizace – etická a sociální dimenze z pohledu personalisty PhDr. Vlasta Leštinská 2015 3-4 19
Souhlas se zpracováním osobních údajů v pracovní smlouvě JUDr. Eva Janečková, JUDr. Václav Bartík 2015 3-4 30
Změna obsahu pracovní smlouvy nebo dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (vzor) Mgr. Zdeněk Schmied 2015 3-4 35
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků po novele zákona o pedagogických pracovnících PhDr. Mgr. Jiří Valenta 2015 3-4 38
Sdílené HR systémy Mgr. Romana Náhlíková Kaletová 2015 3-4 44
Z aktuální judikatury: Skutkové vymezení důvodu okamžitého zrušení/ Vymezení zrušovacích pozic v rozhodnutí o organizačních změnách Mgr. Michal Vrajík 2015 3-4 49
Evidence pracovních úrazů po 1. lednu 2015 JUDr. Eva Dandová 2015 1-2 12
Novelizace zákona o zaměstnanosti od 1. ledna 2015 Mgr. Olga Bičáková 2015 1-2 22
Lékař a pracovnělékařské služby JUDr. Anna Janáková 2015 1-2 30
Srážky ze mzdy a započtení na mzdu Mgr. Romana Náhlíková Kaletová 2015 1-2 36
Zaměstnávání občanů Evropské unie a cizinců aktuálně k 1. lednu 2015 Zdeněk Křížek 2015 1-2 42
Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr (vzor) Mgr. Zdeněk Schmied 2015 1-2 52
Z aktuální judikatury: Konkludentní dohoda o rozvázání pracovního poměru/ Přechod práv a povinností a zkušební doba/ Okamžité zrušení pracovního poměru pro dlouhodobé porušování povinností Mgr. Michal Vrajík 2015 1-2 58
Zajímavý titul do vaší pracovní knihovny: Priority ředitele redakce 2014 1-2 2
Povinnost mlčenlivosti personalistů JUDr. Eva Janečková, JUDr. Václav Bartík 2014 1-2 8
Mobbing a bossing – psychické pronásledování a šikanování na pracovišti PhDr. Vlasta Leštinská 2014 1-2 15
K některým otázkám pracovních poměrů na dobu určitou JUDr. Petr Bukovjan 2014 1-2 20
Vytváření a optimalizace pracovních míst ve firmě PhDr. Ing. Jiří Stýblo, CSc. 2014 1-2 26
Jak si poradit s manipulací Mgr. Lenka Přívětivá 2014 1-2 31
Z aktuální judikatury: Porušení povinnosti zaměstnance zjištěné monitoringem/ Konkludentní pracovní poměr, faktický pracovní poměr a odpovědnost za pracovní úraz Mgr. Michal Vrajík 2014 1-2 35
Pár slov o užívání nejen akademických titulů JUDr. Petr Kavan 2014 1-2 39
Role OZO BOZP (bezpečnostního technika) v organizaci Bc. Zdeněk Šenk 2014 1-2 42
Pracovní smlouva (vzor) Mgr. Zdeněk Schmied 2014 1-2 48

Ukázkové číslo časopisu ZDARMA

Chcete od nás dostat zdarma
ukázkové číslo časopisu?
Stačí kliknout a my Vám jej
pošleme na Vaši adresu.

Objednat číslo zdarma

Napište nám Váš dotaz k časopisu