Powered by Smartsupp

Praktická personalistika 2019 č. 1-2

Forma předplatného:
Rok předplatného: Počet:
  • Cena za jedno číslo: 144 Kč
  • Celoroční předplatné:

Začátek předplatného: do konce roku

Archivační desky pro časopisy
Co je to?

Ročník: Počet:  ks 259 Kč
Vážení zákazníci, omlouváme se, ale anotace k této publikaci zde zatím chybí. Děkujeme za pochopení.
Ročník:
Autor:
Kategorie:
Název článku Autor článku Ročník Číslo Strana
Konsolidační balíček a dohody o provedení práce JUDr. Petr Bukovjan 2024 7–8 12
Odpovědnost při spáchání dopravního přestupku ze strany zaměstnance JUDr. Kateřina Demová, Ph.D. 2024 7–8 14
Neplatnost pracovní smlouvy pro nemožnost plnění JUDr. Tereza Landwehrmann, Ph.D. 2024 7–8 24
Důkazní břemeno zaměstnavatele ohledně důvodu rozvázání pracovního poměru nebo vztahu z DPP/DPČ JUDr. Radim Marada 2024 7–8 24
Adaptace zaměstnanců: klíč k úspěchu ve firmách různých velikostí Mgr. Iveta Chmielová Dalajková, LL.M. 2024 7–8 38
Z aktuální judikatury: Vliv nesprávného označení zaměstnavatele ve výpovědi na platnost právního jednání; Neoprávněné postižení či znevýhodnění zaměstnance prostřednictvím rozvržení jeho pracovní doby a právní prostředek ochrany proti takovému jednání zaměstnavatele JUDr. Radim Marada, Mgr. Karolina Kozáková 2024 7–8 49
Odpočinky a jak na ně ponovu v praxi JUDr. Bc. Michal Peškar 2024 5–6 12
Časté chyby a omyly zaměstnavatelů při poskytování dovolené nad rámec zákona JUDr. Michael Košnar, JUDr. Petr Bukovjan 2024 5–6 21
Jak se stát atraktivním zaměstnavatelem, aneb klíčové kroky k přitáhnutí a udržení kvalifikovaných pracovníků Mgr. et Mgr. Iveta Sigmundová, MBA 2024 5–6 32
Částečná výpověď – reálná možnost, nebo chiméra? JUDr. Tereza Landwehrmann, Ph.D. 2024 5–6 34
Prohlubování a zvyšování kvalifikace zaměstnance, jejich rozdíly a dopady v praxi JUDr. Martin Horvát 2024 5–6 43
Z aktuální judikatury: K právu zaměstnance podat žalobu na určení pracovněprávního vztahu i s delším časovým odstupem JUDr. Radim Marada, Mgr. Karolina Kozáková 2024 5–6 48
Novela zákoníku práce v souvislosti s problematikou pracovní doby a doby odpočinku v oblasti zdravotnictví JUDr. Jan Vácha, Ph.D. 2024 3–4 10
Žádost o úpravu pracovní doby JUDr. Tereza Landwehrmann, Ph.D. 2024 3–4 14
Sick-days – zajímavý i záludný zaměstnanecký benefit Mgr. Lukáš Gebouský 2024 3–4 27
Proces onboardingu, aneb jak nechybovat a neztratit uchazeče ještě před nástupem do zaměstnání Mgr. Iveta Chmielová Dalajková, LL.M. 2024 3–4 33
Dohoda s odborovou organizací o pracovních poměrech na dobu určitou JUDr. Radim Marada 2024 3–4 43
Z aktuální judikatury: K utváření vůle přijmout či předstírat rozhodnutí o organizační změně JUDr. Radim Marada, Mgr. Karolina Kozáková 2024 3–4 50
Dovolená u zaměstnanců pracujících na základě DPP a DPČ od 1. ledna 2024 JUDr. Michael Košnar 2024 1–2 16
Vybrané legislativní změny pro rok 2024 Mgr. Bc. Jaroslav Dolejš, Ing. Marie Hajšmanová, Ing. Marta Ženíšková, Ing. Antonín Daněk 2024 1–2 31
Práva pečujících osob na úpravu pracovní doby a práci na dálku JUDr. Jaroslav Škubal, JUDr. Tereza Erényi, LL.M. 2024 1–2 41
Ke změnám v doručování v pracovněprávních vztazích JUDr. Jan Vácha, Ph.D. 2024 1–2 46
Z aktuální judikatury: K porušování povinností zaměstnance jako důvodu k přijetí organizační změny a rozvázání pracovního poměru pro nadbytečnost JUDr. Radim Marada, Mgr. Karolina Kozáková 2024 1–2 52
Home office po novele zákoníku práce JUDr. Tereza Landwehrmann, Ph.D. 2023 11–12 10
Dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti po novele zákoníku práce Mgr. Michal Vrajík 2023 11–12 16
Ke změnám v informačních povinnostech zaměstnavatele po novele zákoníku práce JUDr. Jan Vácha, Ph.D. 2023 11–12 35
Jak předcházet syndromu vyhoření Mgr. Lea Slavkovská 2023 11–12 42
Z aktuální judikatury: Nutnost prokázat příčinu pozbytí zdravotní způsobilosti zaměstnance i přes existenci lékařského posudku; K odlišení závislé práce od občanskoprávních a obchodněprávních vztahů JUDr. Radim Marada, Mgr. Karolina Kozáková 2023 11–12 45
Přehled novinek a změn po novele zákoníku práce Mgr. Tomáš Liškutín 2023 9–10 11
Nové možnosti v digitalizaci HR dokumentace Mgr. Daniel Vejsada, JUDr. Jaroslav Škubal 2023 9–10 25
Lázeňské léčení z pohledu zákoníku práce Mgr. Michal Vrajík, Mgr. Tomáš Trojan 2023 9–10 30
Generace 55+ aneb nový cíl recruiterů Mgr. et Mgr. Iveta Sigmundová, MBA 2023 9–10 35
Nenároková složka mzdy v souvislostech – II. část JUDr. Radim Marada 2023 9–10 38
Z aktuální judikatury: Smlouva o dílo jako zastřený pracovněprávní vztah; K nutnosti podat žalobu při sjednání doby určité v rozporu se zákoníkem práce Mgr. Michal Vrajík, JUDr. Radim Marada, Mgr. Karolina Konečná 2023 9–10 47
Nové zákonné povinnosti zaměstnavatelů ohledně oznámení o možném protiprávním jednání (whistleblowing) Mgr. Tomáš Liškutín 2023 7–8 11
Odvolání zaměstnance z dovolené Mgr. Michal Vrajík, Mgr. Tomáš Trojan 2023 7–8 22
Nenároková složka mzdy v souvislostech – I. část JUDr. Radim Marada 2023 7–8 27
Dočasné přidělení zaměstnance versus agenturní zaměstnávání Mgr. Lukáš Gebouský 2023 7–8 34
Netradiční benefity pro zaměstnance JUDr. Martin Horvát 2023 7–8 38
Z aktuální judikatury: Výpověď pro nadbytečnost daná z důvodu neuspokojivých pracovních výsledků Mgr. Michal Vrajík, JUDr. Radim Marada 2023 7–8 47
Faktory ničící motivaci zaměstnanců Mgr. et Mgr. Iveta Sigmundová, MBA 2023 7–8 44
Dočasná změna rozvrhu pracovní doby Mgr. Michal Vrajík, Mgr. Tomáš Trojan 2023 5-6 10
Běh lhůty pro podání žaloby na určení neplatnosti rozvázání pracovního poměru Mgr. Lukáš Gebouský 2023 5-6 15
Souběžně daná výpověď a okamžité zrušení pracovního poměru JUDr. Tereza Landwehrmann, Ph.D. 2023 5-6 20
Krácení dovolené za neomluvené absence v příkladech Mgr. Tomáš Trojan 2023 5-6 26
Předsmluvní odpovědnost při uzavírání (nejen) pracovní smlouvy JUDr. Martin Horvát 2023 5-6 37
Pohovor on-line vs. tváří v tvář – čím se liší a jaké jsou výhody a nevýhody? Mgr. et Mgr. Iveta Sigmundová, MBA 2023 5-6 35
Z aktuální judikatury: K následkům vadně doručené výpovědi z pracovního poměru; K právnímu postavení vedoucího organizační složky, respektive odštěpného závodu z hlediska zákoníku práce Mgr. Michal Vrajík, JUDr. Radim Marada 2023 5-6 43
Otcovská dovolená a její pracovněprávní důsledky JUDr. Petr Bukovjan 2023 3–4 11
Vysílání zaměstnanců do členských států EU, EHP a Švýcarska z různých pohledů – II. část Mgr. Magdaléna Vyškovská 2023 3–4 14
Možnosti vrácení již vyplacených prémií (tzv. claw-back systém) JUDr. Radim Marada 2023 3–4 21
Work-life balance Mgr. et Mgr. Iveta Sigmundová, MBA 2023 3–4 28
Nárok na volno ve výpovědní době JUDr. Tereza Landwehrmann, Ph.D. 2023 3–4 31
Na co si dát pozor při zaměstnávání studentů a mladistvých? JUDr. Martin Horvát 2023 3–4 39
Z aktuální judikatury: K předpokladům rozvázání pracovního poměru výpovědí pro nadbytečnost s odborovým funkcionářem; K otázce nadbytečnosti zaměstnance při změně organizačního uspořádání poboček banky Mgr. Michal Vrajík, JUDr. Radim Marada 2023 3–4 47
Vybrané legislativní změny pro rok 2023 Mgr. Bc. Jaroslav Dolejš, Ing. Marie Hajšmanová, Ing. Marta Ženíšková, Ing. Antonín Daněk 2023 1–2 16
Změny pracovnělékařských prohlídek od 1. ledna 2023 Mgr. Tomáš Liškutín 2023 1–2 29
Pracovní poměry s kratším pracovním úvazkem Mgr. Tomáš Liškutín 2023 1–2 33
Kratší pracovní úvazek a sleva na pojistném Ing. Marta Ženíšková 2023 1–2 38
Vysílání zaměstnanců do členských států EU, EHP a Švýcarska z různých pohledů – I. část Mgr. Magdaléna Vyškovská 2023 1–2 42
Přehled zveřejněných témat – ročník 2022 redakce 2023 1–2 51
Nábor pracovníků z vlastních řad Mgr. et Mgr. Iveta Sigmundová, MBA 2022 11-12 11
Otazníky nad návraty zaměstnaných rodičů do práce Mgr. Tomáš Liškutín 2022 11-12 14
Nabídková povinnost vedoucím zaměstnancům Mgr. Michal Vrajík, Mgr. Lukáš Gebouský 2022 11-12 20
Náhrada nemajetkové újmy při pracovním úrazu – vyšší než dříve? JUDr. Martin Horvát 2022 11-12 27
Kvalifikační dohody a praktické problémy s nimi spojené JUDr. Dominik Brůha, Ph.D. 2022 11-12 32
Z aktuální judikatury: K nabídkové povinnosti po odvolání zaměstnance z vedoucího pracovního místa; K posouzení překážky na straně zaměstnavatele na základě chování zaměstnavatele při ukončování pracovního poměru Mgr. Michal Vrajík, JUDr. Radim Marada 2022 11-12 45
Informace o prodlení novely zákoníku práce Mgr. Tomáš Liškutín 2022 9–10 11
Společensky účelné pracovní místo a správné uzavření pracovní smlouvy Mgr. Michal Vrajík, Mgr. Tomáš Trojan 2022 9–10 12
Zkušební doba a její délka JUDr. Petr Bukovjan 2022 9–10 17
Odpovědnost za škodu způsobenou zaměstnancem při práci třetí osobě JUDr. Martin Horvát 2022 9–10 25
Povinnosti vedoucího pracovníka vůči svým podřízeným Mgr. Michal Vrajík, Mgr. Lukáš Gebouský 2022 9–10 28
Elektronický podpis pracovněprávních dokumentů Mgr. Daniel Vejsada, JUDr. Jaroslav Škubal 2022 9–10 39
Manažer štěstí – happiness manager Mgr. et Mgr. Iveta Sigmundová, MBA 2022 9–10 44
Z aktuální judikatury: K porušení zákonného zákazu konkurence navzdory souhlasu s konkurenční výdělečnou činností ze strany zaměstnavatele/ Uzavření dohody o narovnání v pracovněprávních vztazích elektronickou formou Mgr. Michal Vrajík, JUDr. Radim Marada 2022 9–10 47
Některá úskalí aplikace dovolené v personální praxi Mgr. Zdeněk Schmied 2022 7-8 12
Informační a evidenční povinnosti zaměstnavatele při zaměstnávání cizinců Mgr. Matěj Daněk 2022 7-8 20
Použití kamerového záznamu jako důkazu v civilním soudním řízení Mgr. Michal Vrajík, Mgr. Tomáš Trojan 2022 7-8 25
Informace požadované zaměstnavatelem po zaměstnancích JUDr. Tereza Landwehrmann, Ph.D. 2022 7-8 31
Sdílená místa na pracovištích zaměstnavatele Mgr. Tomáš Liškutín 2022 7-8 42
Z aktuální judikatury: K okamžiku uzavření kvalifikační dohody na základě ujednání uvedeného v návrhu/ K doručování oznámení o trvání na dalším zaměstnávání zaměstnavateli/ Snížení mzdy jako podstatné zhoršení pracovních podmínek v souvislosti s přechodem práv a povinností Mgr. Michal Vrajík, JUDr. Radim Marada 2022 7-8 48
Lex Ukrajina a další pracovněprávní aspekty války na Ukrajině Mgr. Michal Vrajík, Mgr. Lukáš Gebouský 2022 5-6 10
Propouštění zaměstnanců z důvodu nadbytečnosti Mgr. Tomáš Liškutín 2022 5-6 18
Překážky v práci při pružné pracovní době JUDr. Tereza Landwehrmann, Ph.D. 2022 5-6 28
Druh práce versus pracovní pozice Mgr. Daniel Vejsada, JUDr. Jaroslav Škubal 2022 5-6 39
Práce bez písemné pracovní smlouvy versus tzv. faktický pracovní poměr a rizika s tím spojená JUDr. Dominik Brůha, Ph.D., Ing. Iva Rindová, Ing. Marta Ženíšková, Ing. Antonín Daněk 2022 5-6 43
Z aktuální judikatury: Šetření jiným orgánem jako důvod pro prodloužení lhůty k rozvázání pracovního poměru z kázeňských důvodů/ Nedostavení se k projednání převedení na jinou práci jako důvod pro okamžité zrušení pracovního poměru Mgr. Michal Vrajík, JUDr. Radim Marada 2022 5-6 51
Práce dětí a mladistvých Mgr. Martina Šumavská 2022 3-4 43
Z aktuální judikatury: Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti jako důkaz o zdravotní nezpůsobilosti k výkonu práce/ Podmínky působení odborové organizace u zaměstnavatele Mgr. Michal Vrajík, JUDr. Radim Marada 2022 3-4 46
Válka na Ukrajině a její dopady na české zaměstnavatele Mgr. Lukáš Gebouský, Mgr. Michal Vrajík, Ing. Marta Ženíšková, Ing. Antonín Daněk 2022 3-4 11
Ochrana soukromí a osobních údajů zaměstnanců při zjišťování a evidenci jejich bezinfekčnosti Mgr. Tomáš Liškutín 2022 3-4 18
Zaměstnanci a živelní události JUDr. Tereza Landwehrmann, Ph.D. 2022 3-4 25
Útok proti majetku zaměstnavatele – jak se zbavit škodícího zaměstnance? JUDr. Martin Horvát 2022 3-4 33
Cizinci a změny zaměstnavatele či pracovního zařazení Mgr. Matěj Daněk 2022 3-4 39
Vybrané legislativní změny pro rok 2022 Mgr. Bc. Jaroslav Dolejš, Ing. Marie Hajšmanová, Ing. Marta Ženíšková, Ing. Antonín Daněk 2022 1-2 15
Organizační změny u zaměstnavatele Mgr. Tomáš Liškutín 2022 1-2 29
Tzv. závadové výpovědní důvody a nesplňování předpokladů / požadavků pro výkon sjednané práce JUDr. Dominik Brůha, Ph.D. 2022 1-2 38
Hromadné propouštění zaměstnanců JUDr. Jaroslav Škubal, Mgr. Daniel Vejsada 2022 1-2 48
Přehled zveřejněných témat – ročník 2021 redakce 2022 1-2 52
Změny v poskytování osobních ochranných pracovních prostředků JUDr. Anna Janáková 2021 11-12 10
Avízo o nové ochraně zaměstnanců oznamujících podezření z možné protiprávní činnosti (whistleblowing) Mgr. Tomáš Liškutín 2021 11-12 12
Zaměstnanecké benefity za podstoupení očkování proti onemocnění Covid-19– legitimní motivace nebo protiprávní diskriminace? JUDr. Radim Marada 2021 11-12 18
Zaměstnanci a cizí jazyky JUDr. Tereza Landwehrmann, Ph.D. 2021 11-12 26
Novinky a změny minimálních standardů pracovních podmínek a dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr – II. díl Mgr. Tomáš Liškutín 2021 11-12 35
Rozvázání pracovního poměru s tzv. odborovým funkcionářem JUDr. Petr Bukovjan 2021 11-12 41
Z aktuální judikatury: Účel vytýkacího dopisu při výpovědi pro soustavné méně závažné porušování pracovních povinností/ Neplatnost zrušení pracovního poměru ve zkušební době z důvodu těhotenství zaměstnankyně Mgr. Michal Vrajík, JUDr. Radim Marada 2021 11-12 49
Přítomnost třetích osob v rámci kontrol prováděných inspektorátem práce Mgr. Michal Vrajík, JUDr. Radim Marada 2021 9-10 13
Novinky a změny informační povinnosti zaměstnavatelů o obsahu pracovněprávních vztahů – I. díl Mgr. Tomáš Liškutín 2021 9-10 19
Zastřené zprostředkování zaměstnání Mgr. Michal Vrajík, Mgr. Lukáš Gebouský 2021 9-10 27
Výpis ze zdravotnické dokumentace pro pracovnělékařské prohlídky JUDr. Bořivoj Šubrt 2021 9-10 33
Výhody a rizika home office Mgr. Michal Vrajík, JUDr. Radim Marada 2021 9-10 36
Staré a nové problémy v doručování pracovněprávních písemností zaměstnanci JUDr. Dominik Brůha, Ph.D. 2021 9-10 43
Z aktuální judikatury: Ke způsobu seznámení zaměstnance s písemným rozvrhem pracovní doby Mgr. Michal Vrajík, JUDr. Radim Marada 2021 9-10 50
Kurzarbeit aneb příspěvek v době částečné práce Mgr. Matěj Daněk 2021 7-8 11
Změny zaměstnávání rodičů a pečujících osob (směrnice EU work-life balance) Mgr. Tomáš Liškutín 2021 7-8 14
Nestandardní způsoby rozvázání pracovního poměru Mgr. Daniel Vejsada, JUDr. Jaroslav Škubal 2021 7-8 21
Porušení „pracovní kázně“ – vybrané problémy JUDr. Petr Bukovjan 2021 7-8 25
Důvody výpovědi ze strany zaměstnavatele pro neschopné anebo problematické zaměstnance Mgr. Tomáš Liškutín, JUDr. Kristýna Opletalová 2021 7-8 31
Zavedení kamerového systému na pracovišti (vzor směrnice) JUDr. Tereza Landwehrmann, Ph.D. 2021 7-8 35
Z aktuální judikatury: K diskriminaci pro skutečnosti, které zaměstnavateli objektivně nejsou známy/ K formě dohody o odvolatelnosti z vedoucího pracovního místa Mgr. Michal Vrajík, JUDr. Radim Marada 2021 7-8 42
Povinné adaptačně-integrační kurzy pro cizince Mgr. Matěj Daněk 2021 5-6 10
Pracovní volno související s akcí pro děti a mládež po novele JUDr. Petr Bukovjan 2021 5-6 12
Stravenkový paušál – informace pro personalisty Jaroslava Pfeilerová 2021 5-6 19
Zdravotní důvody výpovědi ze strany zaměstnavatele Mgr. Tomáš Liškutín, JUDr. Kristýna Opletalová 2021 5-6 27
Podpora v nezaměstnanosti Mgr. Daniel Vejsada, JUDr. Jaroslav Škubal 2021 5-6 31
Legislativně neupravené překážky v práci JUDr. Tereza Landwehrmann, Ph.D. 2021 5-6 34
Informování zaměstnance o přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů (vzor) Mgr. Zdeněk Schmied 2021 5-6 43
Z aktuální judikatury: Zapůjčení majetku zaměstnavatele třetí osobě bez jeho souhlasu jako důvod rozvázání pracovního poměru/ Rekvalifikace způsobu rozvázání pracovního poměru z okamžitého zrušení na výpověď Mgr. Michal Vrajík, JUDr. Radim Marada 2021 5-6 47
Zajímavý titul do vaší pracovní knihovny: Snězte tu žábu! (audiokniha) redakce 2021 5-6 56
Očkování v souvislosti s prací MUDr. Dana Kuklová, Mgr. Michal Barák 2021 3-4 10
Očkování proti onemocnění COVID-19 Mgr. Michal Barák, MUDr. Dana Kuklová 2021 3-4 13
Flexibilní formy výkonu práce v době koronavirové JUDr. Dominik Brůha, Ph.D. 2021 3-4 16
Organizační důvody výpovědi ze strany zaměstnavatele Mgr. Tomáš Liškutín, JUDr. Kristýna Opletalová 2021 3-4 23
Osobní odpovědnost za škodu způsobenou neplatným rozvázáním pracovního poměru Mgr. Michal Vrajík 2021 3-4 27
Jazykové mutace pracovněprávních dokumentů a související otázky JUDr. Tereza Landwehrmann, Ph.D. 2021 3-4 34
Společný rozvrh pracovní doby zaměstnanců na sdíleném pracovním místě (vzor) Mgr. Zdeněk Schmied 2021 3-4 40
Stanovisko CzELA k některým otázkám fungování tzv. anonymních odborových organizací členové spolku CzELA 2021 3-4 43
Z aktuální judikatury: Souběh funkcí/ Podpis výpovědi neoprávněnou osobou Mgr. Michal Vrajík 2021 3-4 47
Vybrané legislativní změny pro rok 2021 Ing. Alena Chládková, Ing. Marie Hajšmanová, Ing. Marta Ženíšková, Ing. Antonín Daněk 2021 1-2 15
Práce z domova a meze kontroly zaměstnance ze strany zaměstnavatele JUDr. Dominik Brůha, Ph.D. 2021 1-2 25
Přestávky v práci Mgr. Michal Vrajík, JUDr. Radim Marada 2021 1-2 30
Neomluvená nepřítomnost zaměstnance v práci JUDr. Petr Bukovjan 2021 1-2 39
Převedení nevyčerpané dovolené na žádost zaměstnance (vzor) Mgr. Zdeněk Schmied 2021 1-2 47
Koncepční změna dovolené účinná od 1. ledna 2021 JUDr. Michael Košnar 2020 11-12 10
Praktické problémy dodatkové dovolené ve světle novely zákoníku práce JUDr. Dominik Brůha, Ph.D. 2020 11-12 23
Informační povinnosti zaměstnavatele v roce 2021 Mgr. Tomáš Liškutín, JUDr. Kristýna Opletalová 2020 11-12 29
Sdílené pracovní místo podle novely zákoníku práce JUDr. Jaroslav Škubal, Mgr. Daniel Vejsada 2020 11-12 38
Propouštění zaměstnanců z důvodu nadbytečnosti a hromadné propouštění Mgr. Tomáš Liškutín, JUDr. Kristýna Opletalová 2020 11-12 42
Krizové opatření vlády k provádění pracovnělékařských prohlídek JUDr. Bořivoj Šubrt 2020 11-12 44
K provádění pracovnělékařských prohlídek v zahraničí JUDr. Bořivoj Šubrt, prof. MUDr. Milan Tuček, CSc. 2020 11-12 47
Rušení pracovních pozic a propouštění zaměstnanců na mateřské nebo rodičovské dovolené Mgr. Tomáš Liškutín 2020 11-12 48
Z aktuální judikatury: Neplatnost dohody o rozvázání pracovního poměru/ Nabídková povinnost/ Zákaz výpovědi v ochranné době Mgr. Michal Vrajík 2020 11-12 56
Dohoda o srážkách ze mzdy (vzor) Mgr. Zdeněk Schmied 2020 11-12 60
Doručování důležitých pracovněprávních písemností po novele zákoníku práce JUDr. Radim Marada 2020 9-10 10
Omezení odvolatelnosti vedoucích zaměstnanců po novele zákoníku práce Mgr. Tomáš Liškutín, JUDr. Kristýna Opletalová 2020 9-10 18
Pružná pracovní doba a novela zákoníku práce Mgr. Michal Vrajík 2020 9-10 20
Zpřesnění kritérií pro přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů po novele zákoníku práce Mgr. Tomáš Liškutín, JUDr. Kristýna Opletalová 2020 9-10 24
Virtuální odborové organizace JUDr. Bořivoj Šubrt 2020 9-10 28
Návraty rodičů do zaměstnání – II. část Mgr. Tomáš Liškutín 2020 9-10 30
Vybrané problémy kontrol inspekce práce Mgr. Aleš Kalvoda 2020 9-10 37
Nabídka jiné vhodné práce po odvolání zaměstnance z vedoucího pracovního místa (vzdání se tohoto místa) podle zákoníku práce (vzor) Mgr. Zdeněk Schmied 2020 9-10 42
Z aktuální judikatury:Výpověď odborovému funkcionáři a ochranná doba/ Práce na zkoušku Mgr. Michal Vrajík 2020 9-10 50
Přehled novinek, které přináší novela zákoníku práce Mgr. Michal Vrajík 2020 7-8 11
Návrat zaměstnanců do zaměstnání po „karanténě“ JUDr. Tereza Landwehrmann, Ph.D. 2020 7-8 18
Pracovnělékařské prohlídky v době a po ukončení nouzového stavu JUDr. Bořivoj Šubrt 2020 7-8 25
Návraty rodičů do zaměstnání – I. část Mgr. Tomáš Liškutín 2020 7-8 28
Možnosti využití e-learningu pro provádění školení zaměstnanců v oblasti BOZP doc. RNDr. Mgr. Petr A. Skřehot, Ph.D. 2020 7-8 32
Offer letter (vzor) JUDr. Tereza Landwehrmann, Ph.D. 2020 7-8 38
Internet, sociální sítě a meze on-line kritiky zaměstnanců na adresu zaměstnavatele JUDr. Dominik Brůha, Ph.D. 2020 7-8 43
Z aktuální judikatury: Souběžně daná výpověď a okamžité zrušení pracovního poměru Mgr. Michal Vrajík 2020 7-8 49
Druh práce, pracovní náplň a jejich změny JUDr. Petr Bukovjan 2020 5-6 13
Zástupy za rodiče na mateřské nebo rodičovské dovolené Mgr. Tomáš Liškutín 2020 5-6 19
Elektronický personální spis Mgr. Daniel Vejsada, JUDr. Tereza Erényi, LL.M. 2020 5-6 24
Pracovní úraz na akcích pořádaných zaměstnavatelem Mgr. Štěpán Ciprýn 2020 5-6 28
Dresscode zaměstnavatele a následky jeho nedodržování Mgr. Romana Náhlíková Kaletová 2020 5-6 31
Stravné pro personalisty Jaroslava Pfeilerová 2020 5-6 33
Sdělování osobních údajů zaměstnanců ze strany zaměstnavatele Mgr. Tomáš Liškutín, JUDr. Kristýna Opletalová 2020 5-6 39
Dohoda o zrušení pracovní smlouvy a rozvazovací podmínka v pracovní smlouvě (vzory) Mgr. Michal Vrajík, Mgr. Tomáš Trojan 2020 5-6 45
Z aktuální judikatury: Výpověď pro pozbytí zdravotní způsobilosti/ Neplatnost/zdánlivost dohody o rozvázání pracovního poměru/ Okamžité zrušení pracovního poměru pro stažení dat zaměstnavatele Mgr. Michal Vrajík 2020 5-6 48
Náhrada škody způsobené splněním protiprávního příkazu nadřízeného Mgr. Michal Vrajík 2020 3-4 10
Jak nechybovat při skončení pracovního poměru – II. část JUDr. Petr Bukovjan 2020 3-4 16
Staffing aneb když zaměstnanci šikanují nadřízeného Mgr. Michaela Horváthová 2020 3-4 19
Mateřská, otcovská a rodičovská dovolená Mgr. Tomáš Liškutín 2020 3-4 23
Praktické problémy rozvázání pracovního poměru z důvodu nadbytečnosti zaměstnance JUDr. Dominik Brůha, Ph.D. 2020 3-4 31
Pracovní úraz a nároky zaměstnance Mgr. Štěpán Ciprýn 2020 3-4 40
Žádost zaměstnavatele o provedení mimořádné pracovnělékařské prohlídky (vzor) Mgr. Zdeněk Schmied 2020 3-4 44
Z aktuální judikatury: Okamžité zrušení pracovního poměru před uplynutím výpovědní doby Mgr. Michal Vrajík 2020 3-4 49
Vybrané legislativní změny pro rok 2020 Ing. Alena Chládková, Mgr. Petr Pelech, Ing. Marta Ženíšková, Ing. Antonín Daněk 2020 1-2 10
Šikana na pracovišti Mgr. Michaela Horváthová 2020 1-2 18
Správný postup zaměstnavatele ve vztahu k těhotným zaměstnankyním Mgr. Tomáš Liškutín 2020 1-2 23
Jak nechybovat při skončení pracovního poměru – I. část JUDr. Petr Bukovjan 2020 1-2 33
Přechod na zkrácenou pracovní dobu Mgr. Michal Vrajík 2020 1-2 37
Určení hromadného čerpání dovolené (vzor) Mgr. Zdeněk Schmied 2020 1-2 42
Z aktuální judikatury: Hmotná odpovědnost za zboží volně vystavené v obchodě/ Sjednání hmotné odpovědnosti v pracovní smlouvě Mgr. Michal Vrajík 2020 1-2 46
Kontrola zaměstnanců a zamezení zneužívání majetku zaměstnavatele Mgr. Veronika Odrobinová, Mgr. Ing. Ondřej Šudoma 2019 11-12 11
Situace zabraňující nástupu do zaměstnání (a jejich řešení) Mgr. Michal Vrajík 2019 11-12 16
Pracovnělékařské prohlídky zaměstnanců při noční práci JUDr. Anna Janáková 2019 11-12 25
Práce na zkoušku Mgr. Tomáš Liškutín 2019 11-12 27
Jiné než právními předpisy upravené překážky v práci JUDr. Petr Bukovjan 2019 11-12 33
Potvrzení zaměstnavatele pro účely nároku na podporu v nezaměstnanosti Mgr. Eva Svěrčinová 2019 11-12 38
Potvrzení o zaměstnání (vzor) Mgr. Zdeněk Schmied 2019 11-12 43
Z aktuální judikatury: Doručování odvolání z vedoucího pracovního místa při vnějším jmenování/ Výkon práce manažera nákupu mimo pracovněprávní vztah v tzv. Švarcsystému Mgr. Michal Vrajík 2019 11-12 48
Zajímavý titul do vaší pracovní knihovny: Pracovnělékařské služby – povinnosti zaměstnavatelů a lékařů redakce 2019 11-12 54
Povinnost k náhradě škody na služebním automobilu Mgr. Michal Vrajík 2019 9-10 12
Pravidla rozvrhování a evidence pracovní doby Mgr. Tomáš Liškutín 2019 9-10 18
Ošetřování člena rodiny jako překážka v práci JUDr. Petr Bukovjan 2019 9-10 29
Zdravotní způsobilost zaměstnanců vykonávajících činnosti epidemiologicky závažné JUDr. Anna Janáková 2019 9-10 35
Odmítnutí pracovní cesty Jaroslava Pfeilerová 2019 9-10 40
Oznámení zaměstnavatele o výši škody a dohoda se zaměstnancem o její náhradě (vzor) Mgr. Zdeněk Schmied 2019 9-10 46
Z aktuální judikatury: Převedení na jinou práci kvůli trestnímu řízení/ Žaloba na úpravu pracovního posudku Mgr. Michal Vrajík 2019 9-10 50
Tábory pro děti a mládež – pracovněprávní souvislosti JUDr. Petr Bukovjan 2019 7-8 10
Náhrada škody při neoznámení přechodu práv a povinností Mgr. Michal Vrajík 2019 7-8 15
Adaptace německých pracovních smluv v českém právním prostředí JUDr. Tereza Landwehrmann, Ph.D. 2019 7-8 20
Používaní mobilních telefonů v pracovní době Mgr. Veronika Odrobinová, Veronika Rožnovská 2019 7-8 26
Praktické problémy zaměstnávaní osob blízkých JUDr. Dominik Brůha, Ph.D. 2019 7-8 30
Dovolená podle zákoníku práce – některé problémové okruhy (konzultace) Mgr. Zdeněk Schmied 2019 7-8 37
Přeložení zaměstnance a dohoda o dočasném přidělení zaměstnance k jinému zaměstnavateli (vzor) Mgr. Zdeněk Schmied 2019 7-8 43
Z aktuální judikatury: Možnost povolání zaměstnance do práce na zrušeném pracovním místě, Náhrada škody při skončení pracovního poměru v důsledku šikany Mgr. Michal Vrajík 2019 7-8 48
Lékařské prohlídky studentů vysokých škol JUDr. Anna Janáková 2019 5-6 33
Náhrada škody z neplatné konkurenční doložky Mgr. Michal Vrajík 2019 5-6 36
Z aktuální judikatury: Výpověď podepsaná podpisovým razítkem; odstupné při přemístění zaměstnavatele Mgr. Michal Vrajík 2019 5-6 40
Dohoda o podmínkách výkonu práce na jiném místě než pracovišti zaměstnavatele (vzor) Mgr. Zdeněk Schmied 2019 5-6 43
K zákonu o zpracování osobních údajů JUDr. Jiří Žůrek 2019 5-6 12
Jmenování a odvolání vedoucích zaměstnanců – díl II. Mgr. Michal Vrajík 2019 5-6 15
Odpovědnost zaměstnance za svěřené hodnoty Mgr. Tomáš Liškutín 2019 5-6 25
Přijímání „pozorností“ od spolupracujících firem Mgr. Veronika Odrobinová 2019 3-4 9
Jmenování a odvolání vedoucích zaměstnanců – díl I. Mgr. Michal Vrajík 2019 3-4 14
Výjimky při zaměstnávání cizinců na území České republiky Mgr. Matěj Daněk 2019 3-4 20
Vztahy a konflikty na pracovišti Mgr. Lenka Přívětivá 2019 3-4 27
Lékařské prohlídky žaků středních škol a studentů vyšších odborných škol JUDr. Anna Janáková 2019 3-4 31
Převedení zaměstnance na jinou práci (vzor) Mgr. Zdeněk Schmied 2019 3-4 36
Zajímavý titul do vaší pracovní knihovny: Psychofyzický kód – Jak změnit přesvědčení omezující naše zdraví, dlouhověkost a úspěch redakce 2019 3-4 41
Z aktuální judikatury: Výpověď pro neuspokojivé pracovní výsledky / Svévolné opuštění pracoviště / Částečná výpověď z pracovního poměru Mgr. Michal Vrajík 2019 3-4 42
Vybrané legislativní změny pro rok 2019 Ing. Alena Chládková, Mgr. Petr Pelech, Ing. Marta Ženíšková, Ing. Antonín Daněk 2019 1-2 12
Praktické problémy kontrol dočasně práce neschopných zaměstnanců JUDr. Dominik Brůha, Ph.D. 2019 1-2 20
Pracovnělékařské prohlídky řidičů JUDr. Anna Janáková 2019 1-2 26
K pracovní pohotovosti ve školství JUDr. PhDr. Jiří Valenta 2019 1-2 30
Sabbatical – pracovní volno s volným právním režimem JUDr. Tereza Landwehrmann, Ph.D. 2019 1-2 35
Odstoupení od pracovní smlouvy (vzor) Mgr. Zdeněk Schmied 2019 1-2 40
Z aktuální judikatury: Odvolatelnost vedoucích zaměstnanců/ Neplatnost dohody o převedení na jinou práci/ Posouzení vyhrožování jako zvlášť hrubé porušení povinností Mgr. Michal Vrajík 2019 1-2 43
Přehled zveřejněných témat – ročník 2018 redakce 2019 1-2 48
Převedení zaměstnance na jinou práci podle § 41 odst. 1 písm. b) zákoníku práce Mgr. Zdeněk Schmied 2018 11-12 9
Implementace nařízení GDPR u zaměstnavatelů – II. část Mgr. Tomáš Liškutín 2018 11-12 15
Vzájemná práva a povinnosti zaměstnavatelů a odborových organizací JUDr. Bořivoj Šubrt 2018 11-12 24
Pracovnělékařské prohlídky zaměstnanců činných na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr JUDr. Anna Janáková 2018 11-12 31
Náhrada škody zaměstnavatelem zaměstnanci Mgr. Michal Vrajík 2018 11-12 34
Z aktuální judikatury: Běh lhůty pro podání žaloby na určení neplatnosti rozvázání pracovního poměru/ Přestávka v práci a přiměřená doba na jídlo a oddech Mgr. Michal Vrajík 2018 11-12 42
Dohoda o výkonu přesčasové práce (vzor) Mgr. Zdeněk Schmied 2018 11-12 45
Zajímavý titul do vaší pracovní knihovny: Pod tlakem – Osm principů, jak zvládnout stres, plně využít svou energii a podat výkon tehdy, když na tom záleží redakce 2018 11-12 48
Odpovědnost vedoucích zaměstnanců Mgr. Michal Vrajík 2018 9-10 8
Přijetí zaměstnance z hlediska povinností zaměstnavatele ve zdravotním pojištění Ing. Antonín Daněk 2018 9-10 16
Kolektivní vyjednávání JUDr. Bořivoj Šubrt 2018 9-10 22
Implementace nařízení GDPR u zaměstnavatelů – I. část Mgr. Tomáš Liškutín 2018 9-10 28
Umělecká, kulturní, sportovní a reklamní činnost dětí Mgr. Tomáš Liškutín 2018 9-10 36
O práci přesčas JUDr. Petr Bukovjan 2018 9-10 40
Z aktuální judikatury: Běh lhůty pro určení neplatnosti dohody o rozvázání pracovního poměru/ Neplatnost pracovní smlouvy pro nemožnost plnění/ Náhrada škody a bezdůvodné obohacení Mgr. Michal Vrajík 2018 9-10 46
Pracovněprávní souvislosti zavedení nových dávek nemocenského pojištění v roce 2018 Mgr. Zdeněk Schmied 2018 7-8 9
Dovolená v různých situacích JUDr. Petr Bukovjan 2018 7-8 15
Ochrana soukromí a osobních údajů zaměstnanců (GDPR) – III. část Mgr. Tomáš Liškutín 2018 7-8 20
Novela vyhlášky č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče JUDr. Anna Janáková 2018 7-8 27
Kolektivní vyjednávání JUDr. Bořivoj Šubrt 2018 7-8 33
Žádost zaměstnance o souhlas k výdělečné činnosti (vzor) Mgr. Zdeněk Schmied 2018 7-8 37
Z aktuální judikatury: Šetření jiného orgánu/ Splnění nabídkové povinnosti po odvolání zaměstnance/ Pracovní smlouva člena statutárního orgánu obchodní korporace Mgr. Michal Vrajík 2018 7-8 42
Mimořádná pracovnělékařská prohlídka v souvislostech Mgr. Tomáš Liškutín 2018 7-8 47
Ochrana soukromí a osobních údajů zaměstnanců (GDPR) – II. část Mgr. Tomáš Liškutín 2018 5-6 8
Řidiči z povolání, řidiči referenti a ti ostatní Mgr. Michal Vrajík 2018 5-6 13
Nenároková složka mzdy v souvislostech JUDr. Petr Bukovjan 2018 5-6 19
Doba strávená zaměstnancem na pracovní cestě Jaroslava Pfeilerová 2018 5-6 24
Lhůty a doby v pracovněprávních vztazích Mgr. Michal Vrajík 2018 5-6 32
Hodnocení a motivace zaměstnanců v korporátní společnosti v praxi Dáša Václavíčková 2018 5-6 43
Z aktuální judikatury: Konkurenční výdělečná činnost po dobu rodičovské dovolené/ Pracovní posudek, nebo hodnocení zaměstnance?/ Narovnání okamžitého zrušení pracovního poměru Mgr. Michal Vrajík 2018 5-6 45
Ochrana soukromí a osobních údajů zaměstnanců (GDPR) – I. část Mgr. Tomáš Liškutín 2018 3-4 7
Alternativní postupy k zaměstnaneckým kartám při zaměstnávání cizinců Mgr. Matěj Daněk 2018 3-4 14
Monitorování zaměstnanců – II. část Mgr. Tomáš Liškutín 2018 3-4 23
Nejčastější benefity zaměstnavatele v oblasti péče o zdraví zaměstnanců JUDr. Tereza Landwehrmann, Ph.D. 2018 3-4 29
Písemná upozornění zaměstnavatele před výpovědí z pracovního poměru danou zaměstnanci (vzory) Mgr. Zdeněk Schmied 2018 3-4 36
Strategické dokumenty z oblasti řízení lidských zdrojů – hodnocení zaměstnanců PhDr. Vlasta Leštinská 2018 3-4 40
Z aktuální judikatury: Upozornění na závažné porušení povinností/ Vymezení důvodů odvolání ředitele školy Mgr. Michal Vrajík 2018 3-4 49
Ochrana soukromí a osobních údajů uchazečů o zaměstnání (GDPR) Mgr. Tomáš Liškutín 2018 1-2 13
Vybrané legislativní změny pro rok 2018 Ing. Alena Chládková, Mgr. Petr Pelech, Ing. Marta Ženíšková, Ing. Antonín Daněk 2018 1-2 20
Sick days – zajímavý i záludný zaměstnanecký benefit JUDr. Tereza Landwehrmann, Ph.D. 2018 1-2 29
Monitorování zaměstnanců – I. část Mgr. Tomáš Liškutín 2018 1-2 37
Pokuty a pokutové řády Mgr. Michal Vrajík 2018 1-2 44
Zmocnění jiné osoby k převzetí mzdy určené zaměstnanci (vzor) Mgr. Zdeněk Schmied 2018 1-2 51
Z aktuální judikatury: Porušování pracovních povinností nebo nesplňování požadavků pro řádný výkon práce/ Bezdůvodné obohacení z kvalifikační dohody uzavřené ve střetu zájmů Mgr. Michal Vrajík 2018 1-2 54
Přehled zveřejněných témat – ročník 2017 redakce 2018 1-2 61
Zajímavý titul do vaší pracovní knihovny: DRIVE / POHON – Překvapivá pravda o tom, co nás motivuje! redakce 2018 1-2 12
Novela zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách JUDr. Anna Janáková 2017 11-12 10
Významné novinky v zaměstnávání osob zdravotně postižených od 1. ledna 2018 Mgr. Tomáš Liškutín 2017 11-12 16
Konkurenční doložka v pracovním právu Mgr. Michal Vrajík 2017 11-12 22
Chybování zaměstnavatelů v odměňování JUDr. Tereza Landwehrmann, Ph.D. 2017 11-12 32
Hromadné propouštění zaměstnanců (vzor) Mgr. Zdeněk Schmied 2017 11-12 39
Pedagogičtí pracovníci – konzultace PhDr. Mgr. Jiří Valenta 2017 11-12 45
Z aktuální judikatury: Pracovní poměr na dobu určitou/ Pracovní posudek a průvodní dopis k němu Mgr. Michal Vrajík 2017 11-12 50
Významná novela pracovněprávních předpisů Mgr. Tomáš Liškutín 2017 9-10 10
Aktuální změny v zaměstnávání cizinců v České republice Mgr. Matěj Daněk 2017 9-10 18
Povinnost mlčenlivosti zaměstnanců z praktického pohledu JUDr. Jaroslav Škubal, Mgr. Daniel Vejsada 2017 9-10 23
Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr – IV. část JUDr. Petr Bukovjan 2017 9-10 27
Offer letter v personální praxi JUDr. Tereza Landwehrmann, Ph.D. 2017 9-10 31
Z aktuální judikatury: Zkrácení zkušební doby/ Nabídková povinnost po odvolání zaměstnance z vedoucího místa/ Nadbytečnost a zvýšená potřeba práce Mgr. Michal Vrajík 2017 9-10 36
Omezení jiné výdělečné činnosti zaměstnance Mgr. Michal Vrajík 2017 9-10 41
Odvolání zaměstnance z dovolené (vzor) Mgr. Zdeněk Schmied 2017 9-10 49
Trestní odpovědnost právnických osob po novelizacích 2016 a 2017 Doc. JUDr. Pavel Vantuch, CSc. 2017 7-8 9
Některé aspekty právní úpravy dovolené Mgr. Zdeněk Schmied 2017 7-8 14
Co by měl každý správce vědět o Obecném nařízení o ochraně osobních údajů JUDr. Jiří Žůrek 2017 7-8 20
Dočasné přidělení versus agenturní zaměstnávání Mgr. Michal Vrajík 2017 7-8 25
Možnosti zaměstnávání občanů Evropské unie a jejich rodinných příslušníků Mgr. Matěj Daněk 2017 7-8 32
Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr – III. část JUDr. Petr Bukovjan 2017 7-8 36
Žádost o úpravu pracovní doby (vzor) Mgr. Zdeněk Schmied 2017 7-8 42
Výpověď zaměstnanci ze zdravotního, nebo organizačního důvodu? JUDr. Martin Mikyska 2017 7-8 45
Z aktuální judikatury: Neuspokojivé pracovní výsledky nebo porušování povinností/ Doručování výzvy k nástupu do práce/ Odvolání ředitele školy jmenovaného na dobu neurčitou a následně na dobu určitou Mgr. Michal Vrajík 2017 7-8 48
Zaměstnávání cizinců ze třetích států se zaměřením na zaměstnanecké karty Mgr. Matěj Daněk 2017 5-6 9
Nový protikuřácký zákon a praktické problémy kouření na pracovišti JUDr. Dominik Brůha, Ph.D. 2017 5-6 18
Prevence zaměstnavatele před spácháním správních deliktů – IV. díl Mgr. Tomáš Liškutín 2017 5-6 26
Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr – II. část JUDr. Petr Bukovjan 2017 5-6 33
Ochrana osobních údajů při výběru zaměstnanců JUDr. Jaroslav Škubal, Mgr. Daniel Vejsada 2017 5-6 37
Realizace zaměstnaneckého benefitu v praxi Dáša Václavíčková 2017 5-6 44
Z aktuální judikatury: Diskriminace v přiznávání zvýšeného odstupného/ Regresní nárok zdravotní pojišťovny/ Alkohol na pracovišti a rozvázání pracovního poměru Mgr. Michal Vrajík 2017 5-6 46
Žádost o čerpání dovolené po mateřské dovolené (vzor) Mgr. Zdeněk Schmied 2017 5-6 51
Kratší pracovní úvazky Mgr. Tomáš Liškutín 2017 3-4 7
Přidělování práce zaměstnancům v rámci koncernu Mgr. Michal Vrajík 2017 3-4 14
Prevence zaměstnavatele před spácháním správních deliktů – III. díl Mgr. Tomáš Liškutín 2017 3-4 21
Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr – I. část JUDr. Petr Bukovjan 2017 3-4 28
Nemoc a poskytování podpory v nezaměstnanosti Mgr. Olga Bičáková 2017 3-4 31
Studenti na praxi JUDr. Tereza Landwehrmann, Ph.D. 2017 3-4 34
Z aktuální judikatury: Okamžité zrušení pracovního poměru pro déletrvající porušení povinností/ Zdravotní nezpůsobilost, převedení na jinou práci a odstupné Mgr. Michal Vrajík 2017 3-4 41
Odvolání zaměstnance z vedoucího pracovního místa podle zákoníku práce (vzor) Mgr. Zdeněk Schmied 2017 3-4 44
Významná novela zákoníku práce a některých dalších zákonů v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR Mgr. Zdeněk Schmied 2017 1-2 9
Přehled nejdůležitějších změn pro rok 2017, o nichž by měl personalista vědět Ing. Alena Chládková, Mgr. Petr Pelech, Ing. Marta Ženíšková, Ing. Antonín Daněk 2017 1-2 13
Prevence zaměstnavatele před spácháním správních deliktů – II. díl Mgr. Tomáš Liškutín 2017 1-2 21
Vybrané problémy související s nemocí zaměstnance JUDr. Petr Bukovjan 2017 1-2 27
Vysílání zaměstnanců na pracovní cesty Jaroslava Pfeilerová 2017 1-2 32
Tvorba vnitřních předpisů PhDr. Vlasta Leštinská, Mgr. Roman Lattenberg 2017 1-2 37
Konkurenční doložka podle zákoníku práce (vzor) Mgr. Zdeněk Schmied 2017 1-2 44
Z aktuální judikatury: Výpověď pro soustavné méně závažné porušování povinností/ Běh prekluzivní lhůty při pokračujícím porušení povinnosti/ Nesplňování předpokladů pro výkon jednoho z více druhů práce Mgr. Michal Vrajík 2017 1-2 48
Přehled zveřejněných témat – ročník 2016 redakce 2017 1-2 53
Zajímavý titul do vaší pracovní knihovny: Mistr – Manažer mezi dvěma mlýnskými kameny aneb co byl měl znát každý vedoucí redakce 2017 1-2 56
Prevence zaměstnavatele před spácháním správních deliktů – I. díl Mgr. Tomáš Liškutín 2016 11-12 10
Zajímavý titul do vaší pracovní knihovny: Najděte svůj bod rovnováhy redakce 2016 11-12 16
Snižování úrazovosti a závažnosti v praxi Jan Turčan 2016 11-12 17
Motivační příspěvek Mgr. Michal Vrajík 2016 11-12 20
Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti zaměstnance a jeho důsledky JUDr. Dominik Brůha, Ph.D. 2016 11-12 24
Skončení pracovního poměru – V. část JUDr. Petr Bukovjan 2016 11-12 30
Agenturní zaměstnávání JUDr. Radek Kapoun 2016 11-12 37
Z aktuální judikatury: Organizační změna pro neuspokojivé pracovní výsledky/ Souběh funkcí očima Ústavního soudu Mgr. Michal Vrajík 2016 11-12 42
Záznam o porušení režimu dočasně práce neschopného zaměstnance (vzor) Mgr. Zdeněk Schmied 2016 11-12 47
Krácení dovolené za neomluvené absence v příkladech Mgr. Michal Vrajík 2016 9-10 8
Správní delikty z pohledu zaměstnavatele Mgr. Tomáš Liškutín, Mgr. David Šupej 2016 9-10 14
Skončení pracovního poměru – IV. část JUDr. Petr Bukovjan 2016 9-10 22
Návraty z mateřské a rodičovské dovolené aneb patero problémů pracujících rodičů a jejich zaměstnavatelů JUDr. Tereza Landwehrmann, Ph.D. 2016 9-10 29
Zajímavý titul do vaší pracovní knihovny: 6minutový kouč redakce 2016 9-10 37
Hromadné propouštění vs. Massenentlassung – srovnání české a německé právní úpravy JUDr. Tereza Landwehrmann, Ph.D. 2016 9-10 38
Z aktuální judikatury: Náhrada psychické újmy způsobené zaměstnanci/ Promlčení námitky neplatnosti konkurenční doložky/ Dohoda o vrácení na původní místo po odvolání Mgr. Michal Vrajík 2016 9-10 46
Dělené pracovní místo v České republice a Slovenské republice Mgr. Michal Vrajík 2016 7-8 10
Asertivita v práci personalisty Mgr. Soňa Coufalová 2016 7-8 14
Kontrola vnášených a vynášených věcí na pracovišti JUDr. Tereza Landwehrmann, Ph.D. 2016 7-8 18
O vztahové patologii a psychickém nátlaku v práci Pavel Beňo 2016 7-8 24
Skončení pracovního poměru – III. část JUDr. Petr Bukovjan 2016 7-8 28
Z aktuální judikatury: Je milostný poměr se zákazníkem porušením povinností?/ Neplatnost konkurenční doložky/ Závaznost nabídky práce učiněné e-mailem Mgr. Michal Vrajík 2016 7-8 35
Zaměstnání při studiu a zdravotní pojištění Ing. Antonín Daněk 2016 7-8 40
Zajímavý titul do vaší pracovní knihovny: Nový začátek redakce 2016 7-8 43
Kvalifikační dohoda (vzor) Mgr. Zdeněk Schmied 2016 7-8 44
Některé otázky pracovní doby při pracovní cestě Mgr. Michal Vrajík 2016 5-6 10
Konkurenční doložka vs. Wettbewerbsverbot – srovnání úpravy zákazu konkurence po skončení pracovního poměru v kontextu českého a německého práva JUDr. Tereza Landwehrmann, Ph.D. 2016 5-6 18
Zajímavý titul do vaší pracovní knihovny: Jóga pro váš mozek redakce 2016 5-6 25
Etický kodex Mgr. Tomáš Procházka, Mgr. Zlata Kunešová, LL.M. 2016 5-6 26
Regionální mzdy, celorepublikový problém? JUDr. Dominik Brůha, Ph.D. 2016 5-6 29
Jak na age management ve firmě aneb zkusíme to jinak? Bc. Ilona Bartovská 2016 5-6 33
Skončení pracovního poměru – II. část JUDr. Petr Bukovjan 2016 5-6 38
Dohoda o odpovědnosti za svěřené hodnoty (vzor) a dohoda o odpovědnosti za ztrátu svěřených věcí (vzor) Mgr. Zdeněk Schmied 2016 5-6 44
Z aktuální judikatury: Překvalifikování závažnosti porušení povinnosti Mgr. Michal Vrajík 2016 5-6 49
Zákon o zaměstnanosti v číslech roku 2016 Mgr. Olga Bičáková 2016 3-4 7
Zdravotní pojištění – souběh zaměstnání s evidencí na Úřadu práce v roce 2016 Ing. Antonín Daněk 2016 3-4 12
Skončení pracovního poměru – I. část JUDr. Petr Bukovjan 2016 3-4 16
Školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci u cizích státních příslušníků Bc. Zdeněk Šenk 2016 3-4 21
Fluktuace z pohledu současné personalistiky Ing. PhDr. Jiří Stýblo, CSc. 2016 3-4 30
Rozvázání pracovního poměru zrušením ve zkušební době (vzor) Mgr. Zdeněk Schmied 2016 3-4 35
Z aktuální judikatury: Zneužití těhotenství pro účely zákazu výpovědi/ Doručování výpovědi z pracovního poměru/ Doručování písemností poštou Mgr. Michal Vrajík 2016 3-4 40
Strategické dokumenty z oblasti řízení lidských zdrojů PhDr. Vlasta Leštinská 2016 3-4 45
Zajímavý titul do vaší pracovní knihovny: Odpočinkem k úspěchu redakce 2016 3-4 56
Přehled nejdůležitějších změn pro rok 2016, o nichž by měl personalista vědět JUDr. Ladislav Trylč, Mgr. Petr Pelech, Ing. Marta Ženíšková, Ing. Antonín Daněk 2016 1-2 11
Zavedení programu „Kurzarbeit“ v České republice Mgr. Tomáš Procházka, JUDr. Kateřina Demová 2016 1-2 18
Rozvázání pracovního poměru okamžitým zrušením (vzor) Mgr. Zdeněk Schmied 2016 1-2 20
Osobní spis v každodenní praxi JUDr. Hana d´Ambrosová 2016 1-2 25
Výkon závislé práce tzv. na zavolanou Mgr. Zdeněk Schmied 2016 1-2 31
Změny obsahu pracovního poměru JUDr. Petr Bukovjan 2016 1-2 34
Odvolání z vedoucího místa a co dál…? JUDr. Dominik Brůha, Ph.D. 2016 1-2 39
Z aktuální judikatury: Přijímání organizačních změn za kraj/ Jednání vůči zaměstnancům za kolektivní statutární orgán/ Vztah odstupného a kompenzace poskytnuté Úřadem práce Mgr. Michal Vrajík 2016 1-2 45
Přehled zveřejněných témat – ročník 2015 redakce 2016 1-2 53
Časová posloupnost při výpovědi z důvodu nadbytečnosti aneb zaměstnávání na zrušené pracovní pozici Mgr. Romana Náhlíková Kaletová 2015 11-12 9
Na co pamatovat při zavádění práce z domova Mgr. Michal Vrajík 2015 11-12 10
Distanční práce a bezpečnost a ochrana zdraví při práci JUDr. Anna Janáková 2015 11-12 16
Zajímavý titul do vaší pracovní knihovny: Pekelně dobré plány redakce 2015 11-12 21
Monitoring zaměstnanců JUDr. Tereza Kadlecová, Ph.D. 2015 11-12 22
Zkušební doba JUDr. Petr Bukovjan 2015 11-12 29
Roční prověrka bezpečnosti a ochrany zdraví při práci z pohledu personalisty Bc. Zdeněk Šenk 2015 11-12 35
Prevence a obrana před problematickým zaměstnancem Mgr. Tomáš Liškutín 2015 11-12 42
Rozvázání pracovního poměru výpovědí ze strany zaměstnavatele (vzor) Mgr. Zdeněk Schmied 2015 11-12 47
Aktuální informace o poslední novele zákoníku práce Mgr. Zdeněk Schmied 2015 9-10 10
Dohoda o provedení práce po posledních legislativních změnách Ing. Alena Chládková 2015 9-10 12
Jak se bránit nařčení inspektorátu práce ze Švarcsystému Mgr. Tomáš Liškutín 2015 9-10 15
Práce a alkohol a jiné návykové látky JUDr. Anna Janáková 2015 9-10 18
Výpověď pro nadbytečnost ve světle nedávné judikatury Nejvyššího soudu ČR Mgr. Romana Náhlíková Kaletová 2015 9-10 24
Pracovní doba pedagogických pracovníků PhDr. Mgr. Jiří Valenta 2015 9-10 27
Lze se vyhnout přechodu práv a povinností? JUDr. Nataša Randlová, Mgr. Michal Vrajík 2015 9-10 38
Z aktuální judikatury: Nepřímý útok na majetek zaměstnavatele v podobě sjednání zakázky pro konkurenci/ Neplatnost pracovní smlouvy pro omyl ohledně bezúhonnosti Mgr. Michal Vrajík 2015 9-10 44
Jak zvládnout trému při veřejném vystoupení Mgr. Lenka Přívětivá 2015 9-10 48
Rozvázání pracovního poměru výpovědí (vzor) Mgr. Zdeněk Schmied 2015 9-10 51
Zajímavý titul do vaší pracovní knihovny: Nevyhnutelná ukončení redakce 2015 9-10 56
Posuzování zdravotní způsobilosti žáků a studentů k praktickému vyučování a přípravě JUDr. Anna Janáková 2015 7-8 10
Dočasné přidělování zaměstnanců – jak jej využívat efektivně JUDr. Nataša Randlová, Mgr. Barbora Kudrhalt Suchá 2015 7-8 12
Školení zaměstnanců o problematice BOZP Bc. Zdeněk Šenk 2015 7-8 17
Pracovní doba v souvislosti s pracovním režimem zaměstnance Ing. Gabriela Rathouzská 2015 7-8 24
Personalistika a týmy PhDr. Ing. Jiří Stýblo, CSc. 2015 7-8 28
Zpracování osobních údajů po ukončení pracovního poměru JUDr. Eva Janečková 2015 7-8 34
Dodržování nepřetržitého odpočinku mezi dvěma směnami a nepřetržitého odpočinku v týdnu Ing. Václav Sládek 2015 7-8 39
Smlouva o výkonu funkce člena orgánu obchodní korporace (vzor) JUDr. Jan Hejda, Ph.D., LL.M. 2015 7-8 42
Z aktuální judikatury: Konkurenční doložka bez vymezení území a konkurenční činnost Mgr. Michal Vrajík 2015 7-8 50
Jak se stát atraktivním zaměstnavatelem? Bc. Ilona Bartovská 2015 7-8 52
Zajímavý titul do vaší pracovní knihovny: Pohon redakce 2015 5-6 7
Zákon o státní službě Mgr. Stanislav Měšťan 2015 5-6 8
Pracujeme správně s motivací zaměstnanců? Ing. PhDr. Jiří Stýblo, CSc. 2015 5-6 14
Mezinárodní prvky v pracovněprávních vztazích JUDr. Tereza Kadlecová, Ph.D. 2015 5-6 19
Povinnosti zaměstnavatele v souvislosti se vznikem pracovního poměru JUDr. Petr Bukovjan 2015 5-6 24
Lhůty povinností zaměstnavatele v souvislosti s pracovním úrazem JUDr. Anna Janáková 2015 5-6 30
6 + 1 tip, jak na dohodu o hmotné odpovědnosti Mgr. Michal Vrajík 2015 5-6 32
Výpověď z pracovního poměru v ochranné době Ing. Gabriela Rathouzská 2015 5-6 38
Z aktuální judikatury: Poskytnutí odstupného při rozvázání pracovního poměru dohodou/ Využívání druhu práce a šikanózní výkon práva Mgr. Michal Vrajík 2015 5-6 44
Rozvázání pracovního poměru dohodou (vzor) Mgr. Zdeněk Schmied 2015 5-6 47
Pozitivní přístup aneb jak budovat pozitivní vztahy Mgr. Lenka Přívětivá 2015 5-6 51
Zajímavý titul do vaší pracovní knihovny: Zbavte se trémy redakce 2015 3-4 3
GPS ve služebních vozidlech aneb malý čip = velká komplikace? JUDr. Tereza Kadlecová, Ph.D. 2015 3-4 9
Povinnosti zaměstnavatele před vznikem pracovního poměru JUDr. Petr Bukovjan 2015 3-4 12
Uvedení nového zaměstnance do organizace – etická a sociální dimenze z pohledu personalisty PhDr. Vlasta Leštinská 2015 3-4 19
Souhlas se zpracováním osobních údajů v pracovní smlouvě JUDr. Eva Janečková, JUDr. Václav Bartík 2015 3-4 30
Změna obsahu pracovní smlouvy nebo dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (vzor) Mgr. Zdeněk Schmied 2015 3-4 35
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků po novele zákona o pedagogických pracovnících PhDr. Mgr. Jiří Valenta 2015 3-4 38
Sdílené HR systémy Mgr. Romana Náhlíková Kaletová 2015 3-4 44
Z aktuální judikatury: Skutkové vymezení důvodu okamžitého zrušení/ Vymezení zrušovacích pozic v rozhodnutí o organizačních změnách Mgr. Michal Vrajík 2015 3-4 49
Evidence pracovních úrazů po 1. lednu 2015 JUDr. Eva Dandová 2015 1-2 12
Novelizace zákona o zaměstnanosti od 1. ledna 2015 Mgr. Olga Bičáková 2015 1-2 22
Lékař a pracovnělékařské služby JUDr. Anna Janáková 2015 1-2 30
Srážky ze mzdy a započtení na mzdu Mgr. Romana Náhlíková Kaletová 2015 1-2 36
Zaměstnávání občanů Evropské unie a cizinců aktuálně k 1. lednu 2015 Zdeněk Křížek 2015 1-2 42
Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr (vzor) Mgr. Zdeněk Schmied 2015 1-2 52
Z aktuální judikatury: Konkludentní dohoda o rozvázání pracovního poměru/ Přechod práv a povinností a zkušební doba/ Okamžité zrušení pracovního poměru pro dlouhodobé porušování povinností Mgr. Michal Vrajík 2015 1-2 58
Zajímavý titul do vaší pracovní knihovny: Priority ředitele redakce 2014 1-2 2
Povinnost mlčenlivosti personalistů JUDr. Eva Janečková, JUDr. Václav Bartík 2014 1-2 8
Mobbing a bossing – psychické pronásledování a šikanování na pracovišti PhDr. Vlasta Leštinská 2014 1-2 15
K některým otázkám pracovních poměrů na dobu určitou JUDr. Petr Bukovjan 2014 1-2 20
Vytváření a optimalizace pracovních míst ve firmě PhDr. Ing. Jiří Stýblo, CSc. 2014 1-2 26
Jak si poradit s manipulací Mgr. Lenka Přívětivá 2014 1-2 31
Z aktuální judikatury: Porušení povinnosti zaměstnance zjištěné monitoringem/ Konkludentní pracovní poměr, faktický pracovní poměr a odpovědnost za pracovní úraz Mgr. Michal Vrajík 2014 1-2 35
Pár slov o užívání nejen akademických titulů JUDr. Petr Kavan 2014 1-2 39
Role OZO BOZP (bezpečnostního technika) v organizaci Bc. Zdeněk Šenk 2014 1-2 42
Pracovní smlouva (vzor) Mgr. Zdeněk Schmied 2014 1-2 48

Ukázkové číslo časopisu ZDARMA

Chcete od nás dostat zdarma
ukázkové číslo časopisu?
Stačí kliknout a my Vám jej
pošleme na Vaši adresu.

Objednat číslo zdarma

Napište nám Váš dotaz k časopisu