Praktická personalistika

Forma předplatného:
Rok předplatného: Počet:
  • Cena za jedno číslo: 144 Kč
  • Celoroční předplatné: 864 Kč

Začátek předplatného: do konce roku

Archivační desky pro časopisy
Co je to?

Ročník: Počet:  ks 175 Kč
Číslo článku Název článku Autor článku
1. Povinnost k náhradě škody na služebním automobilu Mgr. Michal Vrajík
2. Pravidla rozvrhování a evidence pracovní doby Mgr. Tomáš Liškutín
3. Ošetřování člena rodiny jako překážka v práci JUDr. Petr Bukovjan
4. Zdravotní způsobilost zaměstnanců vykonávajících činnosti epidemiologicky závažné JUDr. Anna Janáková
5. Odmítnutí pracovní cesty Jaroslava Pfeilerová
6. Oznámení zaměstnavatele o výši škody a dohoda se zaměstnancem o její náhradě (vzor) Mgr. Zdeněk Schmied
7. Z aktuální judikatury: Převedení na jinou práci kvůli trestnímu řízení/ Žaloba na úpravu pracovního posudku Mgr. Michal Vrajík
Ročník:
Autor:
Kategorie:
Název článku Autor článku Ročník Číslo Strana
Povinnost k náhradě škody na služebním automobilu Mgr. Michal Vrajík 2019 9-10 12
Pravidla rozvrhování a evidence pracovní doby Mgr. Tomáš Liškutín 2019 9-10 18
Ošetřování člena rodiny jako překážka v práci JUDr. Petr Bukovjan 2019 9-10 29
Zdravotní způsobilost zaměstnanců vykonávajících činnosti epidemiologicky závažné JUDr. Anna Janáková 2019 9-10 35
Odmítnutí pracovní cesty Jaroslava Pfeilerová 2019 9-10 40
Oznámení zaměstnavatele o výši škody a dohoda se zaměstnancem o její náhradě (vzor) Mgr. Zdeněk Schmied 2019 9-10 46
Z aktuální judikatury: Převedení na jinou práci kvůli trestnímu řízení/ Žaloba na úpravu pracovního posudku Mgr. Michal Vrajík 2019 9-10 50
Tábory pro děti a mládež – pracovněprávní souvislosti JUDr. Petr Bukovjan 2019 7-8 10
Náhrada škody při neoznámení přechodu práv a povinností Mgr. Michal Vrajík 2019 7-8 15
Adaptace německých pracovních smluv v českém právním prostředí JUDr. Tereza Landwehrmann, Ph.D. 2019 7-8 20
Používaní mobilních telefonů v pracovní době Mgr. Veronika Odrobinová, Veronika Rožnovská 2019 7-8 26
Praktické problémy zaměstnávaní osob blízkých JUDr. Dominik Brůha, Ph.D. 2019 7-8 30
Dovolená podle zákoníku práce – některé problémové okruhy (konzultace) Mgr. Zdeněk Schmied 2019 7-8 37
Přeložení zaměstnance a dohoda o dočasném přidělení zaměstnance k jinému zaměstnavateli (vzor) Mgr. Zdeněk Schmied 2019 7-8 43
Z aktuální judikatury: Možnost povolání zaměstnance do práce na zrušeném pracovním místě, Náhrada škody při skončení pracovního poměru v důsledku šikany Mgr. Michal Vrajík 2019 7-8 48
Lékařské prohlídky studentů vysokých škol JUDr. Anna Janáková 2019 5-6 33
Náhrada škody z neplatné konkurenční doložky Mgr. Michal Vrajík 2019 5-6 36
Z aktuální judikatury: Výpověď podepsaná podpisovým razítkem; odstupné při přemístění zaměstnavatele Mgr. Michal Vrajík 2019 5-6 40
Dohoda o podmínkách výkonu práce na jiném místě než pracovišti zaměstnavatele (vzor) Mgr. Zdeněk Schmied 2019 5-6 43
K zákonu o zpracování osobních údajů JUDr. Jiří Žůrek 2019 5-6 12
Jmenování a odvolání vedoucích zaměstnanců – díl II. Mgr. Michal Vrajík 2019 5-6 15
Odpovědnost zaměstnance za svěřené hodnoty Mgr. Tomáš Liškutín 2019 5-6 25
Přijímání „pozorností“ od spolupracujících firem Mgr. Veronika Odrobinová 2019 3-4 9
Jmenování a odvolání vedoucích zaměstnanců – díl I. Mgr. Michal Vrajík 2019 3-4 14
Výjimky při zaměstnávání cizinců na území České republiky Mgr. Matěj Daněk 2019 3-4 20
Vztahy a konflikty na pracovišti Mgr. Lenka Přívětivá 2019 3-4 27
Lékařské prohlídky žaků středních škol a studentů vyšších odborných škol JUDr. Anna Janáková 2019 3-4 31
Převedení zaměstnance na jinou práci (vzor) Mgr. Zdeněk Schmied 2019 3-4 36
Zajímavý titul do vaší pracovní knihovny: Psychofyzický kód – Jak změnit přesvědčení omezující naše zdraví, dlouhověkost a úspěch redakce 2019 3-4 41
Z aktuální judikatury: Výpověď pro neuspokojivé pracovní výsledky / Svévolné opuštění pracoviště / Částečná výpověď z pracovního poměru Mgr. Michal Vrajík 2019 3-4 42
Vybrané legislativní změny pro rok 2019 Ing. Alena Chládková, Mgr. Petr Pelech, Ing. Marta Ženíšková, Ing. Antonín Daněk 2019 1-2 12
Praktické problémy kontrol dočasně práce neschopných zaměstnanců JUDr. Dominik Brůha, Ph.D. 2019 1-2 20
Pracovnělékařské prohlídky řidičů JUDr. Anna Janáková 2019 1-2 26
K pracovní pohotovosti ve školství PhDr. Mgr. Jiří Valenta 2019 1-2 30
Sabbatical – pracovní volno s volným právním režimem JUDr. Tereza Landwehrmann, Ph.D. 2019 1-2 35
Odstoupení od pracovní smlouvy (vzor) Mgr. Zdeněk Schmied 2019 1-2 40
Z aktuální judikatury: Odvolatelnost vedoucích zaměstnanců/ Neplatnost dohody o převedení na jinou práci/ Posouzení vyhrožování jako zvlášť hrubé porušení povinností Mgr. Michal Vrajík 2019 1-2 43
Přehled zveřejněných témat – ročník 2018 redakce 2019 1-2 48
Převedení zaměstnance na jinou práci podle § 41 odst. 1 písm. b) zákoníku práce Mgr. Zdeněk Schmied 2018 11-12 9
Implementace nařízení GDPR u zaměstnavatelů – II. část Mgr. Tomáš Liškutín 2018 11-12 15
Vzájemná práva a povinnosti zaměstnavatelů a odborových organizací JUDr. Bořivoj Šubrt 2018 11-12 24
Pracovnělékařské prohlídky zaměstnanců činných na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr JUDr. Anna Janáková 2018 11-12 31
Náhrada škody zaměstnavatelem zaměstnanci Mgr. Michal Vrajík 2018 11-12 34
Z aktuální judikatury: Běh lhůty pro podání žaloby na urční neplatnosti rozvázání pracovního poměru/ Přestávka v práci a přiměřená doba na jídlo a oddech Mgr. Michal Vrajík 2018 11-12 42
Dohoda o výkonu přesčasové práce (vzor) Mgr. Zdeněk Schmied 2018 11-12 45
Zajímavý titul do vaší pracovní knihovny: Pod tlakem – Osm principů, jak zvládnout stres, plně využít svou energii a podat výkon tehdy, když na tom záleží redakce 2018 11-12 48
Odpovědnost vedoucích zaměstnanců Mgr. Michal Vrajík 2018 9-10 8
Přijetí zaměstnance z hlediska povinností zaměstnavatele ve zdravotním pojištění Ing. Antonín Daněk 2018 9-10 16
Kolektivní vyjednávání JUDr. Bořivoj Šubrt 2018 9-10 22
Implementace nařízení GDPR u zaměstnavatelů – I. část Mgr. Tomáš Liškutín 2018 9-10 28
Umělecká, kulturní, sportovní a reklamní činnost dětí Mgr. Tomáš Liškutín 2018 9-10 36
O práci přesčas JUDr. Petr Bukovjan 2018 9-10 40
Z aktuální judikatury: Běh lhůty pro určení neplatnosti dohody o rozvázání pracovního poměru/ Neplatnost pracovní smlouvy pro nemožnost plnění/ Náhrada škody a bezdůvodné obohacení Mgr. Michal Vrajík 2018 9-10 46
Pracovněprávní souvislosti zavedení nových dávek nemocenského pojištění v roce 2018 Mgr. Zdeněk Schmied 2018 7-8 9
Dovolená v různých situacích JUDr. Petr Bukovjan 2018 7-8 15
Ochrana soukromí a osobních údajů zaměstnanců (GDPR) – III. část Mgr. Tomáš Liškutín 2018 7-8 20
Novela vyhlášky č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče JUDr. Anna Janáková 2018 7-8 27
Kolektivní vyjednávání JUDr. Bořivoj Šubrt 2018 7-8 33
Žádost zaměstnance o souhlas k výdělečné činnosti (vzor) Mgr. Zdeněk Schmied 2018 7-8 37
Z aktuální judikatury: Šetření jiného orgánu/ Splnění nabídkové povinnosti po odvolání zaměstnance/ Pracovní smlouva člena statutárního orgánu obchodní korporace Mgr. Michal Vrajík 2018 7-8 42
Mimořádná pracovnělékařská prohlídka v souvislostech Mgr. Tomáš Liškutín 2018 7-8 47
Ochrana soukromí a osobních údajů zaměstnanců (GDPR) – II. část Mgr. Tomáš Liškutín 2018 5-6 8
Řidiči z povolání, řidiči referenti a ti ostatní Mgr. Michal Vrajík 2018 5-6 13
Nenároková složka mzdy v souvislostech JUDr. Petr Bukovjan 2018 5-6 19
Doba strávená zaměstnancem na pracovní cestě Jaroslava Pfeilerová 2018 5-6 24
Lhůty a doby v pracovněprávních vztazích Mgr. Michal Vrajík 2018 5-6 32
Hodnocení a motivace zaměstnanců v korporátní společnosti v praxi Dáša Václavíčková 2018 5-6 43
Z aktuální judikatury: Konkurenční výdělečná činnost po dobu rodičovské dovolené/ Pracovní posudek, nebo hodnocení zaměstnance?/ Narovnání okamžitého zrušení pracovního poměru Mgr. Michal Vrajík 2018 5-6 45
Ochrana soukromí a osobních údajů zaměstnanců (GDPR) – I. část Mgr. Tomáš Liškutín 2018 3-4 7
Alternativní postupy k zaměstnaneckým kartám při zaměstnávání cizinců Mgr. Matěj Daněk 2018 3-4 14
Monitorování zaměstnanců – II. část Mgr. Tomáš Liškutín 2018 3-4 23
Nejčastější benefity zaměstnavatele v oblasti péče o zdraví zaměstnanců JUDr. Tereza Landwehrmann, Ph.D. 2018 3-4 29
Písemná upozornění zaměstnavatele před výpovědí z pracovního poměru danou zaměstnanci (vzory) Mgr. Zdeněk Schmied 2018 3-4 36
Strategické dokumenty z oblasti řízení lidských zdrojů – hodnocení zaměstnanců PhDr. Vlasta Leštinská 2018 3-4 40
Z aktuální judikatury: Upozornění na závažné porušení povinností/ Vymezení důvodů odvolání ředitele školy Mgr. Michal Vrajík 2018 3-4 49
Ochrana soukromí a osobních údajů uchazečů o zaměstnání (GDPR) Mgr. Tomáš Liškutín 2018 1-2 13
Vybrané legislativní změny pro rok 2018 Ing. Alena Chládková, Mgr. Petr Pelech, Ing. Marta Ženíšková, Ing. Antonín Daněk 2018 1-2 20
Sick days – zajímavý i záludný zaměstnanecký benefit JUDr. Tereza Landwehrmann, Ph.D. 2018 1-2 29
Monitorování zaměstnanců – I. část Mgr. Tomáš Liškutín 2018 1-2 37
Pokuty a pokutové řády Mgr. Michal Vrajík 2018 1-2 44
Zmocnění jiné osoby k převzetí mzdy určené zaměstnanci (vzor) Mgr. Zdeněk Schmied 2018 1-2 51
Z aktuální judikatury: Porušování pracovních povinností nebo nesplňování požadavků pro řádný výkon práce/ Bezdůvodné obohacení z kvalifikační dohody uzavřené ve střetu zájmů Mgr. Michal Vrajík 2018 1-2 54
Přehled zveřejněných témat – ročník 2017 redakce 2018 1-2 61
Zajímavý titul do vaší pracovní knihovny: DRIVE / POHON – Překvapivá pravda o tom, co nás motivuje! redakce 2018 1-2 12
Novela zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách JUDr. Anna Janáková 2017 11-12 10
Významné novinky v zaměstnávání osob zdravotně postižených od 1. ledna 2018 Mgt. Tomáš Liškutín 2017 11-12 16
Konkurenční doložka v pracovním právu Mgr. Michal Vrajík 2017 11-12 22
Chybování zaměstnavatelů v odměňování JUDr. Tereza Landwehrmann, Ph.D. 2017 11-12 32
Hromadné propouštění zaměstnanců (vzor) Mgr. Zdeněk Schmied 2017 11-12 39
Pedagogičtí pracovníci – konzultace PhDr. Mgr. Jiří Valenta 2017 11-12 45
Z aktuální judikatury: Pracovní poměr na dobu určitou/ Pracovní posudek a průvodní dopis k němu Mgr. Michal Vrajík 2017 11-12 50
Významná novela pracovněprávních předpisů Mgr. Tomáš Liškutín 2017 9-10 10
Aktuální změny v zaměstnávání cizinců v České republice Mgr. Matěj Daněk 2017 9-10 18
Povinnost mlčenlivosti zaměstnanců z praktického pohledu JUDr. Jaroslav Škubal, Mgr. Daniel Vejsada 2017 9-10 23
Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr – IV. část JUDr. Petr Bukovjan 2017 9-10 27
Offer letter v personální praxi JUDr. Tereza Landwehrmann, Ph.D. 2017 9-10 31
Z aktuální judikatury: Zkrácení zkušební doby/ Nabídková povinnost po odvolání zaměstnance z vedoucího místa/ Nadbytečnost a zvýšená potřeba práce Mgr. Michal Vrajík 2017 9-10 36
Omezení jiné výdělečné činnosti zaměstnance Mgr. Michal Vrajík 2017 9-10 41
Odvolání zaměstnance z dovolené (vzor) Mgr. Zdeněk Schmied 2017 9-10 49
Trestní odpovědnost právnických osob po novelizacích 2016 a 2017 Doc. JUDr. Pavel Vantuch, CSc. 2017 7-8 9
Některé aspekty právní úpravy dovolené Mgr. Zdeněk Schmied 2017 7-8 14
Co by měl každý správce vědět o Obecném nařízení o ochraně osobních údajů JUDr. Jiří Žůrek 2017 7-8 20
Dočasné přidělení versus agenturní zaměstnávání Mgr. Michal Vrajík 2017 7-8 25
Možnosti zaměstnávání občanů Evropské unie a jejich rodinných příslušníků Mgr. Matěj Daněk 2017 7-8 32
Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr – III. část JUDr. Petr Bukovjan 2017 7-8 36
Žádost o úpravu pracovní doby (vzor) Mgr. Zdeněk Schmied 2017 7-8 42
Výpověď zaměstnanci ze zdravotního, nebo organizačního důvodu? JUDr. Martin Mikyska 2017 7-8 45
Z aktuální judikatury: Neuspokojivé pracovní výsledky nebo porušování povinností/ Doručování výzvy k nástupu do práce/ Odvolání ředitele školy jmenovaného na dobu neurčitou a následně na dobu určitou Mgr. Michal Vrajík 2017 7-8 48
Zaměstnávání cizinců ze třetích států se zaměřením na zaměstnanecké karty Mgr. Matěj Daněk 2017 5-6 9
Nový protikuřácký zákon a praktické problémy kouření na pracovišti JUDr. Dominik Brůha, Ph.D. 2017 5-6 18
Prevence zaměstnavatele před spácháním správních deliktů – IV. díl Mgr. Tomáš Liškutín 2017 5-6 26
Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr – II. část JUDr. Petr Bukovjan 2017 5-6 33
Ochrana osobních údajů při výběru zaměstnanců JUDr. Jaroslav Škubal, Mgr. Daniel Vejsada 2017 5-6 37
Realizace zaměstnaneckého benefitu v praxi Dáša Václavíčková 2017 5-6 44
Z aktuální judikatury: Diskriminace v přiznávání zvýšeného odstupného/ Regresní nárok zdravotní pojišťovny/ Alkohol na pracovišti a rozvázání pracovního poměru Mgr. Michal Vrajík 2017 5-6 46
Žádost o čerpání dovolené po mateřské dovolené (vzor) Mgr. Zdeněk Schmied 2017 5-6 51
Kratší pracovní úvazky Mgr. Tomáš Liškutín 2017 3-4 7
Přidělování práce zaměstnancům v rámci koncernu Mgr. Michal Vrajík 2017 3-4 14
Prevence zaměstnavatele před spácháním správních deliktů – III. díl Mgr. Tomáš Liškutín 2017 3-4 21
Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr – I. část JUDr. Petr Bukovjan 2017 3-4 28
Nemoc a poskytování podpory v nezaměstnanosti Mgr. Olga Bičáková 2017 3-4 31
Studenti na praxi JUDr. Tereza Landwehrmann, Ph.D. 2017 3-4 34
Z aktuální judikatury: Okamžité zrušení pracovního poměru pro déletrvající porušení povinností/ Zdravotní nezpůsobilost, převedení na jinou práci a odstupné Mgr. Michal Vrajík 2017 3-4 41
Odvolání zaměstnance z vedoucího pracovního místa podle zákoníku práce (vzor) Mgr. Zdeněk Schmied 2017 3-4 44
Významná novela zákoníku práce a některých dalších zákonů v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR Mgr. Zdeněk Schmied 2017 1-2 9
Přehled nejdůležitějších změn pro rok 2017, o nichž by měl personalista vědět Ing. Alena Chládková, Mgr. Petr Pelech, Ing. Marta Ženíšková, Ing. Antonín Daněk 2017 1-2 13
Prevence zaměstnavatele před spácháním správních deliktů – II. díl Mgr. Tomáš Liškutín 2017 1-2 21
Vybrané problémy související s nemocí zaměstnance JUDr. Petr Bukovjan 2017 1-2 27
Vysílání zaměstnanců na pracovní cesty Jaroslava Pfeilerová 2017 1-2 32
Tvorba vnitřních předpisů PhDr. Vlasta Leštinská, Mgr. Roman Lattenberg 2017 1-2 37
Konkurenční doložka podle zákoníku práce (vzor) Mgr. Zdeněk Schmied 2017 1-2 44
Z aktuální judikatury: Výpověď pro soustavné méně závažné porušování povinností/ Běh prekluzivní lhůty při pokračujícím porušení povinnosti/ Nesplňování předpokladů pro výkon jednoho z více druhů práce Mgr. Michal Vrajík 2017 1-2 48
Přehled zveřejněných témat – ročník 2016 redakce 2017 1-2 53
Zajímavý titul do vaší pracovní knihovny: Mistr – Manažer mezi dvěma mlýnskými kameny aneb co byl měl znát každý vedoucí redakce 2017 1-2 56
Prevence zaměstnavatele před spácháním správních deliktů – I. díl Mgr. Tomáš Liškutín 2016 11-12 10
Zajímavý titul do vaší pracovní knihovny: Najděte svůj bod rovnováhy redakce 2016 11-12 16
Snižování úrazovosti a závažnosti v praxi Jan Turčan 2016 11-12 17
Motivační příspěvek Mgr. Michal Vrajík 2016 11-12 20
Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti zaměstnance a jeho důsledky JUDr. Dominik Brůha, Ph.D. 2016 11-12 24
Skončení pracovního poměru – V. část JUDr. Petr Bukovjan 2016 11-12 30
Agenturní zaměstnávání JUDr. Radek Kapoun 2016 11-12 37
Z aktuální judikatury: Organizační změna pro neuspokojivé pracovní výsledky/ Souběh funkcí očima Ústavního soudu Mgr. Michal Vrajík 2016 11-12 42
Záznam o porušení režimu dočasně práce neschopného zaměstnance (vzor) Mgr. Zdeněk Schmied 2016 11-12 47
Krácení dovolené za neomluvené absence v příkladech Mgr. Michal Vrajík 2016 9-10 8
Správní delikty z pohledu zaměstnavatele Mgr. Tomáš Liškutín, Mgr. David Šupej 2016 9-10 14
Skončení pracovního poměru – IV. část JUDr. Petr Bukovjan 2016 9-10 22
Návraty z mateřské a rodičovské dovolené aneb patero problémů pracujících rodičů a jejich zaměstnavatelů JUDr. Tereza Landwehrmann, Ph.D. 2016 9-10 29
Zajímavý titul do vaší pracovní knihovny: 6minutový kouč redakce 2016 9-10 37
Hromadné propouštění vs. Massenentlassung – srovnání české a německé právní úpravy JUDr. Tereza Landwehrmann, Ph.D. 2016 9-10 38
Z aktuální judikatury: Náhrada psychické újmy způsobené zaměstnanci/ Promlčení námitky neplatnosti konkurenční doložky/ Dohoda o vrácení na původní místo po odvolání Mgr. Michal Vrajík 2016 9-10 46
Dělené pracovní místo v České republice a Slovenské republice Mgr. Michal Vrajík 2016 7-8 10
Asertivita v práci personalisty Mgr. Soňa Coufalová 2016 7-8 14
Kontrola vnášených a vynášených věcí na pracovišti JUDr. Tereza Landwehrmann, Ph.D. 2016 7-8 18
O vztahové patologii a psychickém nátlaku v práci Pavel Beňo 2016 7-8 24
Skončení pracovního poměru – III. část JUDr. Petr Bukovjan 2016 7-8 28
Z aktuální judikatury: Je milostný poměr se zákazníkem porušením povinností?/ Neplatnost konkurenční doložky/ Závaznost nabídky práce učiněné e-mailem Mgr. Michal Vrajík 2016 7-8 35
Zaměstnání při studiu a zdravotní pojištění Ing. Antonín Daněk 2016 7-8 40
Zajímavý titul do vaší pracovní knihovny: Nový začátek redakce 2016 7-8 43
Kvalifikační dohoda (vzor) Mgr. Zdeněk Schmied 2016 7-8 44
Některé otázky pracovní doby při pracovní cestě Mgr. Michal Vrajík 2016 5-6 10
Konkurenční doložka vs. Wettbewerbsverbot – srovnání úpravy zákazu konkurence po skončení pracovního poměru v kontextu českého a německého práva JUDr. Tereza Landwehrmann, Ph.D. 2016 5-6 18
Zajímavý titul do vaší pracovní knihovny: Jóga pro váš mozek redakce 2016 5-6 25
Etický kodex Mgr. Tomáš Procházka, Mgr. Zlata Kunešová, LL.M. 2016 5-6 26
Regionální mzdy, celorepublikový problém? JUDr. Dominik Brůha, Ph.D. 2016 5-6 29
Jak na age management ve firmě aneb zkusíme to jinak? Bc. Ilona Bartovská 2016 5-6 33
Skončení pracovního poměru – II. část JUDr. Petr Bukovjan 2016 5-6 38
Dohoda o odpovědnosti za svěřené hodnoty (vzor) a dohoda o odpovědnosti za ztrátu svěřených věcí (vzor) Mgr. Zdeněk Schmied 2016 5-6 44
Z aktuální judikatury: Překvalifikování závažnosti porušení povinnosti Mgr. Michal Vrajík 2016 5-6 49
Zákon o zaměstnanosti v číslech roku 2016 Mgr. Olga Bičáková 2016 3-4 7
Zdravotní pojištění – souběh zaměstnání s evidencí na Úřadu práce v roce 2016 Ing. Antonín Daněk 2016 3-4 12
Skončení pracovního poměru – I. část JUDr. Petr Bukovjan 2016 3-4 16
Školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci u cizích státních příslušníků Bc. Zdeněk Šenk 2016 3-4 21
Fluktuace z pohledu současné personalistiky Ing. PhDr. Jiří Stýblo, CSc. 2016 3-4 30
Rozvázání pracovního poměru zrušením ve zkušební době (vzor) Mgr. Zdeněk Schmied 2016 3-4 35
Z aktuální judikatury: Zneužití těhotenství pro účely zákazu výpovědi/ Doručování výpovědi z pracovního poměru/ Doručování písemností poštou Mgr. Michal Vrajík 2016 3-4 40
Strategické dokumenty z oblasti řízení lidských zdrojů PhDr. Vlasta Leštinská 2016 3-4 45
Zajímavý titul do vaší pracovní knihovny: Odpočinkem k úspěchu redakce 2016 3-4 56
Přehled nejdůležitějších změn pro rok 2016, o nichž by měl personalista vědět JUDr. Ladislav Trylč, Mgr. Petr Pelech, Ing. Marta Ženíšková, Ing. Antonín Daněk 2016 1-2 11
Zavedení programu „Kurzarbeit“ v České republice Mgr. Tomáš Procházka, JUDr. Kateřina Demová 2016 1-2 18
Rozvázání pracovního poměru okamžitým zrušením (vzor) Mgr. Zdeněk Schmied 2016 1-2 20
Osobní spis v každodenní praxi JUDr. Hana d´Ambrosová 2016 1-2 25
Výkon závislé práce tzv. na zavolanou Mgr. Zdeněk Schmied 2016 1-2 31
Změny obsahu pracovního poměru JUDr. Petr Bukovjan 2016 1-2 34
Odvolání z vedoucího místa a co dál…? JUDr. Dominik Brůha, Ph.D. 2016 1-2 39
Z aktuální judikatury: Přijímání organizačních změn za kraj/ Jednání vůči zaměstnancům za kolektivní statutární orgán/ Vztah odstupného a kompenzace poskytnuté Úřadem práce Mgr. Michal Vrajík 2016 1-2 45
Přehled zveřejněných témat – ročník 2015 redakce 2016 1-2 53
Časová posloupnost při výpovědi z důvodu nadbytečnosti aneb zaměstnávání na zrušené pracovní pozici Mgr. Romana Náhlíková Kaletová 2015 11-12 9
Na co pamatovat při zavádění práce z domova Mgr. Michal Vrajík 2015 11-12 10
Distanční práce a bezpečnost a ochrana zdraví při práci JUDr. Anna Janáková 2015 11-12 16
Zajímavý titul do vaší pracovní knihovny: Pekelně dobré plány redakce 2015 11-12 21
Monitoring zaměstnanců JUDr. Tereza Kadlecová, Ph.D. 2015 11-12 22
Zkušební doba JUDr. Petr Bukovjan 2015 11-12 29
Roční prověrka bezpečnosti a ochrany zdraví při práci z pohledu personalisty Bc. Zdeněk Šenk 2015 11-12 35
Prevence a obrana před problematickým zaměstnancem Mgr. Tomáš Liškutín 2015 11-12 42
Rozvázání pracovního poměru výpovědí ze strany zaměstnavatele (vzor) Mgr. Zdeněk Schmied 2015 11-12 47
Aktuální informace o poslední novele zákoníku práce Mgr. Zdeněk Schmied 2015 9-10 10
Dohoda o provedení práce po posledních legislativních změnách Ing. Alena Chládková 2015 9-10 12
Jak se bránit nařčení inspektorátu práce ze Švarcsystému Mgr. Tomáš Liškutín 2015 9-10 15
Práce a alkohol a jiné návykové látky JUDr. Anna Janáková 2015 9-10 18
Výpověď pro nadbytečnost ve světle nedávné judikatury Nejvyššího soudu ČR Mgr. Romana Náhlíková Kaletová 2015 9-10 24
Pracovní doba pedagogických pracovníků PhDr. Mgr. Jiří Valenta 2015 9-10 27
Lze se vyhnout přechodu práv a povinností? JUDr. Nataša Randlová, Mgr. Michal Vrajík 2015 9-10 38
Z aktuální judikatury: Nepřímý útok na majetek zaměstnavatele v podobě sjednání zakázky pro konkurenci/ Neplatnost pracovní smlouvy pro omyl ohledně bezúhonnosti Mgr. Michal Vrajík 2015 9-10 44
Jak zvládnout trému při veřejném vystoupení Mgr. Lenka Přívětivá 2015 9-10 48
Rozvázání pracovního poměru výpovědí (vzor) Mgr. Zdeněk Schmied 2015 9-10 51
Zajímavý titul do vaší pracovní knihovny: Nevyhnutelná ukončení redakce 2015 9-10 56
Posuzování zdravotní způsobilosti žáků a studentů k praktickému vyučování a přípravě JUDr. Anna Janáková 2015 7-8 10
Dočasné přidělování zaměstnanců – jak jej využívat efektivně JUDr. Nataša Randlová, Mgr. Barbora Kudrhalt Suchá 2015 7-8 12
Školení zaměstnanců o problematice BOZP Bc. Zdeněk Šenk 2015 7-8 17
Pracovní doba v souvislosti s pracovním režimem zaměstnance Ing. Gabriela Rathouzská 2015 7-8 24
Personalistika a týmy PhDr. Ing. Jiří Stýblo, CSc. 2015 7-8 28
Zpracování osobních údajů po ukončení pracovního poměru JUDr. Eva Janečková 2015 7-8 34
Dodržování nepřetržitého odpočinku mezi dvěma směnami a nepřetržitého odpočinku v týdnu Ing. Václav Sládek 2015 7-8 39
Smlouva o výkonu funkce člena orgánu obchodní korporace (vzor) JUDr. Jan Hejda, Ph.D., LL.M. 2015 7-8 42
Z aktuální judikatury: Konkurenční doložka bez vymezení území a konkurenční činnost Mgr. Michal Vrajík 2015 7-8 50
Jak se stát atraktivním zaměstnavatelem? Bc. Ilona Bartovská 2015 7-8 52
Zajímavý titul do vaší pracovní knihovny: Pohon redakce 2015 5-6 7
Zákon o státní službě Mgr. Stanislav Měšťan 2015 5-6 8
Pracujeme správně s motivací zaměstnanců? Ing. PhDr. Jiří Stýblo, CSc. 2015 5-6 14
Mezinárodní prvky v pracovněprávních vztazích JUDr. Tereza Kadlecová, Ph.D. 2015 5-6 19
Povinnosti zaměstnavatele v souvislosti se vznikem pracovního poměru JUDr. Petr Bukovjan 2015 5-6 24
Lhůty povinností zaměstnavatele v souvislosti s pracovním úrazem JUDr. Anna Janáková 2015 5-6 30
6 + 1 tip, jak na dohodu o hmotné odpovědnosti Mgr. Michal Vrajík 2015 5-6 32
Výpověď z pracovního poměru v ochranné době Ing. Gabriela Rathouzská 2015 5-6 38
Z aktuální judikatury: Poskytnutí odstupného při rozvázání pracovního poměru dohodou/ Využívání druhu práce a šikanózní výkon práva Mgr. Michal Vrajík 2015 5-6 44
Rozvázání pracovního poměru dohodou (vzor) Mgr. Zdeněk Schmied 2015 5-6 47
Pozitivní přístup aneb jak budovat pozitivní vztahy Mgr. Lenka Přívětivá 2015 5-6 51
Zajímavý titul do vaší pracovní knihovny: Zbavte se trémy redakce 2015 3-4 3
GPS ve služebních vozidlech aneb malý čip = velká komplikace? JUDr. Tereza Kadlecová, Ph.D. 2015 3-4 9
Povinnosti zaměstnavatele před vznikem pracovního poměru JUDr. Petr Bukovjan 2015 3-4 12
Uvedení nového zaměstnance do organizace – etická a sociální dimenze z pohledu personalisty PhDr. Vlasta Leštinská 2015 3-4 19
Souhlas se zpracováním osobních údajů v pracovní smlouvě JUDr. Eva Janečková, JUDr. Václav Bartík 2015 3-4 30
Změna obsahu pracovní smlouvy nebo dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (vzor) Mgr. Zdeněk Schmied 2015 3-4 35
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků po novele zákona o pedagogických pracovnících PhDr. Mgr. Jiří Valenta 2015 3-4 38
Sdílené HR systémy Mgr. Romana Náhlíková Kaletová 2015 3-4 44
Z aktuální judikatury: Skutkové vymezení důvodu okamžitého zrušení/ Vymezení zrušovacích pozic v rozhodnutí o organizačních změnách Mgr. Michal Vrajík 2015 3-4 49
Evidence pracovních úrazů po 1. lednu 2015 JUDr. Eva Dandová 2015 1-2 12
Novelizace zákona o zaměstnanosti od 1. ledna 2015 Mgr. Olga Bičáková 2015 1-2 22
Lékař a pracovnělékařské služby JUDr. Anna Janáková 2015 1-2 30
Srážky ze mzdy a započtení na mzdu Mgr. Romana Náhlíková Kaletová 2015 1-2 36
Zaměstnávání občanů Evropské unie a cizinců aktuálně k 1. lednu 2015 Zdeněk Křížek 2015 1-2 42
Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr (vzor) Mgr. Zdeněk Schmied 2015 1-2 52
Z aktuální judikatury: Konkludentní dohoda o rozvázání pracovního poměru/ Přechod práv a povinností a zkušební doba/ Okamžité zrušení pracovního poměru pro dlouhodobé porušování povinností Mgr. Michal Vrajík 2015 1-2 58
Zajímavý titul do vaší pracovní knihovny: Priority ředitele redakce 2014 1-2 2
Povinnost mlčenlivosti personalistů JUDr. Eva Janečková, JUDr. Václav Bartík 2014 1-2 8
Mobbing a bossing – psychické pronásledování a šikanování na pracovišti PhDr. Vlasta Leštinská 2014 1-2 15
K některým otázkám pracovních poměrů na dobu určitou JUDr. Petr Bukovjan 2014 1-2 20
Vytváření a optimalizace pracovních míst ve firmě PhDr. Ing. Jiří Stýblo, CSc. 2014 1-2 26
Jak si poradit s manipulací Mgr. Lenka Přívětivá 2014 1-2 31
Z aktuální judikatury: Porušení povinnosti zaměstnance zjištěné monitoringem/ Konkludentní pracovní poměr, faktický pracovní poměr a odpovědnost za pracovní úraz Mgr. Michal Vrajík 2014 1-2 35
Pár slov o užívání nejen akademických titulů JUDr. Petr Kavan 2014 1-2 39
Role OZO BOZP (bezpečnostního technika) v organizaci Bc. Zdeněk Šenk 2014 1-2 42
Pracovní smlouva (vzor) Mgr. Zdeněk Schmied 2014 1-2 48
Praktická personalistika

Praktická personalistika

Odborný dvouměsíčník pro personalistickou praxi v českém prostředí podává komplexní přehled aktuálních legislativních změn a zásadních judikátů, řeší otázky pracovního práva, odměňování, personálního řízení a managementu. Výklad personální agendy od A do Z je zpracován formou srozumitelných článků, případových studií, příkladů z praxe, modelových situací. Autorský kolektiv je sestaven z renomovaných autorů.

V každém čísle lze najít pravidelnou rubriku Přehled nových právních předpisů a rubriku Z rozhodovací praxe soudů, obojí s krátkou a stručnou charakteristikou. Pravidelnou součástí časopisu Praktická personalistika je i rubrika Dotazy a čtenářsky velice oblíbená rubrika VZOR.

K předplatnému pro rok 2018 obdrží předplatitelé zdarma jako dárek sešitové vydání publikace Zákoník práce 2019, která vyšla v lednu 2019.

Předplatné je automaticky prodlužováno do dalšího roku. Zálohovou fakturu naleznete vždy v lednovém čísle pro daný rok. Daňový doklad zasíláme po zaplacení zálohové faktury. Zákazníci, kteří odebírají tištěnou verzi časopisu mají zároveň možnost pořídit elektronické předplatné za zvýhodněnou cenu s 50% slevou.

Pravidla rubriky Odpovídáme na dotazy čtenářů

Služba zodpovídání odborných dotazů je určená pouze pro předplatitele a je pro ně poskytována zdarma. Prosíme proto o uvedení IČO, popř. čísla zálohové faktury a adresy. Dotazy přijímáme pouze v písemné podobě, nejlépe e-mailem, případně faxem nebo poštou. Dotazy jsou dále přeposílány fundovaným externím odborníkům, kteří s časopisem spolupracují. Doba pro odpověď činí minimálně 2 týdny (na telefonické dotazy nejsme tedy schopni obratem odpovídat). Odpovědi jsou po zpracování zaslány tazatelům zpět na jimi uvedenou adresu. Vybrané dotazy, které by mohly osvětlit problematiku také ostatním čtenářům, jsou v časopise anonymně otisknuty. Naší snahou je poskytnout čtenářům základní orientaci v problému, nemůžeme však nahrazovat daňovou ani právní kancelář. Z důvodu značného množství dotazů docházejících do redakce časopisu není v našich silách zodpovědět jednomu předplatiteli více jak tři dotazy ročně. Současně si vyhrazujeme právo odmítnout dotaz, u kterého nelze předplatitele identifikovat, dotaz neúplný, nejasný či jinak nelogický a dotaz zabývající se výpočty (např. mzdy, náhrady škody apod.) či jinou konkrétní situací.

Kontakty pro zasílání dotazů:

Pochopová

Jana Pochopová

e-mail: pochopova@anag.cz
tel.: 585 757 422
kontaktní adresa:
ANAG, spol. s r.o., Kollárovo nám. 698/7, Olomouc 9, 779 00

Kontakt pro ostatní dotazy:

Hurská

Ing. Markéta Hurská (distribuce časopisů)

e-mail: hurska@anag.cz
tel.: 585 757 423
kontaktní adresa:
ANAG, spol. s r.o., Kollárovo nám. 698/7, Olomouc 9, 779 00

Ukázkové číslo časopisu ZDARMA

Chcete od nás dostat zdarma
ukázkové číslo časopisu?
Stačí kliknout a my Vám jej
pošleme na Vaši adresu.

Objednat číslo zdarma

Napište nám Váš dotaz k časopisu